Rekordowe wpływy do budżetu państwa z podatku Belki

Udostępnij

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku wpływy z podatku od dochodów kapitałowych, potocznie nazywanego podatkiem Belki, wyniosły aż 5,39 miliarda złotych.

To aż o 28,7% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. A w porównaniu do pierwszego półrocza 2021, nastąpił wzrost aż o 68,9%.

Podatek Belki skutecznie drenuje kieszenie oszczędzających podatek

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku wpływy z podatku od dochodów kapitałowych wyniosły 5,391 miliarda złotych. To o 28,7% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Mało tego – okazuje się, że w całym 2022 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 5,752 miliarda PLN – czyli niewiele mniej, niż w samym okresie od stycznia do czerwca 2023. Co więcej, eksperci uważają, że w kolejnych miesiącach wpływy z podatku Belki będą nadal rosły.

Jednocześnie, należy mieć świadomość, że pomimo tych znaczących, wyżej wymienionych kwot, w 2022 roku przychody z tytułu podatku od dochodów kapitałowych stanowiły jedynie 8,45% wszystkich wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i zaledwie 1,14% wszystkich dochodów budżetu państwa.

Warto dodać, że podatek Belki z tytułu zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych wyniósł ponad 2,8 miliarda złotych. Tylko nieco mniej – 2,6 miliarda PLN stanowił zaś zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z odsetek lub innych wpływów z pieniędzy zgromadzonych na rachunku podatnika, a także od dochodów z udziału w funduszach kapitałowych.

Dlaczego wpływy z podatku Belki rosną?

Doradca podatkowy Ewa Flor ocenia, że kluczowym czynnikiem tak wysokiego wzrostu wpływów z podatku od dochodów kapitałowych jest wyższe niż wcześniej oprocentowanie lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych.

To z kolei ma związek z wysokimi stopami procentowymi i inflacją. Ekspertka wskazuje, że dynamika wzrostu wpływów z podatku Belki w większości zależna jest od koniunktury gospodarczej.

Polacy nie chcą podatku Belki Pusty portfel

Jak zatem widzimy, wpływy z podatku Belki nie stanowią kluczowej części budżetu państwa, a jednocześnie mają one naprawdę istotne znaczenie dla osób inwestujących i oszczędzających.

Należy bowiem zauważyć, że w obliczu wysokiej inflacji, coraz więcej Polaków stara się zachować wartość swoich oszczędności. Zarówno lokaty, jak i inwestycje giełdowe są jednak objęte podatkiem Belki, co potrafi negatywnie wpływać na chęć do oszczędzania, gdyż im wyższy zysk z inwestycji, tym większy podatek do zapłaty.

Nie powinno zatem dziwić, że według wyników sondażu przeprowadzonego przez UCE Research i SYNO Poland w 2022 roku, aż 67,5% badanych było zdania, że w obliczu wzrostu inflacji rząd powinien rozważyć likwidację podatku od dochodów kapitałowych, zaś jedynie 9,2% respondentów opowiadało się przeciwko tej propozycji.

Podatek Belki – co to takiego?

Warto przypomnieć, że podatek Belki to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Został on wprowadzony w Polsce w 2002 roku, pierwotnie obejmując jedynie dochody z lokat i depozytów.

Pierwotnie stawka podatku od dochodów kapitałowych wynosiła 20%. Dwa lata później, w 2004 roku podatek Belki obniżono do 19%, lecz objęto nim także dochody kapitałowe pochodzące z odmiennych form inwestycji.

Twórcą podatku od dochodów kapitałowych był Marek Belka – ówczesny wicepremier i minister finansów. W momencie wprowadzenia podkreślano, że ma to być podatek przejściowy, jednakże minęło już 21 lat, a podatek Belki nadal obowiązuje.

Co obejmuje podatek Belki? Podatki płacone przez zagraniczne firmy

Przedmiotem opodatkowania w przypadku podatku Belki są przychody z kapitałów pieniężnych. Za nie uważa się:

 • Odsetki od pożyczek
 • Odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub innych formach oszczędzania
 • Zyski od papierów wartościowych
 • Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie z tego udziału uzyskane, w tym również dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych
 • Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
 • Przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również przez zbycie takiego prawa przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu
 • Przychody z oprocentowania udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach
 • Przychody z podziału majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki
  Wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki
 • Przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających
 • Zyski z inwestycji w kryptowaluty
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również