Staż i jego korzyści

526

Nie ma nic przyjemnego w wizycie w Urzędzie Pracy oraz rejestrowaniu się jako bezrobotny. Jak jednak znaleźć pracę bez doświadczenia? Co więcej, jak to doświadczenie najpierw zdobyć? Chcąc wkroczyć na ścieżkę kariery zawodowej, warto zacząć od stażu. To właśnie dzięki odbyciu go, przyszły aplikant nabywa niezbędnych praktycznych umiejętności i może wykazać się cennym doświadczeniem w danej branży, zwiększając swoje szanse na zatrudnienie. Co więcej, w ten sposób możemy zweryfikować wybór naszej ścieżki zawodowej.

Czym jest staż? Czym się różni od praktyki? Kto może zostać stażystą i ile trwa staż? Jakie dokumenty należy wypełnić by do niego przystąpić? Na te wszystkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Staż – co to?

Staż to forma nauki zawodu, polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy oraz instrument aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, stosowany przez Urzędy Pracy. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, to jest osobę, która uczy go zawodu. Staż odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą. Dotyczy więc umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w oparciu o szczegółowe kryteria w niej wymienione.

W rozumieniu “Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” staż zawodowy jest instrumentem zwalczania bezrobocia głównie wśród osób młodocianych i służy nabyciu przez bezrobotnego praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania pracy. W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Skierowanie do odbycia stażu wydawane jest przez Urzędy Pracy. Staż finansowany jest ze środków Funduszu Pracy lub z funduszy unijnych, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Staż a praktyka

Staż bardzo często utożsamiany jest z praktyką, a określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ obie te formy różnią się od siebie. Praktyka dotyczy osób młodych i studentów w trakcie nauki lub zaraz po niej. Staż natomiast dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. To, co łączy obie formy to ich cel, czyli wspieranie w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu i wzbogacanie doświadczenia.

Staż – kto może być stażystą?

Wiemy już co to jest staż, natomiast kto może zostać stażystą lub stażystką? Na staż kierowane mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Muszą one spełniać jednak pewne określone wymagania. Mogą to więc być:

 • Osoby bezrobotne do 25 roku życia
 • Kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc tym samym aktywne zawodowo
 • Osoby, które są w tej sytuacji długotrwale lub które zakończyły realizację kontraktu socjalnego
 • Osoby bezrobotne, które mają powyżej 50 lat
 • Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź osoby, które nie mają średniego wykształcenia
 • Osoby, które wychowują przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia
 • Osoby niepełnosprawne i jednocześnie bezrobotne
 • Osoby bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i po jej zakończeniu nie podjęły zatrudnienia

Ile trwa staż?

Jeden staż trwa sześć miesięcy. Maksymalny, łączny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy to 12 miesięcy, czyli dwa razy po pół roku. Należy jednak pamiętać o tym, iż powinna zaistnieć pomiędzy nimi przerwa wynosząca co najmniej rok. Osoba, która jest stażystą musi również pamiętać o tym, że może ona korzystać z takiej formy zdobywania uprawnień zawodowych i doświadczenia przez maksymalnie 24 miesiące.

Staż – niezbędne dokumenty

Każda osoba odbywająca staż powinna być świadoma tego, jakich formalności powinna dopełnić, by nie złamać zasad odbywania stażu. Dwoma najważniejszymi w tej sytuacji dokumentami są lista obecności i sprawozdanie ze stażu.

Lista obecności jest niezbędna do potwierdzenia swojej obecności w miejscu odbywania stażu. Osoba będąca na stażu musi w odpowiednim terminie – zgodnym z zapisem w umowie – dostarczyć ją do Urzędu Pracy każdego miesiąca.

Natomiast sprawozdanie ze stażu, wraz z całą resztą wymaganej dokumentacji, musi zostać przedstawione po jego zakończeniu. Opisane są tam konkretne zadania i czynności, jakimi zajmował się stażysta, aby opanować pracę na danym stanowisku. Sprawozdanie ma na celu potwierdzenie wywiązania się opiekuna stażu oraz stażysty z programu, jaki został zawarty w umowie.

Z kolei, jeśli zamierzamy ubiegać się o staż, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy w Powiatowym Urzędzie Pracy, a wraz wraz z nim dostarczyć wymagane dokumenty. Chodzi przede wszystkim o:

 • Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości
 • Oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania
 • Dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje)
 • Świadectwa dotychczasowej pracy

Składając dokumenty w urzędzie pracy, należy zaznaczyć chęć odbycia stażu zawodowego. Adnotacja ta da zielone światło pracownikowi urzędu na to, by skierować bezrobotnego na staż, jaki będzie odpowiadał jego kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu.

Staż – czy jest płatny?

Za każdy miesiąc odbywania stażu wykonawca otrzymuje wypłatę, a dokładniej stypendium pieniężne od państwa. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 140% kwoty zasiłku. Stypendium za staż wypłacane w 2021 roku wynosi około 1400 złotych miesięcznie.

Staż – zalety

Gdy zamierzamy ubiegać się o staż, warto najpierw zdać sobie sprawę jakie korzyści niesie za sobą ta forma pracy. Po pierwsze podczas stażu mamy możliwość zdobycia cennego i praktycznego przygotowania do wykonywania danego zawodu. Jest to czas na wykorzystanie zdobytej praktycznej wiedzy, choćby podczas studiów w realnym środowisku pracy. Ponadto staż umożliwia wykazanie posiadanego doświadczenia w obszarze branżowym.

Po drugie wykazane doświadczenie zdobyte podczas odbywania stażu sprawia, że stajemy się bardziej atrakcyjnymi kandydatami na dane stanowisko. Pracodawcy cenią osoby, które są aktywne i zdeterminowane, by rozwijać się i poszerzać swoją wiedzę.

Po trzecie stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych przyznaje i wypłaca właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Pozwala to stażyście nie tylko zdobywać umiejętności zawodowe, ale także zarabiać – ma on poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w okresie stażu.

Staże – przykłady

W Urzędach Pracy pojawia się wiele ofert staży z różnych branż i bardzo prawdopodobne jest, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego jednak Polska Rada Biznesu od 18 lat prowadzi coroczny Program Kariera. W ramach niego oferuje około 100 staży w całej Polsce w różnych miastach. Przykłady stanowisk i firm?

 • Grupa Adamed – dział badań i rozwoju
 • Amica – dział księgowości, dział zarządzania jakością, dział zasobów ludzkich
 • Deepsense.ai – dział IT
 • EMLAB – dział eventów
 • ERBUD – dział marketingu, pion audytu, pion finansów, pion prawny
 • Herbapol – dział controllingu
 • InPost – biuro doskonalenia sprzedaży
 • mBank – dział bankowości inwestycyjnej
 • PWC – audyt, doradztwo biznesowe, doradztwo prawno-podatkowe
 • Ergo Hestia – biuro ryzyka, obszar pricingu
 • Wirtualna Polska – dział fuzji i przejęć
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments