Najpopularniejsze opcje inwestycyjne w 2021 roku

133

Inwestycje w 2021 roku są najbardziej przystępnymi i praktycznie jedynym sposobem, aby nie pomnażać, ale przynajmniej zachować swoje pieniądze. Szczególne miejsce wśród nich zajmują inwestycje długoterminowe, ponieważ mają one szereg zalet. Istnieje kilka opcji dla inwestycji długoterminowych i należy wybrać jedną z nich ostrożnie, w zależności od celów finansowych i czynników ryzyka. Może to być wszystko, od depozytów bankowych, przez zakup kryptowalut, po zakup udziałów w firmach oferujących gry kasyno online lotto. Oto kilka najpopularniejszych opcji inwestycji długoterminowych na rok 2021.

Nieruchomości

Nieruchomości zawsze były uważane za jedną z najbardziej opłacalnych opcji inwestycyjnych, ponieważ inwestycje w nieruchomości generują dochód na dwa sposoby:

  • w postaci dochodów z najmu;
  • w formie zysków kapitałowych ze sprzedaży.

Lokalizacja nieruchomości i rozwój otaczającego ją terenu są ważnymi czynnikami w określaniu rentowności nieruchomości.

Jednak nieruchomości są inwestycją niezwykle kapitałochłonną, a nieruchomości jako klasa aktywów są niezwykle niepłynne. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, a wraz z rozwojem rynków finansowych w ostatnich dwóch dekadach, niewiele osób decyduje się na wybór nieruchomości jako inwestycji. Jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy posiadają nadwyżki finansowe i nie potrzebują ich na dłuższy okres czasu.

Złoto

Złoto jest uważane za jedną z najbezpieczniejszych opcji inwestycyjnych w czasach niepewności gospodarczej. Złoto jako inwestycja jest jednym z ulubionych aktywów wśród wielu inwestorów, również ze względu na jego wartość dekoracyjną. Jednak złoto jest również jednym z najbardziej zmiennych aktywów i inwestowanie w fizyczne złoto wiąże się z dużym ryzykiem, a przechowywanie go jest również wyzwaniem. Ponadto produkcja złota w formie biżuterii jest kosztowna, co zmniejsza ogólne zyski. Fundusze ETF na złoto i państwowe obligacje na złoto są opłacalnym rozwiązaniem dla inwestowania w złoto.

Direct Equity

Inwestycja kapitałowa polega na bezpośrednim nabyciu udziałów w spółce, co oznacza częściowe przejęcie własności tej spółki.

Bezpośrednie inwestycje kapitałowe mają potencjał generowania ogromnych zysków, ale wiążą się z potencjalnie wyższym ryzykiem, ponieważ bezpośrednie inwestycje kapitałowe mogą być bardzo niestabilne. Ponieważ zyski z akcji są powiązane z rynkiem, co oznacza, że rosną i spadają w zależności od wyników rynkowych, ten rodzaj inwestycji jest zmienny i najlepiej nadaje się dla osób o zwiększonym apetycie na ryzyko lub posiadających pewne doświadczenie inwestycyjne.

Z historycznego punktu widzenia, zyski z akcji przewyższają wszystkie klasy aktywów i mają ogromny potencjał zarobkowy, ale nie ma gwarancji zwrotu i zawsze istnieje ryzyko utraty kapitału. Istnieje wiele czynników, które odgrywają ważną rolę w określaniu zwrotu z bezpośredniej inwestycji kapitałowej, należą do nich:

  • właściwy dobór zapasów;
  • czas wejścia i wyjścia;
  • warunki rynkowe.

Istnieje ogromna liczba firm, w które można zainwestować. Mogą to być firmy: zajmujące się wydobyciem, zajmujące się badaniami naukowymi, oferujące rozrywkę np. najlepsze mobilne kasyna i wiele innych.

Długie fundusze inwestycyjne

Oprócz akcyjnych funduszy inwestycyjnych, inwestorzy mogą również rozważyć inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez fundusze dłużne. Fundusze dłużne inwestują większość swojego funduszu w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, takie jak:

  • obligacje;
  • rządowe papiery wartościowe;
  • bony skarbowe;
  • papiery komercyjne;
  • instrumenty rynku pieniężnego.

Można bezpiecznie rozważyć inwestycję w fundusze dłużne, nie ponosząc ryzyka funduszy akcyjnych i ciesząc się bezpieczeństwem tradycyjnych instrumentów dłużnych z wyższymi stopami zwrotu.

Obligacje nieopodatkowane

Obligacje zwolnione z podatku są długoterminowymi opcjami inwestycyjnymi oferowanymi głównie przez podmioty rządowe z minimalnym ryzykiem niewypłacalności. Obligacje te mają okresy inwestycyjne wynoszące 10, 15 do 20 lat i płacą stały kupon od zainwestowanej kwoty. Dochód z odsetek uzyskany z tych obligacji jest całkowicie wolny od podatku i nie ma górnej granicy dla inwestycji w te obligacje. Odsetki od takich obligacji są jednak bardzo symboliczne. Obligacje zwolnione z podatku są odpowiednie dla konserwatywnych inwestorów, którzy chcą uzyskać stały dochód z odsetek w długim okresie czasu.

Bankowe lokaty stałe

Inwestowanie w bankowe depozyty stałe jest nadal najbardziej popularną opcją inwestycyjną na świecie. Lokaty bankowe są uważane za bezpieczną i najwygodniejszą opcję inwestycyjną. Mają one określony czas trwania i czasami przedwczesne wypłaty wiążą się z karami. Oprocentowanie oferowane na lokatach bankowych jest nominalne i różni się w zależności od banku. Konserwatywni inwestorzy, którzy chcą ulokować swoje oszczędności z pewnym zyskiem i chcą mieć pełną ochronę kapitału, mogą zainwestować w lokaty bankowe.

Jaki jest wynik końcowy?

Jedną z najtrudniejszych rzeczy związanych z pieniędzmi nie jest ich oszczędzanie, ale mądre inwestowanie. Aby Twoje ciężko zarobione pieniądze mogły generować dochód i stać się pasywnym źródłem dochodu, ważne jest, abyś mądrze je inwestował. W tym celu skorzystaj z najpopularniejszych opcji inwestycyjnych w 2021 roku, a wtedy będziesz spokojny o swoje oszczędności.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments