CEPIK – tutaj sprawdzisz m.in. historie Twojego pojazdu

0
CEPIK

Gdzie sprawdzić informacje o samochodzie, który chcemy kupić? Jak szybko dotrzeć do danych z dowodu rejestracyjnego, kiedy jedyne, co przy sobie posiadamy to smartfon? Dziś wszelkie informacje tego typu, i wiele innych, znajdują się w CEPIK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Czym jest ten rejestr? Jakie konkretnie dane się w nim znajdują? Jak z niego korzystać i czy za dostęp do CEPIK musimy zapłacić? Wszystkie najważniejsze informacje o CEPIK zostaną przedstawione poniżej:

CEPIK – co to jest?

CEPIK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Rejestr ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym.

Głównym zadaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilnoprawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych (wyłudzenie). CEPIK ma za zadanie również zwiększyć efektywność pracy Policji, a także usprawnić pracę organów administracji publicznej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. Rejestr ten jest również w pełni kompatybilny z rozwiązaniami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców została utworzona na podstawie art. 80a ust. 1 i 100a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. Została ona powołana do życia już w 2004 roku, lecz od 2016 jest prowadzona przez Ministra Cyfryzacji, a jego utrzymaniem zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki. Z kolei od 2019 roku prawo dostępu do CEPIK ma również każdy obywatel posiadający profil zaufany i odpowiednie dane pojazdu.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zawiera dwa bazowe rejestry:

 • Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) – tutaj znajdziemy informacje o pojazdach i ich właścicielach
 • Centralną Ewidencję Kierowców (CEK) – tutaj znajdują się dane dotyczące rejestracji osób mających uprawnienie do prowadzenia pojazdów i te, którym te uprawnienia zostały cofnięte

CEPIK – rejestr kierowców

W CEK gromadzone są informacje o prawie jazdy i dodatkowych uprawnieniach osób oraz dane osobowe, takie jak:

 • Dane osobowe kierowcy
 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdów, które posiada kierowca
 • Zatrzymanie prawa jazdy oraz ewentualne jego zwrócenie
 • Cofnięcie uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz jego przywrócenie
 • Utrata prawa jazdy (zgubienie, kradzież) oraz jego odnalezienie
 • Liczba punktów karnych
 • Dane dotyczące mandatów
 • Utrata/ zmiana tablic rejestracyjnych i numerów identyfikacyjnych
 • Zakres i numer zaświadczenia ADR oraz okres, na jaki zostało ono wydane

CEPIK – udostępnianie danych

Wiemy już co to CEPIK i jakie informacje się w nim znajdują. Natomiast kto przekazuje dane do tego rejestru? Takie instytucje, jak:

 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów
 • Jednostki organizacyjne Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej
 • Stacje kontroli pojazdów
 • Ośrodek informacji określony przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (UFG)
 • Organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Prokurator, sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia
 • Marszałek województwa
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Wojewoda
 • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Kierownik ośrodka szkolenia

CEPIK – jak korzystać?

Do dyspozycji osób fizycznych i przedsiębiorców oddane są następujące usługi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców:

 • Historia Pojazdu
 • Bezpieczny Autobus
 • Punkty karne online

Historia pojazdu

Historia pojazdu to bezpłatna usługa, która pozwala na otrzymanie dostępu do informacji o aucie. Oczywiście, aby raport o danym samochodzie został wygenerowany, musimy wpisać jego dane, takie jak:

 • Numer rejestracyjny
 • Numer VIN
 • Datę pierwszej rejestracji

Jeśli dotychczasowy właściciel nie chce udzielić tych danych przed dokonaniem transakcji, a tym samym uniemożliwia nam sprawdzenie pojazdu w CEPIK, może to stanowić pewne ostrzeżenie. Zdarza się, że niektóre osoby chcą zataić różne informacje, takie jak choćby inny rodzaj silnika niż w ogłoszeniu czy często zmieniających się posiadaczy auta. Czego dowiemy się z bazy? Wpisując wyżej wspomniane dane w CEPIK, uzyskamy szereg informacji o samochodzie, takich jak:

 • Podstawowe dane techniczne pojazdu (w tym marka, model, pojemność i moc silnika oraz ilość miejsc siedzących)
 • Oś czasu (rok produkcji pojazdu, informacje o zmianie właściciela, historię przeprowadzonych badań technicznych, a także informacje o zdarzeniach takich jak poważne szkody, utrata dowodu rejestracyjnego czy wyrejestrowanie)
 • Czy pojazd posiada aktualne badanie techniczne
 • Odczyt drogomierza, który został zarejestrowany podczas ostatniej kontroli drogowej
 • Czy dla pojazdu została wykupiona polisa OC
 • Czy pojazd nie jest oznaczony jako kradziony

Wygenerowany zostaje także raport na temat danego auta, zawierający powyższe dane. Możemy go pobrać w formacie PDF.

Bezpieczny Autobus

Bezpieczny Autobus to kolejna bezpłatna usługa. Pozwala ona na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły. Co miesiąc za pośrednictwem usługi Bezpieczny Autobus do CEPiK trafia ponad 17 tysięcy zapytań. Jak nietrudno się domyślić, usługa ta cieszy się szczególnym zainteresowaniem w trakcie okresu ferii oraz letnich wakacji. Można sprawdzić tam info odnośnie autobusów, którymi podróżują nasze dzieci.

Absolutnie każdy z nas może w zweryfikować informacje odnośnie każdego autokaru – wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu. W raporcie znaleźć można info odnośnie badania technicznego, ubezpieczenia OC, ładowności dopuszczalnej, liczbie siedzeń oraz czy dany pojazd nie został oznaczony jako wycofany z ruchu.

Punkty karne

Liczbę punktów karnych można sprawdzić na dwa sposoby: osobiście w komisariacie policji oraz przez internet – właśnie w systemie CEPIK. Ta druga metoda jest możliwa dzięki usłudze Punkty karne online. Aby sprawdzić swoje punkty karne, wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto, od razu możemy zobaczyć ile w danym momencie posiadamy punktów karnych. Możemy także wygenerować dokument z taką informacją w formacie PDF, a następnie go pobrać.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments