Biała lista podatników VAT – wszystko, co musisz wiedzieć

972

Wykaz podatników VAT to ważne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorców. Ma pomóc w szybkiej i skutecznej weryfikacji kontrahenta. Na białej liście podatników VAT możesz szukać takich informacji jak imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej, imiona i nazwiska prokurentów, daty rejestracji firmy czy adres siedziby.

Czym jest biała lista dla podatnika VAT?

Lista podatników VAT zaczęła istnieć od 1 września 2019 roku. Zastąpiła listy zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych podatników VAT, oraz tych wykreślonych i przywróconych do rejestru. Dzięki istnieniu tylko jednej listy jej przeszukiwanie jest intuicyjne i bezproblemowe. Jeśli chcesz znaleźć podatnika VAT, bądź sprawdzić, czy figuruje na białej liście podatników, wystarczy, że posiadasz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), numery firmowych rachunków bankowych, nazwę firmy lub numer identyfikacyjny REGON. Gdy czynnym podatnikiem VAT jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to w miejscu przeznaczonym na nazwę podmiotu wpisujesz imię oraz nazwisko przedsiębiorcy.

Biała lista podatników – kto ją prowadzi?

Biała lista podatników VAT prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, natomiast opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Żeby znaleźć się w wykazie prowadzonym przez szefa KAS, nie trzeba nic robić. Wszelkie dane pobierane są z dostępnych rejestrów publicznych. W przypadku wykrycia niezgodności danych, na białej liście podatników ze stanem faktycznym, należy niezwłocznie wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich aktualizację bądź eliminację z rejestru. Zgodność danych z wykazu podatników z rzeczywistością nie jest sprawdzana ani przez szefa KAS, ani przez Ministerstwo Finansów czy ministra do spraw finansów publicznych. Przedsiębiorca sam powinien dbać o prawdziwość tych danych, gdyż błędne informacje mogą narazić kontrahentów na sankcje.

Numery rachunków rozliczeniowych w wykazie podatników VAT

W wykazie podatników znajdują się numery rachunków bankowych firm, które należą do zarejestrowanych podatników lub do podatników, którzy zostali przywróceni do rejestru. Rachunki bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT są tożsame z tymi, które zostały podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (gdy spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym) lub w CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Pamiętaj, że każdą zmianę numeru rachunku bankowego musisz zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego. Spółki zarejestrowane w KRS oraz spółki cywilne aktualizują dane bezpośrednio do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby firmy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność mogą zaktualizować rachunek rozliczeniowy poprzez CEIDG. Warto pamiętać, że na białej liście podatników nie są publikowane prywatne rachunki bankowe. Taki rachunek bankowy nie będzie widoczny dla kontrahenta.

Od 1.01.2020 roku każda płatność większa niż 15 000 zł na niewłaściwy numer rachunku bankowego (rachunek kontrahenta inny niż w wykazie) poniesiesz ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, jeśli kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji. Nigdy nie masz pewności, że kontrahent zapłaci podatek VAT, także warto sprawdzić numer rachunku bankowego przed transakcją.

Dane z rejestru VAT – co można sprawdzić

Biała lista podatników to nie tylko wykaz rachunków bankowych, ale także bardzo dobre narzędzie dla przedsiębiorców do sprawdzenia swoich kontrahentów. W przypadku odmowy rejestracji tak samo jak w przypadku zarejestrowanych podatników VAT, dane przedsiębiorcy będą się znajdowały w rejestrze. Oprócz tego wpisując, chociażby ich numery identyfikacji podatkowej znajdziemy wszelkie podstawy prawne dotyczące wykreślenia czy przywrócenia zarejestrowania firmy. Z wykazu podatników VAT dowiesz się także czy kontrahent to podatnik VAT czynny, czy zwolniony. Gdy dane kontrahenta (w szczególności rachunki rozliczeniowe) różnią się w wykazie od tych, które posiadasz, niezwłocznie skontaktuj się z kontrahentem.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments