Czy inwestycja we własną studnię głębinową jest opłacalna?

632

W dzisiejszych czasach każdy nowy budynek musi mieć dostęp do wody oraz możliwość odprowadzania ścieków. O ile współcześnie nie jest trudnością doprowadzić prąd na teren działki, na której planujemy budowę, o tyle doprowadzenie wody jest bardziej złożone. Czasami jest to wręcz niemożliwe. Przeważnie rozważana wtedy bywa budowa własnej studni głębinowej.

To jednak nie jest jedyny scenariusz, w którym taka inwestycja ma miejsce. Otóż, cena wody sieciowej w okolicach o rozproszonej zabudowie jest niewspółmiernie wysoka, nawet bez wliczania w nią kosztów odprowadzania ścieków. W niektórych przypadkach sięga prawie 20 złotych za metr sześcienny. Ponadto, podłączenie się do wodociągu na obszarze rzadko zabudowanym może być bardzo drogie i wynieść z robocizną ponad 200 złotych za metr.

W efekcie studnia głębinowa pojawia się coraz częściej w gospodarstwach domowych. Decyzja o jej budowie związana jest przeważnie właśnie z przyczynami finansowymi. Czy taka inwestycja naprawdę jest opłacalna? W jakich sytuacjach przyniesie ona finansowe korzyści? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy od tego czym w ogóle jest studnia głębinowa:

Studnia głębinowa – co to jest?

Podstawowe informacje

Przydomowa studnia głębinowa traktowana jest jako alternatywne bądź uzupełniające źródło wody użytkowej. Jest to pionowa konstrukcja umieszczona w ziemi, która dociera do głębszych warstw wód gruntowych. Woda ta jest pobierana na powierzchnię za pomocą specjalnej pompy głębinowej zanurzonej głęboko w studni. W momencie odkręcenia kranu w domu, ciśnienie powietrza przepycha wodę przez system hydrauliczny do momentu, aż ciśnienie w pompie spadnie do określonego poziomu. W ten sposób woda popychana jest do góry przewodu łączącego pompę z punktem odbioru wody.

Studnia głębinowa ma postać sztucznego otworu w ziemi. Sięga on głębszych warstw wodonośnych, z których czerpana jest woda. Głębokość takiej studni wynosi od 20 do nawet 70 metrów. Tym różni się ta konstrukcja od studni kopanej, która czerpie wodę podskórną z pierwszej warstwy gleby. Z oczywistych względów jakość wody ze studni głębinowej jest więc lepsza i nierzadko przewyższa również jakość wody pochodzącej z wodociągów.

Do czego służy studnia głębinowa?

W domach prywatnych mających dostęp do wodociągów studnia głębinowa służy najczęściej do podlewania ogrodu, trawnika czy uzupełniania basenu. Jest ona także traktowana jako awaryjne źródło wody użytkowej w sytuacjach przerwy w dostawie wody z sieci ogólnej. Ponieważ jednak woda ze studni głębinowej nadaje się do picia (czasami konieczne jest zastosowanie dodatkowych filtrów), konstrukcja może pełnić również funkcję jedynego źródła wody użytkowej i pitnej w gospodarstwie domowym. Można ją zatem używać do mycia, kąpieli, a także w kuchni do przygotowywania posiłków, czy też kawy i herbaty. Bardzo często buduje się ją przy domach mieszkalnych, a także na działkach rekreacyjnych jako źródło zasilania wody w domku letniskowym.

Jak zbudowana jest studnia głębinowa?

Studnia głębinowa składa się z długiej rury osłoniętej obudową wykonaną z betonu lub tworzywa sztucznego (najczęściej PCV). Najgłębiej w warstwie wodonośnej zatopiona jest rura filtracyjna, wokół której tworzy się obsypkę ze żwiru. W wyższej partii, w otoczeniu gleby znajduje się kolejny element konstrukcji, czyli pompa głębinowa, która połączona jest z rurą stalową stanowiącą przewód wodny prowadzący na powierzchnię.

Na poziomie gruntu montuje się natomiast głowicę studzienną oraz zawór. Tuż pod powierzchnią znajduje się instalacja doprowadzająca wodę do budynku. Tak wygląda ogólny schemat budowy studni głębinowej. A jak powstaje studnia głębinowa? Najpierw wykonuje się odwiert specjalnym urządzeniem, a potem wpuszcza w niego obudowę, w której umieszcza się filtr oraz rurę o średnicy około 10-15 cm wraz z pompą.

Budowa studni głębinowej a przepisy prawne

Zgodnie z Prawem budowlanym (dokładnie art. 29 ust. 2 pkt 10) nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie w przypadku wykonywania obudowy ujęć wód podziemnych. Chodzi tutaj więc o obudowę otaczającą rurę studni, która jest wpuszczana wraz z nią w głąb gruntu. Warto jednak sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a także pamiętać o wymogach dotyczących właściwej lokalizacji studni z pompą głębinową na posesji.

