RPP: Istnieje ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP

Adam Glapiński

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się podczas majowego posiedzenia na kolejne obniżenie poziomu stóp procentowych. Warto zwrócić uwagę, że po tym jak przez pięć lat stopy utrzymywane były na niezmienionym poziomie, jest to już trzecie ich cięcie w ciągu ostatnich miesięcy. Decyzja ta jest niezwykle zaskakująca, gdyż zdecydowana większość analityków i ekonomistów oczekiwała, że RPP powstrzyma się od kolejnego luzowania polityki pieniężnej.

Stopy proc. NBP najniżej w historii

Dzisiejszą decyzją RPP stopy procentowe zostały obniżone do nastepujących poziomów:

  • stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej

Fakt ten sprawia, że stopy procentowe znalazły się na najniższych poziomach w historii. Mówiąc wprost, oznacza to, że tak taniego pieniądza nie mieliśmy w Polsce jeszcze nigdy w historii. Dekadę temu oprocentowanie wynosiło 3,5% a jeszcze na początku XXI wieku sięgało prawie 20%.

– Polska znajduje się wśród krajów o najniższych realnych stopach procentowych. Czyli oprocentowanie lokat minus inflacja daje jeden z najbardziej ujemnych wyników – wskazuje dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Niskie stopy proc., to tani kredyt

Przypomnijmy, że niskie stopy procentowe oznaczają tani kredyt. Ich obniżka bezpośrednio prowadzi do spadku rat kredytów, co niewątpliwe pozytywnie wypływa na zdolności finansowe osób zadłużonych.

oszczędzanieZ drugiej zaś strony, na obniżce stóp procentowych tracą osoby, które posiadają oszczędności. Utrzymywanie stóp proc. na rekordowo niskim poziomie prowadzi bowiem do spadku oprocentowania lokat, w efekcie czego lokowane tam środki i tak tracą na wartości (inflacja przewyższa oprocentowanie lokat).

Oprócz obniżki stóp procentowych, Narodowy Bank Polski poinformował także, że instytucja nadal będzie prowadziła operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

NBP będzie kontynuować skup aktywów

NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

– W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii podjęto działania fiskalne mające na celu zmniejszenie skali spadku dochodów gospodarstw domowych i firm, a także stymulację koniunktury gospodarczej. Towarzyszy temu luzowanie polityki pieniężnej, w tym poprzez obniżenie stóp procentowych oraz skup aktywów – czytamy w uzasadnieniu dzisiejszej decyzji RPP.

II połowa roku przyniesie ożywienie w gospodarce

NBP wskazał także, iż według aktualnych prognoz w II połowie br. nastąpi poprawa koniunktury w gospodarce światowej, choć poziom aktywności będzie niższy niż przed pandemią. Jednocześnie istnieje niepewność dotycząca tempa i trwałości poprawy koniunktury na świecie w kolejnych kwartałach. 

Bank spodziewa się, że wraz ze znoszeniem restrykcji związanych z epidemia nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej. Skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być natomiast ograniczana przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, niższe dochody oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych.

Niższa aktywność gospodarcza ma z kolei oddziaływać w kierunku dalszego obniżania inflacji. NBP wskazuje nawet na możliwość spadku wskaźnika CPI poniżej celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments