NFOŚiGW i PSG podpisały porozumienie o współpracy

290

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podpisały porozumienie o współpracy, w ramach którego chcą rozszerzać wachlarz wspólnych działań na rzecz transformacji energetycznej Polski oraz poprawy jakości powietrza. Efektem kooperacji ma być m.in. wspieranie dywersyfikacji dostaw i rozbudowy infrastruktury sieciowej gazu ziemnego.

„To porozumienie to kolejny krok w zakresie dywersyfikacji paliw, realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., ale także w kwestii zabezpieczenia naszych rodzimych źródeł gazu dla przemysłu. Dzisiejsze porozumienie dotyczy zakresu gospodarki biogazowej, co oznacza szersze wykorzyst biogazu, szczególnie rolniczego. Jest to również szansa na ograniczenie odpadów w sektorze rolniczym” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu porozumienia.

Sygnatariusze porozumienia zakładają, że potencjały obu podmiotów pozwolą wspierać, takie działania jak:

 • aktywizacja nieczynnych przyłączy gazowych,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw oraz sektora ciepłowniczego na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza,
 • rozwój biogazowni i biometanowni oraz sieci biogazu,
 • promowanie technologii jednoczesnego wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej (kogeneracji opartej o źródła gazowe), zamiany paliw wysokoemisyjnych na niskoemisyjne w źródłach przemysłowych, zawodowych ciepłowniczych,
 • wsparcie działań termomodernizacyjnych w połączeniu z wymianą źródeł ciepła u osób fizycznych,
 • rozwój niskoemisyjnego transportu, w tym infrastruktury tankowania CNG i LNG,
 • rozwój klastrów oraz spółdzielni energetycznych,
 • pogłębianie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska, efektywności energetycznej i paliw alternatywnych.

„Kładziemy nacisk na doradztwo energetycznej by jak najlepiej wykorzystywać dostępne środki. Stąd też planowane są wspólne działania – będziemy się wymieniać kwestiami związanymi z doradztwem energetycznym” – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

„Jesteśmy przekonani, że to porozumienie ułatwi rozwój sektora biogazowego w Polsce, a ciepłowniom pozwoli sprawniej przeprowadzić transformację” – dodał wiceprezes PSG Jakub Kowalski.

Wspólne aktywności NFOŚiGW i PSG przyjmować będą następujące formy:

 • udostępnianie danych w zakresie przygotowania analiz, dotyczących wykorzystania w transporcie i infrastrukturze paliw alternatywnych (CNG/LNG),
 • współpraca w zakresie opracowania jednolitych wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza dla pojazdów zasilanych LNG i CNG,
 • spotkania, warsztaty dla pracowników PSG i NFOŚiGW, w tym dla doradców energetycznych w zakresie rozwoju sieci gazowniczej, potencjału jej wykorzystania oraz możliwości przyłączeniowych, w tym również w zakresie odbioru biometanu,
 • organizacja cyklu spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, w celu wskazania możliwości gazyfikacji oraz informacji na temat dostępnych instrumentów wsparcia,
 • szkolenia pracowników PSG w zakresie realizowanych przez NFOŚiGW programów i możliwości wykorzystywania gazu jako paliwa niskoemisyjnego,
 • udział NFOŚiGW w akcjach / kampaniach PSG służących pogłębieniu świadomości ekologicznej,
 • wspólne warsztaty online dotyczące przyłączenia do sieci gazowej,
 • wzajemne promowanie swojej działalności w mediach społecznościowych oraz organizowanie wspólnych wydarzeń służących pogłębieniu świadomości ekologicznej Polaków.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments