Zielone certyfikaty w całej UE od 1 czerwca?

1057
zielony certyfikat

Komisja Europejska (KE) chce wdrożenia tzw. zielonych certyfikatów, umożliwiających swobodną podróż po państwach unijnych i korzystanie z usług w całej Unii już od 1 czerwca, poinformowała Komisja. Dzisiaj przedstawiciele państw członkowskich w sieci e-zdrowie uzgodnili specyfikacje techniczne, dotyczące wdrażania systemu na szczeblu unijnym.

Komisja zaapelowała do państw członkowskich o „wdrażanie niezbędnych rozwiązań technicznych” oraz przyśpieszenie prac legislacyjnych w Unii Europejskiej.

„Wytyczne, przyjęte jednogłośnie przez ekspertów krajowych, pokazują zaangażowanie i gotowość państw członkowskich oraz dostarczą im specyfikacji niezbędnych do szybkiego wdrożenia. Ze strony Komisji będziemy gotowi do 1 czerwca i do przyłączenia się państw członkowskich, w ten sposób możemy zapewnić, że system będzie gotowy do sezonu letniego. Jesteśmy gotowi wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz jak najszybszego wprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej” – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

Uzgodniona specyfikacja techniczna obejmuje strukturę danych, jakie ma zawierać certyfikat i mechanizmy kodowania, w tym kod QR, który zapewni, że wszystkie certyfikaty, zarówno cyfrowe, jak i papierowe, będą mogły być odczytywane i weryfikowane w całej Unii.

Ustanowiony przez Komisję portal umożliwi używanie kluczy podpisu elektronicznego, w taki sposób, by można było zweryfikować autentyczność zielonych certyfikatów cyfrowych w całej UE. Żadne dane osobowe posiadaczy certyfikatów nie będą sprawdzane, ponieważ nie będzie to konieczne do weryfikacji, podała Komisja.

Wytyczne opisują przykładowe wdrażania oprogramowania do wydawania cyfrowych zielonych certyfikatów, aplikacji do weryfikacji certyfikatów oraz szablon aplikacji portfela dla obywateli do ich przechowywania.

Chociaż ustanowienie tych systemów na szczeblu krajowym będzie należało do państw członkowskich, opis przykładowych wdrożeń pomoże przyspieszyć to wdrażanie. Opisy przykładowych wdrożeń mają być dostępne do połowy maja.

W marcu Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy ustanawiający wspólne ramy dla cyfrowego zielonego certyfikatu.

Przed tygodniem Rada Europejska przyjęła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tego wniosku. Wkrótce spodziewane jest głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Później mają rozpocząć się negocjacje między instytucjami.

Jak zaznaczono, aby cyfrowe zielone certyfikaty zostały wprowadzone w czerwcu, wdrożenie techniczne musi przebiegać równolegle z procesem legislacyjnym. Kolejnym krokiem po stronie technicznej jest teraz utworzenie krajowej infrastruktury, wprowadzenie krajowych rozwiązań w zakresie wydawania, weryfikacji i przechowywania cyfrowych zielonych certyfikatów oraz utworzenie portalu UE.

Po fazie pilotażowej w maju portal UE powinien być gotowy od czerwca do podłączenia państw członkowskich. Znaczna liczba państw członkowskich wyraziła zainteresowanie udziałem w programie pilotażowym. Komisja zapewni również państwom członkowskim wsparcie techniczne i finansowe na potrzeby korzystania z portalu, podano także.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments