Polisa na życie

Bezpieczny.pl - Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej dla siebie lub dla całej rodziny

Polisa na życie – wszystko, co musisz wiedzieć

Polisa na życie to jeden z najważniejszych elementów odpowiedniego planowania finansowego.

Wielu Polaków jednak nie wie, jak działa i co powinno zawierać to ubezpieczenie. Z tego powodu, w porównaniu z wieloma krajami Unii Europejskiej liczba naszych rodaków posiadających polisę na życie w odniesieniu do ogólnej liczby ludności nie jest zbyt wysoka.

Na koniec 2022 roku ubezpieczenie na życie posiadało bowiem 23,8 miliona Polaków, w tym 12,7 miliona w ramach ubezpieczeń grupowych. Zainteresowanie tym produktem cały czas jednak rośnie, na co istotny wpływ miała pandemia COVID-19.

Co należy wiedzieć o polisie na życie? Jakie są kluczowe aspekty takiego ubezpieczenia? Jak wybrać odpowiedni dla nas produkt? Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zaprezentowane poniżej:

Polisa na życie – co to?

Polisa na życie to nic innego, jak umowa między ubezpieczycielem a ubezpieczonym, która w zamian za regularne składki, gwarantuje wypłatę środków finansowych po śmierci ubezpieczonego na rzecz wyznaczonych beneficjentów.

Osoba, która wykupiła polisę, wpłaca co miesiąc (lub ewentualnie raz w roku, jeśli ubezpieczyciel dopuszcza taką możliwość) ustaloną składkę, a gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową – czyli śmierci – ubezpieczyciel wypłaca uprawnionym w polisie osobom odpowiednie świadczenie. Śmierć oznacza również koniec obowiązku opłacania składek, nasi bliscy nie są nimi w żaden sposób obciążeni.

Polisę na życie można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony, w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie.

Polisę na życie może wykupić każda osoba, która spełnia kryterium wiekowe narzucone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Produkt ten jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Aby nabyć ubezpieczenie na życie, z reguły jedynym niezbędnym do okazania dokumentem jest dowód osobisty.

Rodzaje polis na życie

Ubezpieczenia na życie można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

  • Indywidualna polisa na życie
  • Grupowa polisa na życie
  • Polisa na życie z funduszem kapitałowym

Indywidualna polisa na życie

Polisa indywidualna jest najprostszym rodzajem ubezpieczenia na życie. Zwykle gwarantuje wypłatę określonej kwoty po śmierci ubezpieczonego, jeśli nastąpi ona podczas trwania umowy ubezpieczeniowej.

Grupowa polisa na życie

Grupowa polisa na życie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy grupy osób. Oznacza to zatem produkt, który skierowany jest do określonego grona osób – najczęściej zatrudnionych w danej firmie.

Szczególnym rodzajem grupowego produktu jest polisa rodzinna, która obejmuje ubezpieczeniem na życie naszą najbliższą rodzinę.

Polisa na życie z funduszem kapitałowym

Polisa na życie z funduszem kapitałowym łączy z kolei ubezpieczenie na wypadek śmierci z możliwością inwestowania. Oznacza to, że część środków ze składek ubezpieczonego można przeznaczyć na inwestycje w celu ich pomnożenia, a następnie wypłacie po upływie terminu obowiązywania polisy.

Najważniejsze elementy ubezpieczenia na życie

Beneficjenci

Pierwszy kluczowy aspekt polisy, na który trzeba zwrócić uwagę, gdy decydujemy się na polisę na życie stanowią beneficjenci, czyli osoby, które otrzymają wypłatę po śmierci ubezpieczonego.

Beneficjentem może być członek rodziny, przyjaciel lub nawet organizacja charytatywna. Wybór beneficjentów jest ważnym aspektem planowania polisy na życie, dlatego warto go dobrze przemyśleć.

Okres ubezpieczenia

Drugi kluczowy aspekt stanowi okres ubezpieczenia – czyli czas, przez który polisa jest aktywna. Może to być określony termin (na przykład 30 lat, minimalny termin wynosi rok) lub dożywotni. Wybór okresu ubezpieczenia zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej.

Suma ubezpieczenia

Niezwykle ważna przy wyborze polisy na życie jest również suma ubezpieczenia. Pod tym pojęciem kryje się kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić po śmierci ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia powinna być wystarczająca, aby pokryć przyszłe potrzeby finansowe beneficjentów.

Składki

Kolejnym bardzo istotnym elementem polisy na życie stanowią oczywiście składki. Mowa tu o regularnych płatnościach, których musimy dokonywać w ramach naszej umowy ubezpieczeniowej.
Wysokość składki jest wyliczana indywidualnie przez konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe i zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia i historia chorób, styl życia ubezpieczonego, charakter wykonywanej przez niego pracy, wybrany okres polisy czy suma ubezpieczenia.

Dodatkowe zabezpieczenia

Warto wiedzieć, że polisa na życie może również zabezpieczać także samego ubezpieczonego od pewnych trudnych sytuacji życiowych, takich jak:

Pobyt w szpitalu wynoszący więcej niż 3 dni

  • Operacja chirurgiczna
  • Wypadek komunikacyjny
  • Poważny uszczerbek na zdrowiu
  • Zdiagnozowanie poważnej choroby
  • Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego
  • Niezdolność do pracy.

Oznacza to, że z reguły, gdy zdecydujemy się na niewiele wyższą składkę w ramach polisy na życie, mamy możliwość zwiększenia jej zakresu i zabezpieczenia przyszłości swojej oraz naszych bliskich także w trudnej, nieprzewidzianej sytuacji życiowej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Gdy decydujemy się na polisę na życie, bardzo ważne także jest, abyśmy dokładnie zapoznali się z wyłączeniami odpowiedzialności. Mowa tutaj o sytuacjach, w których nasz ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić świadczenia.

Dotyczy to głównie tych zdarzeń, w których świadomie działaliśmy na swoją niekorzyść, a ich złe skutki były do przewidzenia. W grę wchodzi tutaj więc wdawanie się w bójkę czy prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub bez posiadania prawa jazdy.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczyć również będzie brania udziału w rozruchach i protestach, atakach terrorystycznych, zatajaniu informacji o własnym stanie zdrowia czy przebywaniu na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne.

Jak wybrać polisę na życie?

Wybór polisy na życie to naprawdę poważne zadanie, które wymaga bardzo dokładnej analizy naszej sytuacji finansowej, celów życiowych, a także potrzeb naszych bliskich. W pierwszej kolejności powinniśmy określić z jakiego powodu decydujemy się na ubezpieczenie na życie i jakie potrzeby ma ono zabezpieczyć po naszej śmierci.

Polisa powinna zapewnić ochronę dla osób, które są od nas finansowo zależne. Może to obejmować utrzymanie standardu życia dla małżonka, zabezpieczenie finansów na wykształcenie naszych dzieci, pokrycie naszych zobowiązań – takich jak kredyt hipoteczny czy samochodowy, oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Następnie powinniśmy zastanowić się, na jak długo potrzebujemy polisy na życie – czyli na jaki okres nasi bliscy będą otrzymywali świadczenia. Aby to określić, można na przykład wziąć pod uwagę datę zakończenia spłaty kredytu hipotecznego czy moment, w którym nasze dzieci staną się niezależne finansowo.

Po drugie, zawsze powinniśmy przeanalizować naszą zdolność do płacenia składek. Polisa na życie stanowi bowiem długoterminowe zobowiązanie, które będziemy spłacać przez wiele lat. Musimy zatem mieć pewność, że będziemy w stanie regularnie spłacać nasze składki. Jeśli przestaniemy to robić, nasza polisa może zostać anulowana.

Na koniec, trzeba pamiętać, że rynek ubezpieczeń na życie w naszym kraju jest naprawdę szeroki i zróżnicowany. Nie powinno więc nikogo dziwić, że oferty poszczególnych ubezpieczycieli o podobnych parametrach mogą się między sobą różnić pod względem wysokości składek – i to znacznie.

Podsumowanie

Nie ma żadnych wątpliwości, że polisa na życie to bardzo istotne narzędzie do świadomego planowania finansowego przyszłości.
Niezależnie od tego, czy dopiero jesteśmy na wczesnym etapie naszej kariery zawodowej, czy założyliśmy już rodzinę, czy zbliżamy się już do emerytury, odpowiednie ubezpieczenie na życie może zapewnić naszym bliskim bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Należy przy tym jednak pamiętać, że decyzja o zakupie ubezpieczenia na życie powinna być dobrze przemyślana i oparta na solidnym zrozumieniu zarówno naszych potrzeb, jak i możliwości finansowych dotyczących opłacania składek o danej wysokości.