Posłowie przegłosowali swoje podwyżki

pis

Sejm przyjął dwie z czterech uchwalonych przez Senat poprawek do ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Poprawki dotyczą doprecyzowania zasad naliczania wynagrodzeń dla osób wymienionych w ustawie.

Posłowie dostaną więcej

Sejm głosował w piątek nad przyjęciem bądź odrzuceniem zgłoszonych przez Senat poprawek, które dot. uchwalonej w sierpniu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Sejmowa Komisja Finansów publicznych zaopiniowała przyjęcie dwóch z czterech senackich poprawek. Te doprecyzowały zasady naliczania wynagrodzeń dla wyszczególnionych w ustawie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Pierwsza poprawka, która dotyczy zasad waloryzacji wynagrodzeń, została odrzucona. Trzecia również została przez Sejm odrzucona – za odrzuceniem głosowało, a przeciw odrzuceniu – 207. 10 posłów wstrzymało się od głosu

Druga i czwarta poprawka, głosowane łącznie, zostały przyjęte – nikt nie głosował za ich odrzuceniem, a przeciw odrzuceniu głosowało 435 posłów. 9 posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została uchwalona przez Sejm już 11 sierpnia. Chodzi w niej o zmiany w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. W praktyce wynagrodzenie prezydenta ma teraz się składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej i dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej. W praktyce daje to wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości.

Do przepisów dodano też poprawki regulujące kwestię ubezpieczeń społecznych dla pierwszej damy, a także regulujące naliczanie wynagrodzeń dla urzędników Państwowej Komisji Wyborczej.

Nowelizacja to inicjatywa prezydenta, który w sierpniu podpisał rozporządzenie, wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Skoczą jednak też uposażenia parlamentarzystów. Powód? Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora – ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat).

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments