Jak Polacy zabezpieczają się finansowo na przyszłość?

684

Pandemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze znacząco wpłynęły na stan naszych finansów. Szacuje się, że obecnie łączna kwota oszczędności Polaków wynosi aż 2,6 biliona złotych. Niestety, nadal blisko 45% naszych rodaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostała grupa odłożyła średnio niecałe 30 tysięcy złotych. Natomiast, tylko 6% z grona posiadaczy oszczędności może pochwalić się środkami w wysokości powyżej 100 tysięcy złotych.

Mało tego, jak wynika z badań, zaledwie niecałe kilkanaście procent respondentów ma odłożoną na tyle dużą kwotę, że jest w stanie dzięki niej przeżyć co najmniej rok. Co gorsza, jednocześnie spadł odsetek Polaków deklarujących kontrolę nad swoimi wydatkami. Interesujący jest także fakt, że choć oczekiwana kwota oszczędności, która może zapewnić poczucie bezpieczeństwa wzrasta wraz z wiekiem, to jednak tendencja do gromadzenia kapitału wraz z nim maleje.

Jak zatem Polacy zabezpieczają się finansowo na przyszłość? Przekonamy się poniżej. Najpopularniejszym sposobem w naszym kraju jest odkładanie pieniędzy na:

Finansowa poduszka bezpieczeństwa Banknoty leżące pod poduszką

W ostatnim roku znacznie wzrosła liczba Polaków, którzy nie oszczędzają na konkretne, określone w czasie cele, lecz właśnie z powodu chęci zabezpieczenia przyszłości. Ponad połowa Polaków – 55% spośród tych którzy odkładają pieniądze, deklaruje, że w tym celu buduje swoją finansową poduszkę bezpieczeństwa. Pod tym określeniem kryją się po prostu pieniądze odłożone na “czarną godzinę”, których zadaniem jest uchronić nasze finanse od katastrofy w przypadku niesprzyjających zdarzeń w przyszłości.

Zadaniem finansowej poduszki bezpieczeństwa jest z jednej strony chronić nasze finanse osobiste czy domowe “na wszelki wypadek”, a z drugiej – zapewniać nam poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny związany z bezpieczeństwem finansów naszych i naszej rodziny. Najczęściej środki przeznaczone na cel finansowej poduszki bezpieczeństwa przechowywane są na oddzielnym koncie oszczędnościowym.

Co więcej, tendencja do odkładania środków z myślą o finansowej poduszce bezpieczeństwa wzrasta wraz z wiekiem.

Inwestowanie w nieruchomości Nieruchomość jako zabezpieczenie finansowe na przyszłość

Kolejne miejsce zajmuje czerpanie dochodów z nieruchomości. Aż 23% Polaków, posiadających oszczędności, deklaruje chęć zabezpieczenia się finansowo na przyszłość właśnie za pomocą tej metody. Najczęściej pragną oni w tym celu kupić mieszkanie na wynajem. Uważają oni, że dochody generowane w ten sposób zapewnią im wystarczające źródło utrzymania na emeryturze. Ponadto, lokowanie kapitału w mieszkanie na wynajem uznają za zdecydowanie najbezpieczniejszą formę inwestowania, która z całą pewnością się zwróci i jeszcze umożliwi bezproblemowe czerpanie dochodu pasywnego w przyszłości.

Gromadzenie kapitału w ramach IKE, IKZE oraz PPK

Pozostała część Polaków zabezpieczających się finansowo na przyszłość, czyli niecałe 10% wszystkich naszych rodaków posiadających odłożone oszczędności, decyduje się na gromadzenie kapitału w ramach takich produktów, jak Indywidualne Konto Emerytalne, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego czy Pracownicze Plany Kapitałowe. Na czym polegają te rozwiązania?

IKE Napis "oszczędzanie na emeryturę"

Posiadacz konta IKE może wybrać konkretny sposób oszczędzania, począwszy od lokaty bankowej, przez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie. Rachunki IKE oferowane są przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, banki oraz domy maklerskie. Co ważne, dochody z tytułu oszczędzania w ten sposób zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych, pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Roczny limit wpłat na IKE wynosi trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 roku jest to kwota 15 777 złotych.

IKZE

Konto IKZE wprowadzone zostało w 2012 roku i funkcjonuje na bardzo podobnych zasadach co IKE, z jedną kluczową różnicą. Mianowicie, w tym przypadku zastosowano preferencję podatkową polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na opisywane konto. Natomiast w momencie wypłaty środków, zgromadzony kapitał zostaje objęty podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%. Roczny limit wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2021 roku 6310,80 PLN. Warto wiedzieć, że dla osób samozatrudnionych ten limit jest wyższy – mogą one wpłacić 9466,20 PLN. Co bardzo ważne, dochody zwolnione z podatku od zysków kapitałowych można w tym przypadku wypłacić dopiero po ukończeniu 65 roku życia.

PPK

PPK to z kolei produkt, który pomaga gromadzić oszczędności emerytalne z udziałem pracodawcy i państwa. Środki gromadzone na rachunku PPK pochodzą z trzech źródeł: pensji pracownika, wpłaty pracodawcy i corocznej premii od państwa. W ten sposób, odkładając zaledwie 2% swojego wynagrodzenia, w rzeczywistości można zyskać niemal drugie tyle – wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia, a wpłaty państwowe wynoszą 250 złotych na start i 240 PLN rocznie. Przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych jest dobrowolne – to od pracownika zależy, czy chce odkładać w PPK (może rezygnować i przystępować do PPK, kiedy chce). Ponadto, środki zgromadzone na rachunku są prywatną własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Dlaczego Polacy nie zabezpieczają się finansowo na przyszłość?

Liczymy na ZUS lub KRUS

W pierwszej kolejności uważają oni emeryturę wypłacaną z ZUS lub KRUS za skuteczny sposób zapewnienia sobie wystarczających środków na życie w przyszłości. Co ciekawe, nawet wśród osób w wieku 18-24 lat, które cechuje najwyższa nieufność w stosunku do świadczeń emerytalnych, aż 52% respondentów uważa tę formę zabezpieczenia się na przyszłość za odpowiednią.

Brak powodów do optymizmu

Tymczasem emerytura, którą po osiągnięciu wieku emerytalnego, będziemy pobierać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według aktualnych prognoz w wielu przypadkach może nawet nie pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dotyczy to szczególnie dzisiejszych 20-,30- i 40-latków. Według wyliczeń ZUS, stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej wypłacanej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia, będzie w przyszłości o wiele niższa niż teraz. Dziś wynosi ona około 55% naszego ostatniego wynagrodzenia, podczas gdy za 20 lat może spaść do 42%, a w 2060 roku ma wynieść zaledwie 25%. Dla osób o niskich dochodach będzie to zatem oznaczało życie poniżej poziomu ubóstwa.

Już dziś zacznij oszczędzać by zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość

Z powyższych informacji niezaprzeczalnie wynika jedno – warto oszczędzać w celu zabezpieczenia finansowego swojej przyszłości. Tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia czy zdecydujemy się na samodzielne odkładanie “na czarną godzinę”, zainwestujemy w mieszkanie na wynajem, czy zaczniemy korzystać z takich produktów jak IKE, IKZE oraz PPK. Najważniejsze, aby jak najszybciej podjąć decyzję o rozpoczęciu zabezpieczania się finansowo na przyszłość. Jesteśmy tu zdani na siebie, więc im wcześniej dojdziemy do tego wniosku, tym lepiej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments