Ubezpieczenie samochodu

Punkta - Porównaj oferty AC/OC

Kalkulator OC i AC, policz i kup ubezpieczenie OC tańsze średnio o 420 zł

Wszystko co warto wiedzieć o ubezpieczeniu samochodu

Ubezpieczenie samochodu to nieodłączny element posiadania pojazdu. Stanowi ono nie tylko wymóg prawny w wielu krajach, ale przede wszystkim zapewnia ochronę finansową w razie nieszczęśliwego wypadku, kradzieży czy uszkodzenia pojazdu.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu samochodu? Co wchodzi w skład ubezpieczenia komunikacyjnego? Jak wybrać odpowiedni dla nas produkt? Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zaprezentowane poniżej:

Ubezpieczenie samochodu – podstawowe informacje

Ubezpieczenie samochodu to forma ochrony finansowej, która zapewnia rekompensatę za różne rodzaje strat związanych z pojazdem.
Jest to umowa między właścicielem samochodu (ubezpieczonym) a towarzystwem ubezpieczeniowym (ubezpieczycielem), gdzie ubezpieczony płaci regularną składkę, a ubezpieczyciel w zamian zobowiązuje się do pokrycia określonych kosztów wynikających z uszkodzeń pojazdu, kradzieży lub innych strat.

Ubezpieczenie samochodu należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II (tak zwane Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najważniejszy segment polskiego rynku ubezpieczeń i od wielu lat obejmują ponad ⅔ rynku ubezpieczeń majątkowych – zarówno pod względem przypisu składki, jak i wypłaconych odszkodowań.
Na koniec 2022 roku baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawierała 27,6 miliona aktywnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz 7 milionów polis autocasco (AC).

Podział ubezpieczeń samochodu

Ubezpieczenia samochodu przeważnie dzielimy na dwie podstawowe grupy:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna)
 • Dobrowolne ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC. Ochrona wynikająca z tego ubezpieczenia dotyczy szkód
wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Polisę OC wykupuje się na okres dwunastu miesięcy.

Co istotne, brak ubezpieczenia OC wiązać się może z wysokimi karami. Musimy zatem je wykupić nawet wtedy, gdy nie korzystamy ze swojego pojazdu. Wysokość kar za brak OC jest uzależniona od aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Według obowiązujących od 1 lipca 2023 roku stawek, w przypadku samochodu osobowego kara za przerwę w ubezpieczeniu OC do 3 dni kosztuje 1440 złotych, od 4 do 14 dni – 3600 PLN, a powyżej 14 dni – 7200 złotych.

Ochrona w przypadku polisy OC obejmuje nie tylko mienie, ale również zdrowie i życie poszkodowanych uczestników ruchu drogowego. W przypadku tego ubezpieczenia zakres jest zawsze taki sam – niezależnie od tego, z którym towarzystwem ubezpieczeniowym zawrzemy umowę.

Sumy gwarancyjne, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynosi:

 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu
 • 5 210 000 euro – w przypadku szkód osobowych

Powyższe sumy sumy dotyczą jednego zdarzenia – nie ma znaczenia to, jak wielu było w nim poszkodowanych.

Ubezpieczenia dobrowolne

Z kolei w skład ubezpieczeń dobrowolnych wchodzi:

 • Ubezpieczenie AC (autocasco)
 • Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • Ubezpieczenie assistance (ubezpieczenie pomocy drogowej)

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC obejmuje ochronę samochodu przed szkodami własnymi, kradzieżą, wandalizmem, czy katastrofami naturalnymi. Wykupienie tej polisy nie jest obowiązkowe, ale zapewnia szeroki zakres ochrony.
Autocasco pokrywa koszty naprawy lub zastąpienia pojazdu ubezpieczonego, nawet jeśli ubezpieczony jest winny wypadku. Oznacza to, że w tym przypadku, w przeciwieństwie do polisy OC, odszkodowanie dostaje jego właściciel ubezpieczenia.
Warto przy tym wiedzieć, że ubezpieczyciel może być zwolniony z odpowiedzialności, jeśli do zdarzenia doszło w wyniku poważnego zaniedbania z naszej strony. Przykładem może być pozostawienie otwartego auta z kluczykami czy jazda pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę finansową dla kierowcy oraz pasażerów pojazdu w przypadku wypadku.
Ubezpieczenie to pokrywa koszty związane z opieką medyczną, rehabilitacją, a także wypłaca odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej wypadkiem.