Kiedy studnia głębinowa wymaga pozwolenia

W niektórych przypadkach studnia głębinowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Mówią o tym przepisy Prawa wodnego. Ogólnie daje ono właścicielowi działki prawo do korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Jednak budowa samego urządzenia wodnego, jakim jest studnia głębinowa, wymaga pozwolenia, ale tylko wtedy jeśli:

 • Studnia ma być głębsza niż 30 metrów
 • Przewidziany jest pobór wody w ilości przekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę
 • Pobór wody nie jest związany ze zwykłym korzystaniem z wód (czyli nie w celu zaspokajania wyłącznie potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego).

Jeśli studnia głębinowa przekracza głębokość 30 metrów bądź ma służyć do poboru wody w ilości większej niż 5 metrów sześciennych na dobę, inwestor musi także uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

Jak wybrać odpowiednie miejsce na studnię głębinową? Grafika przedstawiająca studnię głębinową stojącą w pobliżu domu

Studnia głębinowa na działce musi być zlokalizowana tam, gdzie jest źródło wody, ale dodatkowo jej umiejscowienie musi uwzględniać obowiązujące przepisy. Najważniejszy jest dostęp do warstwy wodonośnej, ale studnia powinna znajdować się również w miejscu bezkolizyjnym oraz w odpowiednim oddaleniu od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Oprócz tego należy zachować następujące odległości:

 • 5 metrów od granicy działki
 • 5 metrów od osi rowu przydrożnego
 • 15 metrów od szamba i budynków inwentarskich
 • 30 metrów od najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej.

Studnia głębinowa a odprowadzanie ścieków

Jeśli jesteśmy podłączeni do wodociągu i to właśnie z niego pobieramy wodę, nie mamy problemu z rozliczaniem odprowadzania ścieków. Jeżeli natomiast mamy własną studnię głębinową, to mamy do wyboru kilka rozwiązań:

 • Założenie licznika i standardowe opłaty za metr sześciennych ścieków
 • Opłata ściekowa stała za osobę na miesiąc
 • Własne szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków – wariant dla osób nieprzyłączonych do wodociągu.

Więcej na temat instalacji i opłacalności przydomowej oczyszczalni ścieków przeczytasz tutaj.

Ile kosztuje studnia głębinowa?

Czas przejść do kluczowego punktu. Otóż, na koszty budowy studni głębinowej składają się głównie:

 • Cena odwiertu i montażu rury – od 150 do 250 złotych za metr
 • Koszt zakupu pompy głębinowej – minimum kilkaset złotych
 • Koszt zakupu zbiornika hydroforowego (opcjonalnie) – kilkaset złotych.

Zatem cena budowy studni głębinowej niemal zawsze zamyka się w kwocie 15 tysięcy złotych. Warto tutaj pamiętać, że pobierana woda ze studni głębinowej jest darmowa. Opłata za wodę jest pobierana przez Wody Polskie w formie opłaty stałej za pobór wód podziemnych wyłącznie od osób, które wybudowały studnie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Jest ona określana na podstawie maksymalnej ilości możliwych do pobrania wód. W praktyce więc opłaty te nie dotyczą gospodarstw domowych, które używają studni do zwykłego korzystania z wód.

Czy zatem inwestycja we własną studnię głębinową jest opłacalna?

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące opłacalności budowy studni, można wykonać kalkulację na podstawie dziennego zużycia wody. Przeciętna czteroosobowa rodzina korzysta ze 150 litrów wody na dobę, nie wliczając czynności gospodarczych (takich, jak podlewanie ogródka, mycie samochodów). Rzeczywisty koszt pobrania 1 metra sześciennego wody ze studni – powiększony o zużycie prądu pompy głębinowej – to około 30 groszy, względem 1 metra sześciennego z sieci wodociągowej, który sięga od 3 do 8 złotych. Zatem stosunek obu wartości wynosi minimum 1 do 10 (nie wliczając kosztów budowy studni).

Przy działce o powierzchni 500 metrów kwadratowych i zużyciu wody w domu oraz na ogród i trawnik, koszt miesięcznego rachunku razem z odprowadzeniem ścieków wyniesie minimum 610 złotych. Przy jednakowym zużyciu czerpiąc wodę ze studni (uzdatnioną do picia) rachunek wyniesie nie więcej niż 25 złotych. Zatem doliczając wykonanie studni głębinowej – nawet przyjmując skrajny koszt 15 tysięcy złotych, razem z pompą i hydroforem – inwestycja zwróci się w niecałe dwa lata.

Możliwość uzyskania dofinansowania

Co więcej, ze względu na powtarzające się każdego roku problemy z suszą wynikającą ze zmian klimatycznych organizowane są różne programy rządowe i samorządowe umożliwiające uzyskanie dofinansowania na budowę różnych obiektów wspierających małą retencję.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments