Praktyczne aspekty wdrażania systemu compliance

0
ComplianceUPDATE

Od lutego co tydzień na kanale Comparic Biznes pojawia się audycja #ComplianceUPDATE, w której poruszana jest tematyka compliance i jej wpływu na zwykłego “Kowalskiego”. W ostatnim odcinku Justyna Postępska z kancelarii JustCoOd lutego co tydzień na kanale Comparic Biznes pojawia się audycja #ComplianceUPDATE, w której poruszana jest tematyka compliance i jej wpływu na zwykłego “Kowalskiego”. W ostatnim odcinku Justyna Postępska z kancelarii JustComply wyjaśniała praktyczne zasady wdrażania systemu compliance. Czym jest mapa ryzyka compliance? Jak analizować luki systemu zgodności? Dowiemy się poniżej:mply wyjaśniała praktyczne zasady wdrażania systemu compliance. Czym jest mapa ryzyka compliance? Jak analizować luki systemu zgodności? Dowiemy się poniżej:

Praktyczne aspekty wdrażania systemu compliance – #ComplianceUPDATE #11

Na czym polega wdrożenie systemu compliance?

Przede wszystkim, w pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie jaki jest stan naszej firmy. Wiele zależy od jej rozmiaru, klientów i kontrahentów oraz specyfiki branży w której działa i regulacji które w niej obowiązują. Warto zwrócić uwagę także na dane historyczne – czy pojawiały się zgłoszenia jakichś działań dotyczących korupcji lub innych działań na szkodę naszej firmy. Przy wdrażaniu compliance należy również brać pod uwagę plany dotyczące rozwoju firmy, jej strukturę organizacyjną oraz jej możliwości finansowe i kadrowe.

Po uwzględnieniu tych różnych obszarów należy przeprowadzić analizę stanu istniejącego w naszej firmie, czyli analizę luki w organizacji. Tutaj powinien powstać sformalizowany dokument mający na celu określenie regulacji i ram prawnych dna danej firmy, wykrycie jej ewentualnych braków i obszarów wymagających zainteresowania. W konsekwencji powstanie wstępny model systemu compliance, który następnie będzie dopasowywany do specyfiki firmy.

Po przeprowadzeniu tej analizy i przygotowaniu dokumenty, będziemy już wiedzieli, gdzie w naszej firmie występują braki zarówno w regulacjach wewnętrznych, jak i w zakresie zgodności z wytycznymi obowiązującymi w branży, w której działamy. Te wyniki analizy luki powinny zostać przedstawione zarządowi lub radzie nadzorczej, a następnie należy przeprowadzić likwidację tych luk. W tym celu służy wdrożenie systemu compliance.

Jednak należy mieć świadomość, że te luki będą ciągle powstawać, ponieważ żyjemy w zmiennym środowisku prawnym i gospodarczym. Na naszą działalność wpływa wiele czynników, w związku z tym compliance będzie płynne i zmienne.

Kolejnym koniecznym etapem jest wyodrębnienie istotnych procesów z punktu widzenia compliance. W tym celu można się posłużyć mapą ryzyka procesów istotnych w naszym przedsiębiorstwie. Na jej podstawie jesteśmy w stanie wydedukować czy w tych kluczowych procesach występują jakieś luki z zakresu zgodności. Jak przeanalizować czy takie luki występują? Na podstawie raportów dotyczących negatywnych zdarzeń związanych z naszą firmą.

Następnie, uwzględniając powstałe luki, tworzymy mapę ryzyka compliance, czyli weryfikujemy jakie to ryzyko jest, jakie jest prawdopodobieństwo jego realizacji i jak dotkliwe może się ono okazać. W oparciu o taki dokument, możemy stwierdzić które ryzyka są kluczowe.

W kolejnym kroku jesteśmy w stanie już ocenić w jaki sposób możemy to ryzyko zminimalizować. Taką ocenę musimy przeprowadzić dla każdego konkretnego ryzyka compliance. Wtedy jesteśmy gotowi na wdrożenie procesów kontrolnych. Pozostało jedynie testowanie compliance. Na tym etapie sprawdzamy w jaki sposób te procesy kontrolne funkcjonują w naszej firmie.

Powyższe procesy występują w sposób ciągły. Ocena ryzyka będzie się zmieniać, wraz z rozwojem naszej firmy.

Nagranie dostępne jest pod tym adresem:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments