CEO, COO, CFO, CMO, CTO czyli o kadrze zarządzającej w firmie

974

Duże korporacje to przedsiębiorstwa międzynarodowe, które w celu lepszej komunikacji potrzebują zunifikowanych nazw stanowisk oraz słów kluczowych. Jednak, o ile dzięki podstawowej znajomości języka angielskiego odgadnąć można co oznaczają takie zwroty, jak target czy ASAP, tak skróty nazw stanowisk bywają znacznie trudniejsze do rozszyfrowania, a nawet nierzadko prowadzą do dezorientacji.

Kim w kadrze zarządzającej są osoby na takich stanowiskach, jak CEO, COO, CFO, CMO, CTO, CSO, CIO, RSM, DBA, CSM, KAM, HRM, EM, IM, BUM, ASM? W jakim celu stosuje się takie skróty? Dowiemy się poniżej.

Stanowiska w kadrze zarządzającej – w jakim celu stosuje się skróty?

Współcześnie, już nawet w wielu polskich firmach można zauważyć tendencję do nazywania członków zarządu czy kierownictwa za pomocą skrótów. Przede wszystkim coraz częściej firmy współpracują również z przedsiębiorstwami z innych krajów. W związku z tym używanie nazw stanowisk po angielsku ułatwia współpracę. Czasem jednak niektóre firmy chcą po prostu być w pełni profesjonalne, dlatego korzystają ze wspomnianych skrótów, co nie zawsze jest konieczne, lecz w uszach klientów może brzmieć bardzo poważnie.

Przejdźmy teraz do skrótów określających stanowiska w kadrze zarządzającej. Zacznijmy od najważniejszego, czyli CEO:

CEO – co to znaczy?

CEO to skrót od angielskiego Chief Executive Officer, czyli dyrektor generalny/dyrektor zarządzający. Inaczej mówiąc, mianem CEO określamy prezesa zarządu, szefa, czyli najważniejszą osobę w firmie. W Stanach Zjednoczonych miana CEO używa się w odniesieniu do najważniejszej osoby w firmie i to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. W innych krajach angielskojęzycznych określenie CEO stosowane jest przede wszystkim w firmach notowanych na giełdzie.

Czas przejść do innych najistotniejszych i najczęściej spotykanych stanowisk w kadrze zarządzającej. Ich cechą wspólną jest litera C (Chief) na początku nazwy oraz O (Officer) na jej końcu. Odpowiadają oni po prostu za poszczególne działy, dlatego w środku skrótów umieszczone są różne litery:

Inne kluczowe stanowiska w kadrze zarządzającej

Na początek COO, czyli skrót od angielskiego Chief Operating Officer. To dyrektor operacyjny – osoba zajmująca najważniejsze stanowisku w dziale operacyjnym firmy. COO uważany jest za jedną z najważniejszych osób w firmie, ponieważ zajmuje się on czuwaniem nad wszystkimi operacjami, które mają w niej miejsce. Zajmuje się również sporządzaniem raportów, które przedstawia bezpośrednio prezesowi zarządu.

Z Kolei CFO to skrót od angielskiego Chief Financial Officer. Na tym stanowisku znajduje się więc dyrektor finansowy, główny księgowy. Jest to osoba na najwyższym stanowisku w dziale finansów firmy. Jego główne zadanie to ocena ryzyka finansowego przedsiębiorstwa. To kolejne bardzo odpowiedzialne stanowisko, które wymaga jak najlepszego przygotowania. CFO musi być specjalistą do spraw finansów, zarządzania czy rachunkowości. Często zajmuje się również przygotowaniem raportów finansowych dla CEO w firmie.

CMO, skrót od angielskiego Chief Marketing Officer, to dyrektor działu marketingu, czyli osoba zajmująca najważniejsze stanowisko w dziale marketingu firmy. Marketing jest niezwykle istotny. Dzięki zadaniom, jakie obejmuje, firma dociera do klienta i nie działa w pustce. CMO czuwa nad prawidłową sprzedażą i reklamą usług.

CTO, skrót od angielskiego Chief Technology Officer, to dyrektor działu technologii, czyli osoba zajmująca najwyższe stanowisko w dziale technologii w firmie. CTO pracuje zazwyczaj w przedsiębiorstwach związanych z technologią. Jego zadaniem jest kontrolowanie możliwości technicznych i naukowych firmy.

CIO, skrót od angielskiego Chief IT Officer, to dyrektor działu IT, czyli osoba na najwyższym stanowisku w dziale informatyki. Jak wiadomo, współcześnie technologia jest bardzo zaawansowana, a rozwiązania informatyczne mogą znacznie uprościć pracę każdego przedsiębiorstwa. Większość procesów została zautomatyzowana. W związku z tym stanowisko CIO jest bardzo odpowiedzialne, osoba, która je pełni, ma wpływ na wiele kluczowych decyzji.

SCO, skrót od angielskiego Chief Security Officer, to dyrektor bezpieczeństwa – szef ochrony bezpieczeństwa. Jest to osoba na najwyższym stanowisku związanym z bezpieczeństwem w firmie. Zajmuje się ona oceną ryzyka w firmie, nie tylko finansowego, lecz także osobistego czy fizycznego. Kontroluje on ryzyko, ustala jak go unikać, przygotowuje strategię, która w tym pomoże. CSO zajmuje się również bezpieczeństwem danych w firmie.

Pozostałe stanowiska w kadrze zarządzającej

Czas na rzadziej spotykane stanowiska. RSM to skrót od angielskiego Regional Sales Manager, czyli po prostu regionalny dyrektor sprzedaży.

ASM to skrót od angielskiego Area Sales Manager, czyli kierownik obszaru sprzedaży. Można powiedzieć, że ASM znajduje się w hierarchii bezpośrednio pod RSM, także zarządza sprzedażą, lecz po prostu odpowiada za mniejszy obszar, wchodzący w skład regionu obsługiwanego przez RSM.

DBA to skrót od angielskiego Data Base Administrator, czyli po prostu administrator bazy danych.

CSM to skrót od angielskiego Customer Service Manager, czyli kierownik ds. obsługi klienta.

KAM to skrót od angielskiego Key Account Manager, czyli specjalista lub kierownik ds. kluczowych klientów.

HRM to skrót od angielskiego Human Resource Manager, czyli po prostu kierownik działu kadr.

EM to skrót od angielskiego Export Manager, czyli po prostu kierownik ds. eksportu.

IM to skrót od angielskiego Import Manager, czyli po prostu kierownik ds. importu.

BUM to skrót od angielskiego Business Unit Manager, czyli po prostu kierownik oddziału, szef danej jednostki w firmie.

Znajomość skrótów, które służą za nazwy stanowisk kadry zarządzającej jest naprawdę przydatna. Wiedza jaką funkcję w firmie pełni dana osoba uchroni nas przed popełnieniem nieprzyjemnych faux pas w rozmowach biznesowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments