Bezpieczny Kredyt 2% – prezydent podpisał ustawę

Udostępnij

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza Bezpieczny Kredyt 2% z dopłatą państwa do rat.

Co ciekawe, ta sama ustawa przewiduje również rekompensaty dla przedsiębiorców w związku z zawieszeniem ruchu na przejściach granicznych oraz ogranicza możliwości handlu cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Ustawa wprowadzająca Bezpieczny Kredyt 2% z podpisem prezydenta doradca kredytowy

Podpisana wczoraj przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza Bezpieczny Kredyt 2 procent z dopłatą państwa do rat i Konto Mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa.

Bezpieczny Kredyt 2 procent – podstawowe informacje

Zgodnie z ustawą, Bezpieczny Kredyt 2% z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia. Kolei, jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota Bezpiecznego Kredytu 2 procent nie będzie mogła przekroczyć 500 tysięcy złotych albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tysięcy PLN.

Z kolei wkład własny w Bezpiecznym Kredycie 2% nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych. Co ciekawe, w przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego – oznacza to, że kredyt ten można łączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych – czyli malejących rat kapitałowo-odsetkowych. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu oprocentowanie wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę, prowizję i inne ewentualne opłaty bankowe.

Kredyty w ramach tego programu będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Co jeszcze wprowadza Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe?

Konto mieszkaniowe Coraz wyższe stosy pieniędzy i miniatura domu

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza również Konto Mieszkaniowe.

Pod tą nazwą kryje się specjalne konto oszczędnościowe, w którym systematyczne wpłaty – co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 złotych – będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa.

Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego – w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych.

Koniec z handlem cesjami umów rezerwacyjnych i deweloperskich?

Przepisy wprowadzane przez Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zmierzają również do wyeliminowania możliwości handlu cesjami umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących do przeniesienia na nabywcę praw do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Konkretnie rzecz biorąc, wprowadzony będzie zakaz cesji umowy rezerwacyjnej (z wyjątkiem cesji dokonywanej na rzecz członków rodziny). Ponadto znacząco ograniczona będzie możliwość cedowania umowy deweloperskiej.

Poza przypadkami cedowania na rzecz członków rodziny, cesji deweloperskiej umowy będzie można dokonać, jeżeli dotyczyć będzie nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i będzie dokonywana przez nabywcę, który w ciągu 3 lat nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej.

Rekompensaty dla przedsiębiorców w związku z zawieszeniem ruchu na przejściach granicznych

Co ciekawe, w ramach tego aktu prawnego dodano również zapisy o rekompensatach dla przedsiębiorców z budżetu państwa w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym.

Rekompensaty te będą przysługiwać osobom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze gminy, w której położone jest zamknięte przejście graniczne z branży: turystycznej, gastronomicznej, sprzedaży detalicznej, kantorów walut i agencji celnych.

O pomoc będą mogły ubiegać się firmy, które odnotowały spadek przychodów rzędu co najmniej 25% w miesiącu objętym zamknięciem przejścia, w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego.

Rekompensata będzie udzielana na wniosek przedsiębiorcy lub rolnika składany do wojewody. Jej wysokość będzie odpowiadać kwocie minimalnego wynagrodzenia za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ZUS lub KRUS. Rekompensatę będzie można otrzymać maksymalnie dziewięć razy.

Wypłacana ma być także, maksymalnie trzy razy, rekompensata w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu generowanego w trzech z sześciu miesięcy poprzedzających zamknięcie przejścia granicznego.

Co bardzo istotne, za ten sam miesiąc rekompensata przysługuje wyłącznie w jednej z tych wysokości.

Kiedy ruszy Bezpieczny Kredyt 2 procent? kredyt hipoteczny

Przepisy dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego wejdą w życie już 1 lipca. Zmiany w zakresie umów rezerwacyjnych i deweloperskich zaczną natomiast obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Z kolei rekompensaty w związku z zamknięciem ruchu na przejściach granicznych wejdą w mocy już dzień po ogłoszeniu aktu prawnego w Dzienniku Ustaw.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również