X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 1,79 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

0
X-Trade Brokers

Zarząd X-Trade Brokers Domu Maklerskiego zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 210,12 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendy, tj. wypłaty 1,79 zł na akcję, podała spółka.

„Zarząd […] rekomenduje radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu spółki podział jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 418 175 946,31 zł w następujący sposób:

a) poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 210 116 706,65 zł, tj. 1,79 zł na jedną akcję,

b) zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 208 059 239,66 zł do dyspozycji Spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy” – czytamy w komunikacie.

Na dzień dywidendy zaproponowano 21 kwietnia, a na dzień wypłaty dywidendy 30 kwietnia 2021 r.

„Rekomendacja zarządu spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju grupy, jak również mając na uwadze wytyczne KNF” – czytamy dalej.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 28,17 mln zł, tj. 0,24 zł na akcję, z zysku netto za 2019 r. Pozostała część zysku w kwocie 25,97 mln zł została przeznaczona na kapitał rezerwowy.

X-Trade Brokers odnotowało 402,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 57,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 418,18 mln zł wobec 54,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments