Ile stracimy od zapłacenia składki ZUS od umów o dzieło?

422

Czy pomysł oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych jest słuszny? Jaki wpływ ma pandemia na zawieranie umów cywilnoprawnych? Jak wygląda nowy obowiązek płatników, czyli rejestracja umów o dzieło do ZUS? Jakie będą tego następstwa? O tym na kanale Comparic News Joanna Buczyńska porozmawiała z Maciejem Dębskim – adwokatem Kancelarii Dębscy. Oto jakie mieli wnioski:

Składki ZUS od umów o dzieło 2021 – rozmowa z Maciejem Dębskim

Od 1 stycznia jest obowiązek rejestrowania umów o dzieło. Kogo można zatrudnić na podstawie tej umowy?

“Zatrudnienie na umowę o dzieło” to sformułowanie typowo potoczne, nie jest to zatrudnienie – to pojęcie zarezerwowane jest w Kodeksie cywilnym dla umowy o pracę. Inne umowy cywilnoprawne, to formy współpracy. Na takie umowy można zatrudnić każdą osobę fizyczną.

Jaka jest różnica między umową o pracę a umową o dzieło?

Umowa o pracę została zapisana w Kodeksie pracy. Jej charakterystycznymi cechami jest fakt, iż jej stronami są pracodawca i pracownik. Pracownik w tej umowie jest podporządkowany pracodawcy. W przypadku innych umów, świadczeniodawca niekoniecznie musi być uzależniony od osoby, która zleca wykonanie mu danych czynności. W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia pewnych czynności prawnych w imieniu zleceniodawcy. W zakresie umowy o dzieło, osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do wykonania jakiegoś materialnego dzieła. To odróżnia ten rodzaj umowy od umowy zlecenia. Dodatkowo, to dzieło powinno mieć charakter indywidualny.

W przypadku umowy o pracę, płacimy składy emerytalne, rentowe, chorobowe oraz podatek dochodowy. Natomiast w przypadku umów o dzieło, płaci się tylko podatek dochodowy.

Od stycznia bieżącego roku pojawił się obowiązek rejestrowania umów o dzieło. Jaki to przyniesie skutek?

Teoretycznie powody są statystyczne, ale tak naprawdę chodzi o uszczelnienie systemu i możliwość weryfikacji prawidłowości zawierania umów o dzieło. W jej przypadku nie płacimy składek, dlatego jest ona korzystna z punktu widzenia finansowego. Nowe przepisy służą więc kontroli prawidłowości zawierania umów o dzieło, ponieważ bardzo często są one stosowane zamiennie z umową zlecenia w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści finansowych dla obu stron, a takie działanie jest nieprawidłowe.

Być może jest to wstęp do oskładkowania umów o dzieło. W tej chwili toczą się prace dotyczące zmian systemu w tym zakresie, natomiast z wypowiedzi medialnych przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynika, że te umowy nie zostaną oskładkowane.

Od 1 stycznia 2021 roku jest obowiązek rejestrowania umów o dzieło. Dotyczy on zarówno płatników, jak i osób fizycznych. Każdy zobowiązany w terminie 7 dni musi zgłosić zawarcie umowy o dzieło do ZUS-u, za pośrednictwem specjalnego elektronicznego formularza. Dotyczy to tylko umów zawartych po 1 stycznia bieżącego roku. Gdy nie wykona się swego zobowiązania, grozi grzywna 5 tysięcy złotych oraz dopłata dodatkowa w wysokości 100% składek, które nie zostały wcześniej opłacone.

Do końca marca wpłynęło już 160 tysięcy zgłoszeń podjęcia umowy o dzieło. Czy takich umów jest więcej?

Prawdopodobnie tak, ponieważ po pierwsze jest to wygodny sposób współpracy między podmiotami. Po drugie, nie wszystkie umowy mogły zostać zgłoszone ze względu na brak znajomości nowych przepisów.

Czy w przyszłości będziemy płacić składki ZUS od umów o dzieło?

Maciej Dębski uważa, że tak – obowiązek ich rejestracji jest pierwszym krokiem do ich oskładkowania. Z tym, że składek tak naprawdę jest wiele. Obecnie umowy zlecenia objęte są pełnym oskładkowaniem, tylko dopóki w danym miesiącu kalendarzowym nie zostanie przekroczone wynagrodzenie minimalne, czyli 2800 złotych brutto, następnie zaczyna obowiązywać tylko składka zdrowotna, co oznacza dużą oszczędność dla zleceniobiorcy. Obecnie słyszy się nie tylko o oskładkowaniu umów o dzieła, ale również o pełnym oskładkowaniu umów zlecenia, co będzie oznaczało ogromny wzrost obciążeń finansowych osób pracujących na podstawie tych umów.

Jakie konsekwencje przyniesie oskładkowanie umów o dzieło?

Nie wiemy, jak w chwili obecnej wygląda projekt. Może on dotyczyć maksymalnego obciążenia umów o dzieło (takiego, jak w przypadku umów o pracę) lub obciążenia tylko składką zdrowotną (jak w przypadku większości umów zlecenia). Z jednej strony takie rozwiązanie przyniesie większy napływ środków do budżetu państwa. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy i osoby wykonującej dzieło, absolutnie nie będzie to opłacalne.

90% firm jest przeciwko oskładkowaniu umów o dzieło i zlecenia. Jakie skutki negatywne może więc mieć ta nowelizacja? Przede wszystkim wyższe koszty wykonywania wszelkich usług, a to spowoduje wzrost cen na rynku.

Jaka jest skala nadużyć zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę?

Nie da się tego oszacować, natomiast prawdopodobnie jest ona bardzo duża. Jednak zmieniło się to w 2016 roku, wraz z wprowadzeniem oskładkowania umowy zlecenia. W chwili obecnej, najbardziej atrakcyjna jest umowa o dzieło, lecz należy na nią uważać, ponieważ zakres, w jakim można je stosować, jest dość wąski i szczegółowy.

Czy pandemia wpłynęła na zawieranie umów cywilnoprawnych?

Wydaje się, że wszystko zależy od danej branży. W niektórych przypadkach tych umów jest mniej. Widoczna jest natomiast duża nierówność w zakresie dostępu do środków higieny i bezpieczeństwa sanitarnego. Pracodawca ma obowiązek zagwarantować takie środki pracownikowi, natomiast zleceniodawca i osobami zamawiającymi wykonanie dzieła już nie ma takiego obowiązku. Część oczywiście zapewnia takie środki, lecz nie wszyscy.

Czy według Macieja Dębskiego umowy o dzieło powinny zostać oskładkowane?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy nie, ponieważ nie wiemy w jaki sposób taka danina do państwa zostanie wykorzystana. Natomiast może występować pewna nierówność stron, dlatego dla pewnej kategorii osób oskładkowanie umów o dzieło może przynieść pewne pozytywy. Negatywnym zjawiskiem będzie ewidentny wzrost cen.

Nagranie dostępne jest pod tym adresem:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments