Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź gdzie szukać finansowego wsparcia w 2021 roku

0
Gdzie szukać finansowego wsparcia dla firm w 2021

W początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa może wystąpić problem ze zgromadzeniem potrzebnego kapitału. W tej sytuacji może się okazać, że oszczędności czy pożyczka od rodziny nie wystarczą. Wówczas początkujący przedsiębiorcy zaczynają szukać innych źródeł dofinansowania dla firm. Na szczęście w 2021 roku możliwości pozyskania pieniędzy na podjęcie działalności gospodarczej nie zabraknie. W zależności od branży i potrzeb finansowych każda osoba zainteresowana uruchomieniem własnej firmy z całą pewnością powinna znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. O jakich źródłach kapitałowego wsparcia tutaj mowa? Jakie programy tego typu są obecnie realizowane i na jakich warunkach? Dowiemy się poniżej. Zacznijmy jednak od pytania gdzie w ogóle należy szukać informacji o dotacjach i programach pomocowych:

Gdzie szukać finansowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności?

Po pierwsze, wspieraniem początkujących przedsiębiorstw zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na oficjalnej, rządowej stronie PARP znajduje się podstrona zatytułowana “Startuję z biznesem”, po wejściu w nią możemy z kolei znaleźć choćby takie zakładki, jak “Dokapitalizowanie” czy “Na start”, które przedstawiają różne programy finansowe, które mają nam pomóc na początku prowadzenia działalności.

Z kolei, jeśli chodzi o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności z Unii Europejskiej, zajmuje się nimi rządowy Portal Funduszy Europejskich. Natomiast, jeśli chcemy dowiedzieć się i poznać szczegóły projektów, które udało się zrealizować (lub ich realizacja trwa) dzięki takiemu dofinansowaniu od UE, z pomocą przychodzi nam rządowy portal Mapa dotacji UE. Znajduje się na nim aż 278 tysięcy projektów.

Przejdźmy teraz do informacji jak konkretnie wyglądają programy oferujące dofinansowanie dla nowej działalności gospodarczej. Na początek:

Dotacje dla działalności gospodarczej 2021 z Urzędu Pracy

Niewielką część opłacanych składek społecznych trafia do Funduszu Pracy, który stanowi jedno ze źródeł dotacji na założenie działalności gospodarczej. Środkami tymi zarządzają poszczególne urzędy pracy. Dotacje z Funduszu Pracy są przeznaczane dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Jednak, aby móc ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioskodawca musi spełnić szereg warunków, takich jak:

 • Nieposiadanie aktywnej działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Nieprzerwanie w ciągu tych 12 miesięcy stażu, szkolenia czy innej formy pomocy proponowanej przez Urząd Pracy
 • Nieposiadanie nieopłaconych składek ZUS w związku z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą lub zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego
 • Nieposiadanie długu i innych zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych (chyba że regularnie się je spłaca)
 • Niezłożenie wniosków o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy

Bezrobotny, który wyrazi chęć ubiegania się o uzyskanie dotacji na otwarcie firmy, musi złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek (zawierający biznesplan przyszłej działalności), pamiętając o zachowaniu odgórnych terminów.

Dodatkowe istotny jest wiek, bowiem urzędy pracy przyznają dotacje głównie w ramach środków unijnych, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). PO WER skierowany jest do osób poniżej 30 lat, zaś RPO dla osób powyżej trzydziestki.

Maksymalna kwota dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi sześciokrotność średniej krajowej, czyli w tej chwili 31 191 złotych bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Jednak każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dotacji. Może on wynosić choćby 16, 18, 20 czy 25 tysięcy PLN.

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Nie tylko dla bezrobotnych, ale także studentów i absolwentów skierowany jest z kolei program “Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa realizowana jest przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Osoby myślące o rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą w ramach inicjatywy pozyskać do 100 tysięcy złotych atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki, którą muszą spłacić w ciągu 7 lat.

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Osoby z pomysłem na innowacyjny biznes mogą po spełnieniu kilku warunków wziąć udział w programie “Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Inicjatywa realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to kontynuacja programu Platform Startowych. Tylko uczestnicy inkubacji w jednej z platform mogą następnie ubiegać się o finansowy zastrzyk na komercjalizację wyinkubowanego projektu.

Młode firmy mogą w nim otrzymać w konkursie nawet 1 milion złotych na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jednak nie każdy startup zainteresowany tym wsparciem może złożyć wniosek w PARP. Konkurs przeznaczony jest do autorów tych projektów, które przeszły najpierw etap Platform Startowych. W ramach tej inicjatywy projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju przechodzą cały proces inkubacji i pracy nad pomysłem, jego modelem biznesowym, głównymi założeniami. Wszystko odbywa się pod okiem doświadczonych praktyków, którzy biorą pod lupę dany projekt tak, by zwiększyć jego rynkowe szanse.

Dopiero zakończenie procesu inkubacji w jednej z kilku dostępnych Platform Startowych daje prawo ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu “Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Nabór wniosków trwa do końca grudnia 2021 roku. Na ten cel przeznaczono ponad 390 milionów złotych, które ma zasilić 390 młodych, innowacyjnych, perspektywicznych firm ze wschodu naszego kraju.

Platformy Startowe

Wsparcie w przypadku Platform Startowych stanowi program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia. Program inkubacji to czas na przygotowanie modelu biznesowego i opracowanie MVP.

Nabór trwa do 31 października 2022 roku. Przedsiębiorstwa zgłaszają się poprzez formularz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalne wsparcie finansowe uzyskane na tym etapie wynosi 50 tysięcy złotych. Warto dodać, że program dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw założonych w jednym z poniższych województw Polski Wschodniej:

 • Lubelskim
 • Podkarpackim
 • Podlaskim
 • Świętokrzyskim
 • Warmińsko-mazurskim

Program Akceleracyjny Brinc

Co najmniej 400 startupów może także skorzystać z możliwości rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi. Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program Akceleracyjny Brinc skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia.

Ile można otrzymać? Maksymalnie 250 tysięcy złotych, bez wkładu własnego. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie jednak takich branż, jak:

 • Technologie Materiałowe – Polimery Naturalne i Sztuczne
 • Innowacje technologiczne
 • Elektronika

Nabór wniosków trwa do 15 lutego 2021. Można je złożyć przez formularz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotacje dla działalności gospodarczej 2021 z Lokalnych Grup Działania

O dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania mogą ubiegać się zarówno osoby bezrobotne, jak również pracujące, jednak pod pewnymi warunkami:

 • Należy być mieszkańcem gminy wchodzącej w obręb działania LGD, wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców
 • Planowana inwestycja będzie miała miejsce na tym terenie
 • Należy stworzyć stworzyć miejsce pracy
 • Nie można być ubezpieczonym w KRUS-ie

Do tego dochodzą specyficzne wymagania zależne już od konkretnej Lokalnej Grupy Działania. Kwoty w ramach dotacji z LGD sięgają sum od 50 do 100 tysięcy złotych.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

O dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się zarówno osoby w wieku 30 lat, jak również po trzydziestce. Muszą oni jednak należeć do jednej z poniższych kategorii:

 • Bezrobotni
 • Bierni zawodowo
 • Imigranci
 • Reemigranci, czyli Polacy, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy
 • Odchodzący z rolnictwa i ich rodziny
 • Ubodzy pracujący, czyli osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Zatrudnieni na umowach krótkoterminowych

Maksymalna kwota dofinansowania z reguły wynosi sześciokrotność średniej krajowej, czyli w tej chwili 31 191 złotych bezzwrotnej dotacji. Często jednak jest trochę niższa. W pakiecie działań są środki na otwarcie firmy, szkolenia i doradztwo oraz porady na pierwszym etapie działania przedsiębiorstwa. Plusem jest to, że poza samą kwotą dotacji można liczyć też na tak zwane wsparcie pomostowe. To dodatkowe pieniądze wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy. Wysokość wsparcia pomostowego waha się w granicach od 1000 do 2000 złotych.

Inicjatywa JEREMIE

Jeśli chcesz rozpocząć lub już prowadzisz innowacyjną działalność, ale:

 • Nie posiadasz historii kredytowej
 • Nie posiadasz zabezpieczeń o wystarczającej wartości

Możesz skorzystać z instrumentów finansowych (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (z angielskiego Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska.

W instytucjach finansowych oferujących produkty powiązane z inicjatywą JEREMIE czekają na przedsiębiorców pożyczki i kredyty w wysokości od 250 tysięcy do 2,5 miliona złotych. Pożyczka przyznawana jest maksymalnie na okres 10 lat. Co ważne ta inicjatywa jest dostępna wyłącznie na terenie poniższych województw:

 • Zachodniopomorskie
 • Wielkopolskie
 • Łódzkie
 • Mazowieckie

Crowdfunding i Aniołowie Biznesu jako alternatywa dla dotacji i programów pomocowych

Crowdfunding stanowi formę pozyskiwania kapitału społecznościowego. Dzięki niemu inicjator przedsięwzięcia uzyskuje możliwość pozyskania środków na ich realizację wskazanego przez siebie projektu społecznego, biznesowego. Finansującymi są członkowie społeczności wirtualnych, którzy mikropłatnościami chcą wesprzeć dany projekt. Wiele drobnych wpłat składa się na dużą pulę środków, które pozwalają spełniać marzenia, rozwijać biznes lub organizować atrakcyjne eventy.

Z kolei crowdfunding udziałowy to alternatywna forma pozyskiwania kapitału na rozwój biznesu w zamian za udziały nowej emisji. Źródło finansowania stanowi społeczność skupiona wokół produktu, zespołu lub dotychczasowych inwestorów. Spółka za pośrednictwem jednego profilu ma możliwość dotarcia do nieograniczonego grona inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Crowdfunding udziałowy to ogólnodostępny i prosty sposób inwestowania w ciekawe i perspektywiczne startupy za pośrednictwem internetu. Crowdfunding udziałowy to szansa na pozyskanie kapitału na rozwój od wielu inwestorów, a ponadto doskonałe narzędzie do celów marketingowych i promocyjnych pozwalające dotrzeć spółce z produktem do szerokiego grona osób.

Podobną formą finansowania startupów jest współpraca z Aniołami Biznesu, czyli osobami, które dysponują własnym kapitałem i chciałyby przeznaczyć go na finansowanie zewnętrznych przedsiębiorstw i pomysłów. W zamian za wsparcie finansowe otrzymują one mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Dbając o dyskrecję i anonimowość stają się współwłaścicielami firm w zamian za wniesiony do nich kapitał. Anioły Biznesu często zgrupowane są w Instytucjach Otoczenia Biznesu (IOB).

Powyżej wskazane metody pozyskiwania finansowania są bardzo ciekawą, perspektywiczną i wartą rozważenia alternatywą wobec wszelkich dotacji i programów pomocowych, których uzyskanie często może okazać się naprawdę wymagającym zadaniem.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments