PKO BP

Kalkulator kredytowy PKO BP

PKO BP – podstawowe informacje

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalność w Polsce prowadzi 30 banków komercyjnych. Dziewięć z tych podmiotów kontrolowany jest przez Skarb Państwa. Łącznie udział Skarbu Państwa w aktywach polskiego sektora bankowego wynosi prawie 48%. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polsk, z siedzibą w Warszawie, jest jednym z najstarszych banków w Polsce. Został założony w 1919 roku i od tego czasu odgrywa kluczową rolę w rozwoju polskiego sektora bankowego. Obecnie jest to największy bank uniwersalny w Polsce, oferujący szeroki zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych i biznesowych

Historia PKO Banku Polskiego rozpoczyna się od momentu jego założenia jako Państwowy Bank Rolny. W początkowych latach istnienia bank skupił się głównie na finansowaniu rolnictwa, wspierając rozwój sektora wiejskiego. W kolejnych latach bank rozszerzył swoje działania, stając się jednym z głównych instytucji finansowych w Polsce.

W 1991 roku, w wyniku transformacji ustrojowej, PKO BP został przekształcony w spółkę akcyjną i rozpoczął proces komercjalizacji. Bank rozpoczął dynamiczny rozwój, nawiązując współpracę z zagranicznymi instytucjami finansowymi i wprowadzając nowe produkty i usługi.

Obecna pozycja PKO BP na polskim rynku finansowym

Dziś PKO BP jest liderem na polskim rynku bankowym. Posiada szeroką sieć oddziałów i placówek na terenie całego kraju, co sprawia, że jest dostępny dla klientów w praktycznie każdym zakątku Polski.

Bank oferuje pełną gamę produktów i usług finansowych, obejmujących zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych i odgrywa istotną rolę w stabilności polskiego sektora bankowego.

Ponadto, PKO Bank Polski aktywnie wspiera rozwój gospodarki poprzez finansowanie różnych projektów inwestycyjnych – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Bank ten jest również zaangażowany w działania społeczne i charytatywne. Instytucja inicjuje i wspiera wiele programów i projektów, które mają na celu poprawę warunków życia w społecznościach lokalnych i wspieranie edukacji oraz kultury.

PKO BP – dane teleadresowe

Główna siedziba PKO BP znajduje się w centrum Warszawy, przy ulicy Puławskiej 15. Z bankiem można skontaktować się za pośrednictwem tradycyjnej poczty, adresu e-mail (), telefonicznie (nr 800 302 302) lub poprzez ich oficjalną stronę internetową.

Sesje ELIXIR – PKO BP

Warto przypomnieć, że ELIXIR to system rozliczeń międzybankowych prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Pozwala on na przeprowadzanie transakcji pomiędzy różnymi bankami.

PKO Bank Polski, jak większość banków w Polsce, korzysta z trzech sesji ELIXIR w ciągu dnia. Aktualnie sesje ELIXIR w PKO BP są przeprowadzane w dni robocze w następujących godzinach:

 • Sesja I: 8:00 – 10:00
 • Sesja II: 10:30 – 13:00
 • Sesja III: 13:45 – 15:15

Należy przy tym pamiętać, że termin realizacji zlecenia może zależeć od czasu jego złożenia. Jeżeli zlecenie przelewu zostanie złożone po godzinach sesji ELIXIR, transakcja zostanie przeprowadzona dopiero w następnej sesji.

Podstawowe produkty i usługi oferowane przez PKO BP

PKO Bank Polski oferuje wiele różnych produktów i usług, które spełniają potrzeby różnych grup klientów. Oto niektóre z nich:

 • Rachunki bankowe – PKO BP oferuje różne rodzaje rachunków osobistych i firmowych, które umożliwiają zarządzanie finansami w wygodny sposób
 • Karty płatnicze – PKO BP oferuje szeroki wybór kart płatniczych, w tym karty debetowe i kredytowe, które umożliwiają płatności zarówno w kraju, jak i za granicą
 • Kredyty – PKO BP udziela różnych rodzajów kredytów, w tym kredytów hipotecznych, samochodowych, gotówkowych, konsolidacyjnych i kredytów dla firm
 • Inwestycje – PKO BP oferuje usługi inwestycyjne, które umożliwiają klientom inwestowanie na giełdzie, w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych
 • Ubezpieczenia – PKO BP oferuje różne polisy ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia mieszkań i inne.

PKO BP Bezpieczny Kredyt 2%

PKO BP, czołowy bank w Polsce, zobowiązał się do udziału w rządowym programie „Pierwsze Mieszkanie”, którego kluczowym elementem jest „Bezpieczny Kredyt 2%”. Ten atrakcyjny produkt będzie dostępny dla klientów już od 1 lipca 2023 roku, co stanowi doskonałą okazję dla młodych osób marzących o własnym lokum.

„Bezpieczny Kredyt 2%” w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie” adresowany jest do osób młodszych niż 45 lat, które dotąd nie zostali beneficjentami własnej nieruchomości ani nie posiadają prawa do mieszkania spółdzielczego. Wartościowym kryterium jest również brak zaciągniętego kredytu hipotecznego w ciągu ostatnich trzech lat. Maksymalna kwota kredytu z możliwością uzyskania dopłaty na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej wynosi aż 500 000 zł. Jeśli zaś jesteś małżeństwem lub rodzicem przynajmniej jednego dziecka, możesz ubiegać się nawet o 600 000 zł. To nie koniec korzyści, ponieważ wkład własny nie musi przekraczać 200 000 zł, a w niektórych przypadkach może być objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, co stanowi element Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępny w różnych bankach komercyjnych, które będą go udzielać na swoich własnych warunkach kosztowych. Jednak państwo zaangażuje się w ten projekt na okres 10 lat, co oznacza, że przez ten czas będzie dopłacać do rat kredytowych. W efekcie spłata zobowiązania pozostanie stała na poziomie 2%, przy czym jedynie zostaną doliczone marża i prowizja banku, a także ewentualne opłaty, takie jak składka ubezpieczeniowa. Istotnym aspektem jest to, że przez całą dekadę raty kredytowe będą malejące, co pozwoli na szybszą spłatę kapitału.

Bezpieczny Kredyt 2% w PKO BP z pewnością okaże się bardziej opłacalny niż standardowy kredyt hipoteczny dostępny w tej instytucji, głównie dzięki wsparciu państwa przez 10 lat. Przykładowe obliczenia dla kredytu w wysokości 500 000 zł na okres 25 lat wyraźnie pokazują, że pierwsza rata Bezpiecznego Kredytu 2% wynosić będzie 2 975 zł, podczas gdy standardowy kredyt hipoteczny w PKO BP generowałby ratę wynoszącą 3 859,08 zł (w przypadku równych rat) lub nawet 5 000 zł (jeśli preferowane są raty malejące). To znakomita szansa dla osób dążących do spełnienia marzenia o własnym mieszkaniu. Niezwykle atrakcyjne warunki tego programu sprawiają, że teraz jest najlepszy moment, by zainwestować w swoje pierwsze mieszkanie.

Kalkulator zdolności kredytowej PKO BP

Zdolność kredytowa to nic innego, jak ocena zdolności potencjalnego kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie. To właśnie na podstawie oceny zdolności kredytowej bank decyduje, czy udzieli kredytu, a także jakie będą jego warunki.

W procesie oceny zdolności kredytowej, bank bierze pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim analizuje dochody kredytobiorcy, czyli jego wynagrodzenie za pracę, ale także inne źródła dochodów, takie jak renty, emerytury czy dochody z najmu.

Ponadto, bank bierze pod uwagę obciążenia finansowe kredytobiorcy – czyli inne zobowiązania, które ma do spłacenia, takie jak choćby karta kredytowa, inne kredyty i pożyczki czy alimenty.

Kolejnym istotnym elementem oceny zdolności kredytowej jest historia kredytowa. Bank sprawdza, czy kredytobiorca terminowo spłacał swoje poprzednie zobowiązania, a informacje na ten temat znajduje w bazach danych takich jak przede wszystkim Biuro Informacji Kredytowej.

Zdolność kredytowa to również zdolność do obsługi kredytu, czyli spłaty zarówno kapitału, jak i odsetek. Banki zazwyczaj stosują różne normy, które określają, jaki procent dochodów kredytobiorcy może być przeznaczony na spłatę kredytu, tak aby nie narażać go na problemy finansowe.

Kalkulator zdolności kredytowej PKO BP to natomiast cenne narzędzie, które pozwala nam szybko ocenić, jaką kwotę możemy pożyczyć od banku na podstawie naszej zdolności kredytowej.

Wprowadzając informacje, takie jak nasze dochody, wydatki, zobowiązania finansowe i preferowany okres spłaty, kalkulator wylicza szacunkową kwotę kredytu, jaką możemy zaciągnąć w PKO Banku Polskim.

 

PKO BP – stałe oprocentowanie

Co istotne, w ofercie PKO Banku Polskiego znajdziemy dziś zarówno kredyt hipoteczny, jak i kredyt gotówkowy ze stałą stopą procentową przez 5 lat. Wysokość stałej stopy procentowej ustala się jako suma 5-letnia stałej stopy bazowej i marży banku.

Po tym okresie kredyt będzie oprocentowany z wykorzystaniem stawki WIBOR (choć niewykluczone, że już wkrótce zostanie on zamieniony na wskaźnik WIRON). Wysokość naszych rat będzie zatem wtedy zależna od jego wysokości.

Co jednak istotne, po upływie pięciu lat uzyskamy możliwość zmiany sposobu oprocentowania. W efekcie, jeśli złożymy wniosek i podpiszemy aneks do umowy kredytu, będziemy mogli ponownie korzystać ze stałej stopy bazowej na nowych warunkach przez kolejne 5 lat.

Pożyczka gotówkowa PKO BP

PKO Bank Polski oferuje obecnie kredyt gotówkowy pod nazwą: “Pożyczka gotówkowa”, który można uzyskać na kwotę od 1500 do 255 550 złotych. Okres kredytowania może wynosić od dwóch miesięcy do nawet ośmiu lat.

Oferowana przez PKO “Pożyczka gotówkowa” skierowana jest do stałych i nowych klientów, a kredyt można otrzymać całkowicie online. O kredyt gotówkowy w banku może wnioskować każdy kto ma ukończone 18 lat i posiada odpowiednią zdolność kredytową.

Co ważne, PKO BP stawia proste do spełnienia warunki i wymaga jedynie podstawowych dokumentów. Warunkiem otrzymania kredytu gotówkowego na wyższe kwoty może jednak być przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą aktualne dochody i status zatrudnienia. Takimi dokumentami mogą być:

 • Dla zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – zaświadczenie o dochodach/ wyciąg z konta,
 • Dla przedsiębiorców – PIT 36/PIT 36L,
 • Dla mających dochód z najmu – PIT-28.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego PKO BP

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w PKO Banku Polskim jest jak najbardziej możliwa i można dokonać jej poprzez wydanie dyspozycji online. Co więcej, okazuje się, że w przypadku tego banku jest ona całkowicie darmowa.

Kalkulator rat kredyt gotówkowego

Jest to narzędzie, które po wskazaniu oczekiwanej kwoty kredytu gotówkowego i okresu zobowiązania przedstawia informacje na temat symulowanej wysokości raty, oprocentowania kredytu, jego kosztu, RRSO udostępniając możliwość skontaktowania się z doradcą kredytowym za pomocą linku.

Kredyt hipoteczny PKO BP

W PKO Banku Polskim można skorzystać z trzech różnych kredytów mieszkaniowych. Najważniejszym z nich jest kredyt Własny Kąt. To oferta skierowana do osób prywatnych pragnących sfinansować zakup, budowę lub remont domu czy mieszkania.

Kredyt hipoteczny Własny Kąt to opcja jest dostępna zarówno dla osób indywidualnych, jak i rodzin, które planują kupno własnego miejsca do życia. Czym charakteryzuje się ta oferta?

Po pierwsze, kredyt hipoteczny Własny Kąt dostępny jest z niskim wkładem własnym na poziomie 10% wartości nieruchomości. Po drugie, kredyt Własny Kąt posiada elastyczny okres spłaty – od 5 do 35 lat, co pozwala na dopasowanie warunków spłaty do indywidualnych potrzeb klienta.

Po trzecie, kredyt ten oprocentowany jest według stopy zmiennej lub stałej przez 5 lat. Warto również dodać, że PKO BP jest skłonny udzielić kredytu Własny Kąt nawet na kwotę 3 milionów złotych. Minimalna kwota zobowiązania nie została zaś określona.

Klient może także wybrać pomiędzy stałą a malejącą ratą kredytu, a nawet zmienić formułę w trakcie okresu kredytowania. Kredytobiorca może liczyć również na coroczne wakacje kredytowe oraz karencje w spłacie w okresie realizowania inwestycji przez okres nawet trzech lat.

Co więcej, w ramach tego produktu finansowego, PKO BP oferuje możliwość negocjowania indywidualnych warunków cenowych dostosowanych do możliwości klienta. Prowizja za udzielenie kredytu także jest ustalana indywidualnie i wynosi od 0%.

Nadpłata kredytu hipotecznego PKO BP

W przypadku kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem PKO Bank Polski umożliwia jego nadpłatę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient ma prawo dokonać częściowej spłaty kredytu, czyli nadpłacać kredyt przed terminem wskazanym w umowie kredytowej.

Z kolei w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu w okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania bank pobierze rekompensatę ustaloną w sposób określony w umowie kredytowej lub w aneksie.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego PKO BP

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego pozwala klientowi na zmniejszenie wysokości pojedynczych rat lub skrócenie okresu kredytowania – w zależności jaką opcję on sam wybierze.

W przypadku częściowej spłaty kredytu w PKO BP w ciągu pierwszych trzech lat bank pobiera 1,5% od spłacanej kwoty. Jeżeli w tym okresie ma miejsce całkowita spłata, prowizja banku ukształtuje się na poziomie 2%, ale kwota nie może wynosić mniej niż 200 złotych.

Spłata kredytu hipotecznego przy zmiennej stopie procentowej i inflacji

Spłata kredytu hipotecznego przy zmiennej stopie procentowej i inflacji może być bardziej skomplikowana niż w przypadku stałej stopy procentowej. Wpływ inflacji na spłatę kredytu hipotecznego z zmienną stopą procentową może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Wzrost stopy procentowej: Gdy stopy procentowe rosną, raty kredytu hipotecznego zmiennego mogą również wzrastać. To może zwiększać koszty spłaty kredytu, co może być szczególnie obciążające dla kredytobiorców.
 2. Wpływ inflacji: Inflacja może wpłynąć na spłatę kredytu w różny sposób, w zależności od tego, czy jest wyższa niż stopa procentowa na kredycie.

  • Inflacja niższa od stopy procentowej: W tym przypadku realna wartość długu (kredytu) rośnie, co może oznaczać, że kredytobiorca spłaca go w realności taniej. To może być korzystne, ponieważ spłacasz dług w mniej wartościowych pieniądzach.
  • Inflacja wyższa od stopy procentowej: Gdy inflacja jest wyższa od stopy procentowej na kredycie, realna wartość długu może maleć. Oznacza to, że spłacasz dług w bardziej wartościowych pieniądzach, co może być korzystne.
 3. Planowanie finansowe: W warunkach zmiennej stopy procentowej i inflacji, ważne jest dokładne planowanie finansów. Kredytobiorcy powinni uwzględniać różne scenariusze i rozważyć, jakie mogą być skutki wzrostu stóp procentowych lub inflacji na ich zdolność do spłaty kredytu. Długoterminowe inwestycje i różne strategie finansowe mogą pomóc w zabezpieczeniu przed niekorzystnymi skutkami.

Wniosek jest taki, że spłata kredytu hipotecznego przy zmiennej stopie procentowej i inflacji może być bardziej niepewna niż przy stałej stopie procentowej. Dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na różne scenariusze i, jeśli to możliwe, konsultować się z ekspertem finansowym lub doradcą kredytowym, aby określić najlepszą strategię dla swojej sytuacji finansowej.

Kalkulator rat kredytu hipotecznego

Kalkulator hipoteczny jest narzędziem pozwalającym oszacować koszty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w PKO Banku Polskim. Niezależnie czy przeznaczeniem kredytu jest sfinansowanie zakupu, budowa lub remont nieruchomości musimy sprawdzić czy możemy sobie pozwolić na zaciągnięcie tego zobowiązania. Do obliczeń trzeba podać kwotę oraz okres spłaty. Wynikiem będzie wysokość miesięcznej raty jaką przyjdzie nam zapłacić przez długie lata spłaty. 

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to specjalny produkt finansowy przeznaczony do spłaty innych zobowiązań finansowych. Dzięki niemu, klient może połączyć kilka różnych kredytów lub pożyczek w jedno zobowiązanie, co ułatwia zarządzanie długiem i może prowadzić do obniżenia miesięcznej raty.

PKO Bank Polski w swojej ofercie posiada pożyczkę konsolidacyjną, która umożliwia konsolidację zobowiązań nie tylko z PKO, ale także z innych instytucji finansowych. Dzięki temu, klienci banku mają możliwość zredukowania liczby swoich zobowiązań do jednej, łatwiej zarządzalnej raty.

Dodatkowo, PKO BP oferuje możliwość skorzystania z dodatkowej gotówki w ramach pożyczki konsolidacyjnej. Oznacza to, że klient, oprócz spłaty swoich dotychczasowych zobowiązań, może otrzymać dodatkowe środki na dowolny cel.

Każda pożyczka konsolidacyjna udzielana przez PKO Bank Polski jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta, a warunki kredytowania, takie jak kwota, okres spłaty oraz oprocentowanie, zależą od zdolności kredytowej klienta oraz od wartości konsolidowanych zobowiązań.

Pożyczka konsolidacyjna PKO BP jest udzielana w kwocie od około 1500 do 255 550 złotych. Okres spłaty takiej pożyczki może natomiast wynosić od 2 miesięcy do 10 lat.

Kredyt odnawialny PKO

PKO Bank Polski oferuje również taki produkt finansowy, jak limit odnawialny. Pod tym pojęciem kryje się kredyt odnawialny, który daje klientom dostęp do dodatkowych środków na koncie. Oznacza to, że kwota kredytu może być wielokrotnie wykorzystywana i spłacana, a następnie ponownie wykorzystywana do wysokości ustalonego limitu.

Kredyt ten jest udzielany na osobistym koncie bankowym klienta i stanowi pewnego rodzaju „poduszkę finansową”, która zwiększa dostępne saldo na koncie, umożliwiając dokonywanie transakcji nawet po wykorzystaniu własnych środków.

Limit odnawialny stanowi zatem koło ratunkowe albo wsparcie finansowe w sytuacji, kiedy skończą się nam nasze pieniądze. Jego minimalna kwota to zwykle kilkaset złotych, ale maksymalnie możemy starać się nawet o 150 tysięcy PLN.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z limitu odnawialnego wiąże się z odsetkami, które są naliczane od dnia korzystania z kredytu. Oznacza to, że im szybciej spłacimy wykorzystane środki, tym mniej odsetek zapłacimy.

 

 

IPKO Online – bankowość internetowa

IPKO Online to platforma bankowości internetowej, która umożliwia klientom banku IPKO wygodne i bezpieczne zarządzanie swoimi finansami za pośrednictwem internetu. Oto kilka informacji na temat funkcji i możliwości, jakie oferuje IPKO Online:

 1. Dostęp 24/7: IPKO Online umożliwia dostęp do konta bankowego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Klienci mogą śledzić swoje transakcje i saldo w dowolnym czasie.
 2. Zarządzanie kontami: Klienci mogą sprawdzać saldo na swoich kontach, przeglądać historię transakcji, a także wykonywać przelewy między swoimi rachunkami bankowymi.
 3. Płatności: Platforma umożliwia dokonywanie różnego rodzaju płatności, w tym przelewów bankowych, płatności rachunków oraz zakupów online.
 4. Karty płatnicze: Klienci mogą zarządzać swoimi kartami płatniczymi za pośrednictwem IPKO Online, np. aktywować, dezaktywować, sprawdzać limity transakcji i historia płatności.
 5. Inwestycje: Platforma może również oferować dostęp do usług związanych z inwestycjami, takimi jak zakup akcji, obligacji lub funduszy inwestycyjnych.
 6. Alerty i powiadomienia: IPKO Online pozwala klientom ustawiać alerty i powiadomienia SMS lub e-mail, które informują o ważnych operacjach na koncie, zmianach w saldzie czy zakończonych transakcjach.
 7. Bezpieczeństwo: Bank dba o bezpieczeństwo swoich klientów i zapewnia różne mechanizmy ochrony, takie jak autoryzacja dwuskładnikowa, zabezpieczenia antyphishingowe i monitoring transakcji.

IPKO Online – logowanie

Aby skorzystać z usług IPKO Online, klient musi zazwyczaj zarejestrować się na platformie i uzyskać dostęp poprzez login i hasło, a także ewentualnie dodatkowe formy autoryzacji, takie jak kod SMS. IPKO Online umożliwia wygodne i szybkie zarządzanie finansami bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Tutaj znajduje się link do logowania iPKO

POŻYCZKA GOTÓWKOWA PKO BP

pieniądze na Twoje konto przekażemy nawet w dniu złożenia wniosku, umowa w kwocie od 1500 zł, spłata nawet do 96 miesięcy