Co istotne, ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko sytuacje, które miały miejsce w ruchu drogowym. Na odszkodowanie można liczyć również w przypadku zdarzeń związanych z wsiadaniem do auta czy jego załadunkiem.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance oferuje wsparcie w sytuacjach awaryjnych podczas podróży samochodem. Zakres świadczeń ubezpieczenia assistance może obejmować:

 • Pomoc drogową
 • Transport do miejsca zamieszkania lub celu podróży
 • Zastępstwo kierowcy
 • Zabezpieczenie prawnicze
 • Samochód zastępczy

Co istotne, jeśli chcemy, aby nasze ubezpieczenie assistance zapewniało nam ochronę także podczas wyjazdu za granicę Polski, z reguły konieczne jest jego rozszerzenie.

Kluczowe aspekty ubezpieczenia samochodu

Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa stanowi dokument zawierający wszystkie szczegóły umowy ubezpieczeniowej. Znajdziemy w niej informacje o rodzaju ubezpieczenia, zakresie ochrony, wysokości składki i szczegółach dotyczących zgłaszania roszczeń.

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to kwota, którą – jako właściciele samochodu – musimy zapłacić ubezpieczycielowi za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej naszego pojazdu.

Wysokość składki zależy od wielu czynników, takich jak wiek kierowcy, doświadczenie w prowadzeniu auta, model samochodu, miejsce zamieszkania, a także nasza historia ubezpieczeniowa (na którą składa się nasza historia szkód).

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczony musi samodzielnie pokryć w przypadku szkody. Może być ona określona jako stała kwota lub procent wartości szkody. Franszyza redukcyjna jest często stosowana w ubezpieczeniach AC.

Franszyza integralna

Franszyza integralna jest formą ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, na mocy której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody nieprzekraczające pewnej ustalonej w umowie ubezpieczenia kwoty.

Franszyza redukcyjna jest często stosowana przy polisach AC. Zastosowanie franszyzy integralnej potrafi być korzystne zarówno dla ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie musi wtedy bowiem likwidować drobnych szkód.
Z kolei ustanowienie franszyzy integralnej na niskim poziomie oznacza, że ubezpieczony ma szansę zlikwidować drobne usterki na własną rękę, nie tracąc w ten sposób wypracowanych już zniżek.

Jak wybrać ubezpieczenie samochodu?

Jak nietrudno się domyślić, wybór odpowiedniego ubezpieczenia samochodu zawsze zależy od indywidualnych potrzeb właściciela samochodu.

Nie zmienia to faktu, że w każdym przypadku należy przejść przez kilka kluczowych etapów, które umożliwią nam podjęcie właściwej decyzji. W pierwszej kolejności należy po prostu zdefiniować swoje potrzeby. W tym kroku powinniśmy więc rozważyć, jakiego rodzaju ochrony potrzebuje nasz samochód.

Jeżeli jest nowy, drogi lub bardzo często go używamy, zdecydowanie powinniśmy brać pod uwagę ubezpieczenie AC. Jeżeli jednak samochód jeździmy starszym autem o niskiej wartości rynkowej, a na dodatek nie używamy go codziennie, ubezpieczenie OC może okazać się w naszej sytuacji wystarczające.

Następnie warto zastanowić się nad wartością franszyzy – zarówno integralnej, jak i redukcyjnej. Wyższe wartości franszyz mogą co prawda nieco obniżyć składkę ubezpieczeniową, ale w takiej sytuacji w razie szkody będziemy musieli pokryć koszty (lub ich większą część) z własnej kieszeni.

Na koniec, trzeba pamiętać, że rynek ubezpieczeń samochodu w naszym kraju jest naprawdę szeroki i zróżnicowany. Nie powinno więc nikogo dziwić, że oferty poszczególnych ubezpieczycieli o podobnych parametrach mogą się między sobą różnić pod względem wysokości składek – i to znacznie. Najczęściej wybierane towarzystwa ubezpieczeniowe to m.in PZU, Warta, Ergi Hestia, Allianz, Aviva, Generali, MTU, Compensa, Benefia, Wiener, InterRisk, HDI, Uniqua, Link4, Proama, Pocztowe.

Ponadto, przed podjęciem finalnej decyzji zawsze należy sprawdzić opinie o danym ubezpieczycielu. To, jak szybko i sprawnie ubezpieczyciel obsługuje roszczenia, jest równie ważne, co zakres ochrony i koszt składki. Warto zatem dowiedzieć się, co na temat danego towarzystwa ubezpieczeniowego mają do powiedzenia jego klienci.

Podsumowanie

Ubezpieczenie samochodu to inwestycja, która z całą pewnością może oszczędzić nam dużo stresu i pieniędzy w długiej perspektywie.
Należy przy tym pamiętać, że wybór ubezpieczenia samochodu powinien być dobrze przemyślany i oparty na realizacji naszych potrzeb w tym zakresie. Jednocześnie zawsze należy upewnić się, że w pełni rozumiemy warunki swojej polisy ubezpieczeniowej.