Prezydent podpisał ustawę ws. odbudowy Pałacu Saskiego

0
Warsaw

Prezydent podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, podała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa stanowi wykonanie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniesionej w dniu 7 lipca 2021 r. Ustawa realizuje postanowienia deklaracji o restytucji Pałacu Saskiego podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 11 listopada 2018 r. dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę” – czytamy w komunikacie.

Szczególne rozwiązania przewidziane w ustawie zmierzają do przywrócenia, poza Pałacem Saskim, również pozostałych gmachów stanowiących przed II wojną światową zachodnią pierzeję placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz północną pierzeję Placu Stanisława Małachowskiego w Warszawie, tj. gmachu Pałacu Brühla (Ossolińskich, Sandomierskiego) oraz trzech kamienic – dawnych nieruchomości warszawskich przy ulicy Królewskiej 6 (tzw. kamienicy Ludwika Malhome’a), Królewskiej 8 oraz Królewskiej 10/12 (tzw. kamienicy Lesslów lub Strasburgera), wymieniono.

Obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na potrzeby podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną.

Ustawa ma na celu ustanowienie szczególnych rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji związanej z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwi sprawną realizację inwestycji związanej z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, podano także.

Ustawa ma charakter jednostkowej i szczególnej regulacji (tzw. specustawy), normującej zasady przygotowania i realizacji zakładanej inwestycji, określającej właściwe organy oraz wskazującej na źródła finansowania przedmiotowej inwestycji.

Ustawa zawiera w swojej treści uregulowania dotyczące w szczególności:

  • utworzenia organu opiniodawczo – doradczego ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w postaci Rady Odbudowy;
  • utworzenia przez Skarb Państwa Spółki Celowej w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji;
  • ustalenia szczególnych ram prawnych dla przygotowania inwestycji, odnoszących się w szczególności do decyzji o ustaleniu lokalizacji, pozwoleń na budowę, pozwoleń na używanie czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;
  • zasad nabywania tytułu prawnego do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji;
  • szczególnych zasad przeprowadzania postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego przy realizacji inwestycji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments