Sejm za przesunięciem zmiany obliczania poziomu recyklingu na 2021 rok

293

Sejm poparł nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakładającą utrzymanie w tym roku metody obliczania poziomu recyklingu odnoszącej się do czterech frakcji odpadów (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady), a nie do wszystkich wytworzonych.

Za nowelizacją opowiedziało się 437 posłów, przeciw było 2, a 8 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto poprawkę, określającą wymagany poziomu recyklingu dla wszystkich odpadów tym roku i w kolejnych latach.

Zgodnie z nowelą, stosowanie metody obliczania poziomu recyklingu dla wszystkich odpadów zostałoby wprowadzone dopiero od przyszłego roku. Proponowane nowelą obliczanie poziomu recyklingu w stosunku do czterech frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady) jest jednym z czterech sposobów obliczania, dopuszczonych przez Unię Europejską. W taki sposób dokonywano obliczeń w latach wcześniejszych.

Zmiana umożliwia osiągnięcie gminom wymaganych poziomów, a więc 50% wagowo. Ma na celu umożliwienie osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Tym samym Inspekcja Ochrony Środowiska nie będzie nakładać kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu na poziomie 50% odpadów. Koszty takich kar szacowane były w skali kraju na ok. 900 mln zł.

Projekt zawiera wymagania dla celów recyklingu na poszczególne lata: 2020 (konieczne osiągnięcie recyklingu 50% odpadów), a także 2025, 2030 i 2035.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, gminy w pierwszej kolejności będą musiały zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. Nowela zakłada usunięcie z dotychczasowej ustawy o odpadach 30% limitu udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Przesuwa też o cztery miesiące terminy opracowania i przedłożenia sprawozdań z wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz krajowego planu gospodarki odpadami, a także termin utworzenia w BDO modułu potwierdzeń wykonania recyklingu (odzysku).

Ze względu na prowadzone równolegle prace nad projektem ustawy dotyczącym systemu ROP, który przewiduje zmiany m.in. w zakresie dokumentów potwierdzających recykling/odzysk, przesunięto uruchomienie modułu potwierdzeń w ramach systemu BDO z 1 stycznia 2021 roku na dzień 1 stycznia 2022 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments