Ulga na zabytki „Pałacyk plus” – czym jest i komu przysługuje?

604

Na początku stycznia praktycznie codziennie słyszeliśmy doniesienia, kto ile straci na Polskim Ładzie. Rząd natomiast konsekwentnie głosił, że na podatkowej rewolucji zyska każdy, stracić mogą tylko ci najzamożniejsi. Głośno promował przy tym ulgę dla klasy średniej czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W kolejnych tygodniach okazało się jednak, że bez żadnych zapowiedzi wprowadzona została pewna ulga mająca zdecydowanie najszerszy zakres ze wszystkich nowych ulg w Polskim Ładzie i zapewniają znacznie większe korzyści niż jakakolwiek inna.

Mowa tutaj o uldze na zabytki, która została przez ekspertów nazwana “Pałacykiem plus”. Okazała się ona niezwykle pozytywną niespodzianką dla bogatych polskich podatników i błyskawicznie wzbudziła ogromne zainteresowanie. W biurach nieruchomości słyszymy, że w ostatnich tygodniach stali się oni wielkimi koneserami polskich zabytków.

Na czym polega ulga na zabytki? Kto może z niej skorzystać i w jaki sposób można tego dokonać? Przekonamy się poniżej:

Pałacyk plus – co to? Zabytkowa miejska willa

Pałacyk Plus”, zgodnie z artykułem 26hb ustawy o PIT, to ulga, uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania:

  • Wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej przeznaczony na remonty budynku wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków
  • Wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane poprawiające stan zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków. Właściciel lub współwłaściciel takiego zabytku nieruchomego musi posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac albo pisemne zalecenia konserwatorskie
  • Wydatków na nabycie zabytku nieruchomego lub udziału w takim zabytku pod warunkiem, że podatnik poniósł na nieruchomość wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Ten rodzaj odliczenia dotyczy tylko zabytków wpisanych do wojewódzkich rejestrów zabytków.

Pałacyk plus przy wydatkach na prace i roboty konserwatorskie

Ustawodawca wskazał również, że wydatki na prace przy nieruchomości zabytkowej oraz uzupełnienie funduszu remontowego pomniejszają podstawę obliczenia podatku PIT w 50% – bez limitu kwotowego!

Ulga na zakup zabytku

Natomiast, w przypadku kupna nieruchomości objętej później pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub budowlanymi, obowiązuje limit odliczenia wynoszący 500 złotych za metr kwadratowy, którego maksymalna suma nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych. Co ważne, ulga na zabytki może być wykorzystywana nawet przez sześć lat, jeśli dochód podatnika nie pozwala na wcześniejsze wyczerpanie takiej preferencji podatkowej.

Najlepsza ulga w Polskim Ładzie Napis "ulga podatkowa"

Dzięki tej uldze właściciele zabytków mogą obniżyć zadeklarowany dochód nawet do zera, co może poskutkować tym, że po prostu nie zapłacą ani złotówki w ramach podatku PIT. Inne ulgi wprowadzone w polskim ładzie takiej możliwości nie dają.

Kto może skorzystać z ulgi na zabytki?

Z ulgi skorzystać mogą zarówno podatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej, jak również podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym oraz rozliczający się z urzędem skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Muszą po prostu być lub zostać właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych.

Ponadto, ulga Pałacyk plus przeznaczona jest również dla członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będących współwłaścicielami zabytku. W tym przypadku do ulgi uprawnia ich już wpłata należności na fundusz remontowy.

Po raz pierwszy podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi na zabytki, rozliczając PIT za 2022 rok. Dzięki niej można pomniejszyć dochody wykazywane z umowy o pracę, zlecenia, czy emerytury. Z ulgi mogą skorzystać także członkowie zarządów i rad nadzorczych. Ulga na zabytki może również pomniejszyć dochody przedsiębiorców.

Jakie nieruchomości objęte są ulgą na zabytki? Zabytkowa kamienica

Zabytki nieruchome to dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe. Zatem z ulgi skorzystać mogą posiadacze chociażby dworków, kamienic, spichlerzy, stajni, kościołów czy zamków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.

Kiedy nie można zastosować ulgi na zabytki?

Ulgi Pałacyk plus nie można zastosować, gdy:

  • dokonano odliczenia w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu
  • podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatek na zabytek nieruchomy
    odliczono poniesione wydatki w ramach innej ulgi
  • wydatki zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Dlaczego wprowadzono ulgę na zabytki?

Jak podkreślił ustawodawca, celem projektu jest dodatkowe wsparcie, poprzez system podatkowy, działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określonych w ramach programu „Ochrona zabytków” i mających na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez zakup, konserwację i restaurację budynków zabytkowych.

Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki realizacji tych działań obiekty zabytkowe będą miały szansę na zachowanie swojego pierwotnego wyglądu i przywrócenie ich dla przyszłych pokoleń.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments