Ryzyko niskich stóp procentowych dla kredytobiorców

0
Mężczyzna siłujący się ze stopą procentową

Po ubiegłorocznych obostrzeniach na rynku kredytów hipotecznych nie pozostał już żaden ślad. Co więcej, od początku 2021 roku coraz więcej Polaków wnioskuje o kredyty hipoteczne. Przez 4 pierwsze miesiące 2021 roku banki udzieliły łącznie 83,4 tysiąca kredytów hipotecznych na kwotę 25,83 miliarda złotych. Z newslettera kredytowego Biura Informacji Kredytowej wynika również, że w kwietniu 2021 banki udzieliły o 32,4% więcej kredytów hipotecznych niż w kwietniu 2020. Jeszcze większa dynamika (41,1% wzrostu) dotyczyła wartości udzielonych kredytów.

Nie powinno nas to dziwić, ponieważ niskie stopy procentowe przekładają się na niewielkie odsetki od zaciągniętego kredytu, a więc koszty obsługi zobowiązania nie obciążają zbytnio domowego budżetu kredytobiorcy. Całkiem niedawno – 29 maja – obchodziliśmy rocznicę ostatniej w 2020 roku obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że te niskie, niemal zerowe stopy procentowe nie będą obowiązywać w nieskończoność. Bardzo ważna jest więc świadomość ryzyka stopy procentowej związanego z należnościami i zobowiązaniami finansowymi, w szczególności w przypadku zobowiązań kredytowych – możliwego wzrostu oprocentowania kredytów, skutkującego wzrostem rat kredytowych.

O ile więc mogą wzrosnąć raty kredytowe w przyszłości? Zostanie to szczegółowo wyjaśnione w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od opisania związku stóp procentowych NBP, a oprocentowania kredytów hipotecznych:

Stopy procentowe a kredyt hipoteczny

Czym jest WIBOR?

W ślad za stopami procentowymi obniżył się wskaźnik WIBOR, będący podstawą do ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych. WIBOR to akronim od „Warsaw Interbank Offered Rate”, czyli w wolnym tłumaczeniu „Stawka pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym”. W dużym uproszczeniu jest to stawka, po której banki komercyjne pożyczają sobie nawzajem pieniądze, czyli cena pieniądza na rynku międzybankowym. Jak banki ustalają wysokość wskaźnika WIBOR? Niemal zawsze jest to wartość pomiędzy stopą lombardową i stopą depozytową, najczęściej w okolicach stopy referencyjnej.

Aktualne stawki WIBOR

Aktualnie stawka WIBOR 3M wynosi 0,21%, a WIBOR 6M – 0,25%. Na początku czerwca ubiegłego roku wynosiły odpowiednio 0,28%. i 0,29%, a dzień przed ogłoszeniem pierwszej obniżki stóp procentowych NBP w ubiegłym roku – 1,60% i 1,63%.

Ryzyko dla kredytobiorców

Wszystko to powoduje, że za kredyt hipoteczny jest aktualnie tak tani, jak nigdy dotąd. Stopa procentowa dla kredytów hipotecznych Trzeba jednak pamiętać, że stopa procentowa, na podstawie której ustalane jest oprocentowanie spłacanego przez kredytobiorcę zobowiązania na pewno zmieni się zmieni. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że obecnie niemal 100% kredytów na mieszkania udzielanych w Polsce to kredyty o zmiennej stopie procentowej.

Kiedy może mieć miejsce podwyżka stóp procentowych? Z jednej strony Adam Glapiński, prezes NBP, powiedział na początku maja, że jeśli będzie taka konieczność, to stopy procentowe i inne elementy polityki pieniężnej będą zmienione. Dodał jednak, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem do końca obecnej kadencji RPP jest stabilizacja stóp procentowych.

Niemal w 100% pewnym jest jednak, że stopy procentowe NBP i – co za tym idzie – raty kredytów hipotecznych – wzrosną. Nie wiadomo tylko, kiedy dokładnie i o ile. Na poniższym przykładzie zostaną więc zaprezentowane różne scenariusze:

Koszt raty kredytu przy wzroście stóp procentowych

Dzisiejsze oprocentowanie przykładowego kredytu

Załóżmy, że zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na kwotę miliona złotych, z okresem spłaty wynoszącym 30 lat bez prowizji za udzielenie. Jego oprocentowanie, w momencie podpisywania umowy, jest sumą stawki WIBOR 3M i marży banku w wysokości 1,99%. Łącznie wynosi więc 2,2%. Miesięczna rata równa dla takiego kredytu wynosi 3797,01 PLN.

Scenariusz I

Załóżmy teraz, że w ciągu najbliższych lat główna stopa procentowa NBP, czyli stopa referencyjna wzrośnie do poziomów notowanych jeszcze na początku ubiegłego roku, czyli do 1,50%. Stopa WIBOR 3M wynosiła wtedy 1,71%. Oprocentowanie kredytu wyniesie wtedy łącznie 3,7%. W efekcie miesięczna rata równa wzrośnie aż do 4602,53 PLN, czyli aż o 805,52 złotych. Procentowa wartość wzrostu miesięcznej raty wynosi więc 21,2%.

Scenariusz II

To i tak był całkiem optymistyczny scenariusz. Spójrzmy teraz co się stanie, gdy główna stopa procentowa NBP, czyli stopa referencyjna wzrośnie do poziomów z lat 2013-2014, czyli do 2,5%. Stopa WIBOR 3M wynosiła wtedy 2,71%. Oprocentowanie kredytu wyniesie wtedy łącznie 4,7%. W efekcie miesięczna rata równa wzrośnie aż do 5186,38 PLN – aż o niemal 1390 złotych więcej w stosunku do dzisiejszej, czyli o 36,6%.

Scenariusz III

Czas na jeszcze bardziej pesymistyczny – lecz wciąż jak najbardziej realny – scenariusz. Załóżmy, że główna stopa procentowa NBP, czyli stopa referencyjna powróci do poziomu sprzed dekady, czyli do 4,5%. Stopa WIBOR 3M wynosiła wtedy 4,71%. Oprocentowanie kredytu wyniesie wtedy łącznie 6,7%. W efekcie miesięczna rata równa wzrośnie aż do 6452,78 PLN – aż o 2655,77 złotych więcej w stosunku do dzisiejszej, czyli o 70%.

Scenariusz IV

Na koniec czarny scenariusz. Przyjmijmy, że główna stopa procentowa NBP, czyli stopa referencyjna wzrośnie do poziomu sprzed 13 lat, czyli do 6%. Stopa WIBOR 3M wynosiła wtedy aż 6,56%. Oprocentowanie kredytu wyniesie wtedy łącznie 8,55%. W efekcie miesięczna rata równa wzrośnie aż do 7724,60 PLN, czyli aż o 3927,59 złotych więcej w stosunku do dzisiejszej. To aż o 103,4% więcej!

Podsumowanie, czyli o czym trzeba pamiętać przy zaciąganiu kredytu

Powyższe przykłady dobrze prezentują, jak w praktyce wygląda ryzyko niskich stóp Dom oraz stopa procentowa po dwóch stronach wagi procentowych dla kredytobiorców. Z tego powodu, decydując się na kredyt o zmiennym oprocentowaniu bezdyskusyjnie powinniśmy myśleć długofalowo. Oznacza to zapoznanie się ze wszystkimi warunkami umowy i sporządzenie symulacji raty kredytu przy różnych wysokościach oprocentowania. Tylko wtedy będziemy mieć pełną świadomość, że nawet przy wyższych stopach procentowych możemy być w stanie spłacać nasze zobowiązanie.

Co ważne, nigdy nie należy zaciągać zobowiązania z ratą na granicy możliwości finansowych, gdyż podwyższenie stóp procentowych będzie oznaczało jej wzrost, a to może oznaczać kłopoty dla domowego budżetu. Dodatkowo podpisując wieloletnią umowę kredytową, zawsze trzeba pamiętać o ewentualności zmiany sytuacji gospodarczej, która może przełożyć się na nasze dochody, jak i możliwości pogorszenia naszego stanu zdrowia, co może rzutować na osiągane dochody, czy pojawieniu się innych nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

Krótko mówiąc, trzeba mierzyć siły na zamiary, zakładać możliwość ziszczenia się czarnego scenariusza i mieć świadomość, co można wówczas zrobić, by spłata kredytu przebiegała rzetelnie. Gdyby mimo wszystko pojawiły się kłopoty z terminowym regulowaniem rat, to bezwzględnie trzeba podjąć rozmowy z kredytodawcą i szukać rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie strony.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments