Pełen sukces emisji crowdfundingowej Farm Fotowoltaiki

Informacja prasowa

564

Farmy Fotowoltaiki – z Berg Holding, notowanego na NewConnect – w dniu 12 kwietnia 2021 roku zakończyły z pełnym sukcesem emisję crowdfundingową. Kampania wystartowała 9 marca i od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego efektem była wysoka dynamika wpłat. Już kwadrans po starcie pozyskano ponad 1 mln zł. Ostatecznie zebrano od blisko 1000 inwestorów społecznościowych 4,05 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę instalacji o mocy 1 MW w Nagoszynie.

Emisja Farm Fotowoltaiki jest czwartą kampanią Crowdway zakończoną w 2021 roku. Wszystkie z nich pozyskały 100% celu – łączna wartość projektów to 15,5 mln zł.

Witamy blisko 1000 inwestorów, którzy zdecydowali się nam zaufać i zostali częścią Farm Fotowoltaiki. To oni są największa wartością, jaką niesie za sobą crowdfunding. Już w czasie trwania naszej kampanii zainteresowanie inwestorów przełożyło się m.in. na liczbę zapytań dotyczących gotowych projektów fotowoltaicznych oraz możliwości dzierżawy gruntów pod przyszłe instalacje, które na bieżąco analizujemy. Jesteśmy teraz w stanie zdecydowanie przyśpieszyć rozwój spółki, a zebrana kwota pozwoli zrealizować instalację w Nagoszynie. Przygotowujemy się do kolejnych projektów, w tym w modelu biznesowym 51/49, zakładającym zawiązanie spółki celowej z klientem, gdzie wkład jest w postaci ziemi lub finansowania i wynosi 49%. W lutym oraz marcu informowaliśmy o kolejnych farmach, które w najbliższym czasie zasilą nasze portfolio. Po zakończeniu emisji możemy 100% naszej uwagi zwrócić na najbliższe cele – debiut na NewConnect oraz deweloping instalacji o łącznej mocy 72MWmówi dr Ofka Piechniczek, członek rady nadzorczej Farm Fotowoltaiki, jednocześnie prezes zarządu Berg Holding.

Pełnym sukcesem kończymy pierwszą emisję z branży OZE, którą promowaliśmy na naszej platformie. Przyszłościowy sektor i mocne atuty spółki pozwoliły na sprawne zamknięcie kampanii z realizacją 100% celu. Od stycznia 2021 roku zakończyliśmy już cztery projekty i w każdym z nich zebrano całą wnioskowaną kwotę. Liczymy, że ten trend zachowamy przy kolejnych kampaniach, które już niebawem wystartująmówi Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

Droga na NewConnect

Farmy Fotowoltaiki na przełomie lutego i marca podpisały umowę z autoryzowanym doradcą – Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy, która wesprze proces wejścia spółki na rynek NewConnect. Wcześniej 15 lutego NWZ spółki podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na wprowadzenie akcji spółki na giełdę. Debiut planowany jest między czwartym kwartałem br., a pierwszym kwartałem 2022 roku.

Zakup 5 kolejnych projektów na Podkarpaciu

W lutym i marcu br. Farmy Fotowoltaiki poinformowały, że za pośrednictwem spółki zależnej C&F zawarły umowy nabycia 5 projektów fotowoltaicznych, zlokalizowanych na Podkarpaciu, o łącznej mocy 5 MW. Ponadto w połowie marca br. spółka poinformowała o podpisaniu kolejnych umów dzierżawy działek na 29 lat w celu budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW.

Aktualizacja strategii działalności spółki

Spółka pod koniec lutego br. poinformowała o aktualizacji strategii rozwoju. Dzięki jej realizacji spółka osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat, co łącznie daje kwotę ponad 145 mln zł. Spółka zamierza od 2023 regularnie wypłacać dywidendę w wysokości 90% wolnych przepływów pieniężnych, 10% pozostaje w formie rezerwy na lata następne.

Farmy Fotowoltaiki planują realizację prac montażowych oraz uruchomienie farmy
w Nagoszynie. Spółka zamierza ponadto zainwestować w podmiot działający na rynku fotowoltaiki w formie zakupu udziałów na poziomie 5% – 45%. W latach 2021 – 2022 spółka zrealizuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1MW do 10MW, natomiast w latach 2022 – 2023 o mocy do 40MW. Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW.

Ponadto Farmy Fotowoltaiki w ramach planowanej strategii zakładają rozwój sieci wykonawczej i dystrybucji przez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi, rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego przez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B oraz budowę bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych lub inwestycjami w branży fotowoltaiki. Ponadto spółka prowadzić będzie działalność edukacyjną w zakresie propagowania ekotechnologii, w tym również współpracę z podmiotami aktywnymi w tym obszarze.

spółka z inwestorem 51/49

Rozwój spółki Farmy Fotowoltaiki

Strategiczne partnerstwo z Columbus Energy

Farmy Fotowoltaiki w lipcu 2020 roku zawarły z Columbus Energy umowę o współpracy. W ramach partnerstwa podmioty zobowiązały się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych. Spółki zobowiązały się do 50-procentowego finansowania kosztów inwestycji oraz podzieliły się kompetencjami. Columbus Energy będzie odpowiedzialny za projekt techniczny, budowę i uruchomienie farm, natomiast Farmy Fotowoltaiki skupią się na wyszukiwaniu lokalizacji do projektów i pozyskiwaniu prawa do nieruchomości w celu ich realizacji.

Rynek fotowoltaiki

Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, zajmując 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem przyrostu mocy fotowoltaicznej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% nowych mocy w Unii Europejskiej. Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2019 roku polski sektor fotowoltaiki (PV) był w stanie zmobilizować więcej kapitału na realizację inwestycji niż cała energetyka konwencjonalna. W roku 2022 wartość inwestycji PV przekroczy 5 mld zł, a większość ekspertów jest zgodna, że rynek dużych farm PV w Polsce dopiero się rozwija.

O Crowdway

Crowdway.pl to jedna z największych w Polsce internetowych platform crowdfundingu inwestycyjnego (crowdinvestingu). Na koncie ma informowanie o największych w Polsce zbiórkach realizowanych przez spółki szybkiego wzrostu i start-upy, o łącznej wartości ponad 61 mln zł, w tym już 15,5 mln zł w 2021 r. (kampanie zakończone). Od stycznia 2020 r. ponad dwie trzecie kampanii osiągnęło 100 proc. celu. Skuteczność pozyskiwania kapitału wynosi 90 proc.

Crowdway.pl jest laureatem konkursu Złote Spinacze 2020 w kategorii „PR finansowy i relacje inwestorskie” za emisje dla spółek Janusza Palikota. Operatorem platformy jest Crowdway Sp. z o.o., która od stycznia 2020 roku razem ze spółkami QValue SA i Vortune Equity sp. z o.o. należy do holdingu Vortune Equity Group SA.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments