Polska w czołówce niechlubnego rankingu! Mamy jedną z najwyższych inflacji w UE

231

W środę, 20 maja 2020 roku Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował najnowsze dane dotyczące dynamiki wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w strefie euro, Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajach członkowskich. Z raportu tego wynika, że inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych w całej Unii Europejskiej.

Inflacja w Polsce jedną z najwyższych w UE

Według metodologii unijnej (HICPI*), ceny dóbr i usług wzrosły w kwietniu br. w stosunku do kwietnia 2019 r. aż o 2,9%, co okazało się jednym z najwyższych wyników w Europie. Wyższa inflację odnotowano jedynie w Czechach, gdzie ceny rosły w tempie 3,3%.

Z raportu Eurostatu wynika, że roczna stopa inflacji w strefie euro uplasowała się w kwietniu 2020 r. na poziomie 0,3%, co oznacza spadek z 0,7% w marcu. Roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła natomiast 0,7%, w porównaniu z 1,2% w marcu.

Eurostat wskazuje także, że w porównaniu z marcem, roczna inflacja spadła w dwudziestu sześciu państwach członkowskich i pozostała stabilna w jednym.

Inflacja znów „w normie”

Przypomnijmy, że liczony przez nasz, rodzimy Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskaźnik CPI wskazał, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w kwietniu br. aż o 3,4% w skali roku (przy wzroście cen usług – o 6,5% i towarów – o 2,3%). Fakt ten sprawił, że inflacja CPI znów znalazła się w granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Wywóz śmieci podrożał o 53,9%

Spośród wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład koszyka wykorzystywanego do obliczenia inflacji największy wzrost cen odnotowano w przypadku:

  • pieczywa, którego ceny wzrosły o 8,7%
  • mięsa, którego cena wzrosła o 11%, w tym:
    • mięsa wieprzowego o 17%
    • wędlin o 13,3%
  • owoców, których ceny wzrosły o 22,1%
  • warzyw, których ceny wzrosły o 8,1
  • wywozu śmieci, czego ceny wzrosły o 53,9%
  • energii elektrycznej, której ceny wzrosły o 11,7%

Inflacja to ukryty podatek

Mimo, że wzrost cen bezpośrednio dotyka wszystkich konsumentów, których oszczędności tracą na wartości, to ekonomiści zwracają uwagę, iż wysoka inflacja jest na rękę rządzącym. Niektórzy nazywają ją nawet ukrytym podatkiem.

podatek vat w polsce

– Dla gospodarstw domowych inflacja ma tę cechę, że redukuje siłę nabywczą z trudem zarabianych pieniędzy. Za tą samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej towarów i usług. Jednocześnie wraz z coraz wyższymi cenami do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatków pośrednich, głównie z VAT i akcyzy – zauważa Ireneusz Jabłoński, ekonomista i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Podkreśla on również, że jest tu ewidentny konflikt interesów. Rząd dostaje więcej pieniędzy kosztem obywateli.


* Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments