Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zmusił decydentów politycznych do natychmiastowo podjęcia radykalnych działań. Zamrożenie gospodarki mające na celu powstrzymanie fali zachorowań przyczyniło się jednak do powstania niezwykle poważnego kryzysu gospodarczego, którego skutki w znacznym stopniu odczuwamy wszyscy.

Polska gospodarka skurczy się o 4,5 proc.

Wyniki piątej edycji ankiety „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski) opracowanej w pierwszej połowie czerwca br. przez Europejski Kongres Finansowy (EKF) wskazują, że polska gospodarka skurczy się w tym roku o ok. 4,5 proc., by w 2021 r. wzrosnąć o ok. 4 proc. a w 2022 r. o 3,4 proc.

Autorzy raportu wskazują, że spożycie indywidualne zanotuje spadek o 4,2 proc., inwestycje spadną o 10,1 proc. a stopa bezrobocia BAEL na koniec br. wzrośnie do 6,7 proc.

– Zgodnie z prognozami współpracujących z EKF ekspertów, w roku 2020 należy oczekiwać recesji gospodarczej i ujemnej dynamiki PKB na poziomie ok. -4,5% – czytamy w raporcie.

Warto zwrócić uwagę, że jest to zauważalnie bardziej pesymistyczna prognoza niż w zaktualizowanym w kwietniu br. rządowym programie konwergencji (-3,4%) oraz nieco bardziej pesymistyczną niż w projekcji Banku Światowego (-4,2%). Konsensus prognostyczny przewiduje również głębszy spadek inwestycji i spożycia w porównaniu do rządowego programu konwergencji.

Nieco więcej optymizmu eksperci EKF wykazują natomiast w zakresie oczekiwanego wzrostu dynamiki PKB w latach 2021 i 2022.

Polska pozostanie liderem wzrostu gospodarczego w UE

Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że pomimo recesji gospodarczej w roku 2020 oraz spowolnienia w latach 2021 i 2022, Polska pozostanie liderem wzrostu gospodarczego wśród największych gospodarek Unii Europejskiej.

– Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski będzie miał handel zagraniczny, w zakresie którego eksperci przewidują załamanie tempa eksportu do -6,2% w roku 2020, ale relatywnie szybki powrót do wysokiej dodatniej dynamiki – czytamy w raporcie.

Bankructwa, bezrobocie i spadek inwestycji

Zdaniem ekspertów EKF, wśród głównych zagrożeń wewnętrznych dla rozwoju gospodarczego Polski, największy wpływ będą miały bankructwa przedsiębiorstw i wzrost bezrobocia a także spadek inwestycji w reakcji na gwałtowne ograniczenia podażowo-popytowe.

podatek vat w polsce– Zdecydowana większość ekspertów obawia się również kryzysu finansów publicznych oraz wzrostu podatków i parapodatków. Już w ubiegłym roku eksperci wskazywali nadmierne obciążenia budżetu państwa transferami socjalnymi jako podstawowe wewnętrzne zagrożenie dla harmonijnego rozwoju gospodarczego. Obecnie zagrożenie to jest znacznie większe – podano.

UE czeka głęboka recesja

Wśród zagrożeń zewnętrznych, największy wpływ będą miały natomiast głęboka recesja w UE (wzrost bezrobocia, spadek produkcji, spadek wolumenu wymiany międzynarodowej) i długi powrót do poziomu PKB z 2019 roku.

Polska zyska na kryzysie

Mimo recesji i niezwykle poważnego kryzysu gospodarczego, eksperci wskazali także na szanse dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, w wyniku których może poprawić się pozycja konkurencyjna Polski na arenie międzynarodowej.

polska– Po pierwsze, może zwiększyć się atrakcyjność inwestycyjna Polski w szczególności z powodu niższych kosztów pracy, redukcji znaczenia Azji w łańcuchach dostaw oraz przyspieszenia procesów digitalizacji i automatyzacji. Po drugie, potencjalną szansą dla odbudowy wartości gospodarki po kryzysie jest obecność w UE oraz możliwość skorzystania ze środków unijnych z europejskiego funduszu odbudowy. Po trzecie, szansą jest również skuteczność podjętych działań antykryzysowych (tzw. tarcz) i wsparcia dla rozwoju usług i przemysłu oraz inwestycje publiczne przyczyniające się do powstawania miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Po czwarte, szansą jest także możliwy wzrost eksportu wskutek osłabienia złotego i niskiej stopy procentowej – oceniają eksperci w badaniu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments