Co to jest majątek trwały?

1138

Każda firma w bilansie wykazuje swoje aktywa. To one stanowią składniki majątku, są nabywane w czasie działalności, a z zasady docelowo mają generować zyski. Chodzi tu zarówno o wartości niematerialne, inwestycje krótkoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe czy na przykład środki trwałe. Różnego rodzaju zasoby wpływają na funkcjonowanie firmy, ale również są jej zapleczem. Z zasady można je podzielić na aktywa trwałe i majątek obrotowy.

Czym są należności długoterminowe?

Coraz częściej powtarza się, że aktywów wcale nie trzeba posiadać na stałe, a jedynie należy mieć nad nimi kontrolę. Dzięki temu majątek trwały mogą stanowić na przykład elementy dzierżawione czy wynajmowane. Najprostszym tu przykładem będzie auto, które jest wzięte w leasing. Do środków trwałych według https://ekredyt24.com.pl/majatek-trwaly-co-to-jest/ zaliczyć można te elementy majątku, które mają dłuższy niż 12 miesięcy okres użytkowania. Dzięki nim realizuje się cykle operacyjne. Poza tym środki trwałe wyróżniają się takimi cechami jak zdatność użytkowania, stopniowa zużywalność oraz kompletność. To na przykład wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, rzeczowe aktywa trwałe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Inwestycje długoterminowe czy inwestycje krótkoterminowe?

Wszystkie nabyte prawa majątkowe mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne, jeśli znajduje się dla nich ekonomiczne uzasadnienie. Nie mają one fizycznej postaci, a pod wpływem czasu tracą na wartości. Majątek trwały w tym rozumieniu będą stanowić koncesje, prawa autorskie czy licencje. Co istotne to także know-how przedsiębiorstwa i jego wartość. Inną kategorią są należności długoterminowe na przykład z ekredyt24.com.pl. To wszelkie świadczenia należne wierzycielowi, które muszą być uregulowane w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego. W ten katalog nie wlicza się dostawców produktów i usług. Ich wynagrodzenie to należności krótkoterminowe.

Jak wyliczyć wartości niematerialne?

Z zasady majątek przedsiębiorstwa i inwestycje długoterminowe to aktywa trwałe, które mają generować zysk. To na przykład udziały, lokaty, akcje czy też pożyczki, czyli najpopularniejszy instrumenty finansowane czasem z okresem spłaty dłuższym niż tradycyjny. Poza tym rzeczowy majątek trwały obejmuje również nieruchomości czy lokale będące odrębną własnością i inne elementy takie jak dzieła sztuki, antyki czy biżuteria lub złoto. Rzeczowe aktywa trwałe mają namacalną postać. Mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub też namnażania majątku, obracania towarami i samą produkcją czy świadczeniem usług. Poza tym rzeczowe składniki majątku trwałego są również niezbędne do działania administracji i musi być użyteczny dłużej niż 12 miesięcy. W katalogu aktywów znajdują się poza nieruchomościami grunty i prawo wieczystego użytkowania, urządzenia, maszyny i samochody a także inwentarz żywy. W skład majątku trwałego wchodzi więc szereg różnych elementów, a ich dobór jest zawsze związany z rodzajem prowadzonej działalności. Poza tym do tej grupy można zaliczyć także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. To kwoty należne przedsiębiorstwu, których rozliczenie nastąpi w późniejszym czasie – dłuższym niż rok. Mowa tu na przykład o ubezpieczeniu wykopanym na kilka lat, a opłaconym z góry. W bilansie należy więc wskazać zarówno aktywa trwałe związane z odroczonym podatkiem dochodowym, a także wszelkie rozliczenia bieżące. Poza tym tu znajdują się także koszty zakończonych prac rozwojowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments