Polska na czele niechlubnego rankingu! Mamy najwyższą inflację w UE

Inflacja w Polsce jest najwyższą w całej Unii Europejskiej

837

W piątek, 17 kwietnia 2020 roku Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował najnowsze dane dotyczące dynamiki wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w strefie euro, Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajach członkowskich. Z raportu tego wynika, że inflacja w Polsce jest najwyższą w całej Unii Europejskiej.

Inflacja w Polsce najwyższa w UE

Według metodologii unijnej (HICPI*), ceny dóbr i usług wzrosły w marcu br. w stosunku do marcia 2019 r. aż o 3,9%, co okazało się najwyższym wynikiem w Europie. Dokładnie taką samą inflację odnotowano również na Węgrzech.

Z raportu Eurostatu wynika, że roczna stopa inflacji w strefie euro uplasowała się w marcu 2020 r. na poziomie 0,7%, spadając z 1,1% w lutym 2020 r. Roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła natomiast 1,2%, w porównaniu z 1,6% w lutym br.

Eurostat wskazuje także, że w porównaniu z lutym roczna inflacja spadła w dwudziestu sześciu państwach członkowskich a wzrosła w jednym.

Jest drogo, a będzie jeszcze drożej

Przypomnijmy, że liczony przez nasz, rodzimy Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskaźnik CPI wskazał, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w marcu br. aż o 4,6% w skali roku (przy wzroście cen usług – o 6,5% i towarów – o 3,8%), co jest jednym z największych wzrostów od maja 2011 r., kiedy to ceny rosły w tempie 5,0%.

Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) spodziewa się, że recesji gospodarczej wskutek pandemii będzie towarzyszyć wzrost cen, a nie ich spadek.

– Analitycy zatrudnieni w różnych instytucjach oraz tzw. ‘wolni strzelcy’ są zgodni co do tego, że oczywistym skutkiem pandemii, zerwania łańcuchów dostaw i kooperacji oraz upadku wielu firm i utrata pracy przez miliony ludzi będzie ‘klasyczna’ recesja: spadek PKB, wzrost bezrobocia oraz procesy deflacyjne. Obawiam się znacznie gorszego scenariusza: procesom recesyjnym moim zdaniem towarzyszyć będzie wzrost cen, a nie ich spadek – napisał Kropiwnicki na swoim blogu.

Wskazał, że po ustąpieniu pandemii i zniesieniu administracyjnych nakazów i pojawią się nietypowe sytuacje w gospodarce.

Odłożony popyt wpłynie na rynek jak ‘fala powodziowa’. Trafi na braki podaży spowodowane upadkiem firm i trudnościami w odtwarzaniu łańcuchów zaopatrzenia i kooperacji. Recesja w produkcji oraz dochodach producentów i ich pracowników zbiegnie się z inflacją – przewiduje członek RPP.

Wywóz śmieci podrożał o 52,9%

Spośród wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład koszyka wykorzystywanego do obliczenia inflacji największy wzrost cen odnotowano w przypadku:

  • mięsa, którego cena wzrosła o 15,3%, w tym:
    • mięsa wieprzowego o 27,1%
    • wędlin o 15,2%
  • owoców, których ceny wzrosły o 19,3%
  • wywozu śmieci, czego ceny wzrosły o 52,9%
  • energii elektrycznej, której ceny wzrosły o 13,2%

Inflacja to ukryty podatek

Mimo, że wzrost cen bezpośrednio dotyka wszystkich konsumentów, których oszczędności tracą na wartości, to ekonomiści zwracają uwagę, iż wysoka inflacja jest na rękę rządzącym. Niektórzy nazywają ją nawet ukrytym podatkiem.

podatek vat w polsce

– Dla gospodarstw domowych inflacja ma tę cechę, że redukuje siłę nabywczą z trudem zarabianych pieniędzy. Za tą samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej towarów i usług. Jednocześnie wraz z coraz wyższymi cenami do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatków pośrednich, głównie z VAT i akcyzy – zauważa Ireneusz Jabłoński, ekonomista i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Podkreśla on również, że jest tu ewidentny konflikt interesów. Rząd dostaje więcej pieniędzy kosztem obywateli.


* Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments