Jak usunąć złą historię kredytową w BIK? Popraw swój scoring

176

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, odgrywa na polskim rynku finansowym bardzo istotną rolę. Dzięki zbieraniu przez tę instytucję danych na temat historii spłat poszczególnych zobowiązań, banki oraz firmy pozabankowe mają ułatwione zadanie. Mogą w wygodny sposób sprawdzić historię kredytową każdej osoby, która stara się o kredyt czy pożyczkę. Pozwala to na znaczne zmniejszenie ryzyka kredytowego.

Nie zmienia to jednak faktu, iż zła historia kredytowa może przysporzyć nam sporo kłopotów, gdy zechcemy skorzystać z oferty kredytowej większości instytucji finansowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być bardzo wiele, choć najczęściej chodzi oczywiście o nieterminową spłatę naszych wcześniejszych zobowiązań. Czasem jest to poprzednia pożyczka, a innym razem zaległości w spłacie czynszu lub niespłacony dług na karcie kredytowej.

Niezależnie jednak od tego, co spowodowało, że nasza historia kredytowa jest nienajlepsza, każdy dąży do tego, aby poprawić swój scoring. Usunięcie negatywnych danych w Biurze Informacji Kredytowej jest co prawda możliwe w kilku przypadkach, choć bywają sytuacje, gdy jest to misja o podwyższonym stopniu trudności. Jak zatem dokonać takiego czyszczenia? Przekonamy się poniżej:

Jakie dane widnieją w BIK? Analityk ocenia zdolność kredytową klienta

Banki i instytucje finansowe przekazują dane do bazy Biura Informacji Kredytowej w przypadku zaciągnięcia przez klienta kredytu. Następnie informują o tym, czy miesięczne raty kredytu są spłacane terminowo, czy może z opóźnieniem. Dane w BIK aktualizowane są automatycznie co tydzień. W bazie danych Biura Informacji Kredytowej znajdują się więc wszelkie informacje o zobowiązaniach kredytowych zaciągniętych w bankach, SKOK-ach czy w innych firmach, które współpracują z BIK. Zasady przekazywania danych do Biura Informacji Kredytowej, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian są regulowane przez Prawo bankowe.

Dodatkowo na stronie BIK widnieje informacja, która stanowi, że tylko instytucja, która wystawiła informację o pożyczkobiorcy, może je usunąć. Biuro Informacji Kredytowej jest zatem administratorem danych zawierających zobowiązania finansowe w instytucjach pożyczkowych. W zależności od tego, czy kredyt był spłacany w terminie, czy też nie, informacje zawarte w bazie danych BIK są pozytywne i negatywne. Dobra historia w Biurze Informacji Kredytowej ze spłacanymi na czas zobowiązaniami podnosi wiarygodność kredytową.

Więcej informacji na temat BIK-u przeczytasz tutaj.

Jakie dane można usunąć z BIK-u?

Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej po spłacie zobowiązania jest możliwe, choć wszystko zależy od tego, czy raty kapitałowo-odsetkowe były spłacane regularnie, terminowo, czy też powstały opóźnienia kwalifikujące do negatywnego wpisu. Skasowanie informacji po terminowej spłacie kredytu możliwe jest od razu po zamknięciu umowy choć nie leży w interesie samego klienta.

Nie warto usuwać pozytywnych informacji kredytowych

Pozytywne dane w BIK-u przyspieszają bowiem wydanie pozytywnej decyzji kredytowej i zwiększają szanse na zobowiązanie w banku. Po prostu poprawiają one nasz scoring kredytowy. Wykreślenie z Biura Informacji Kredytowej po spłacie kredytu takich danych powoduje, że bank udzielający w przyszłości zobowiązania temu klientowi nie dowie się, że okazał się on wcześniej rzetelnym klientem, któremu warto zaufać i udzielić zobowiązania.

Usunięcie złej historii kredytowej nie zawsze jest możliwe Mężczyzna nie może uwolnić się od negatywnej historii kredytowej

Czy jednak czyszczenie BIK-u jest skuteczne, jeśli kredyt był spłacany z opóźnieniami? Niestety, nawet po zakończeniu umowy kredytowej klient nie uzyska możliwości wykreślenia z bazy Biura Informacji Kredytowej swoich danych. Nie ma bowiem szansy na cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez tę instytucję. Dane te zostaną usunięte dopiero po 5 latach od zakończenia spłaty zobowiązania. Dlaczego akurat po takim czasie?

Ponieważ prawo bankowe wskazuje, że jeśli minęło 60 dni od terminu spłaty kredytu, a jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania przez bank, SKOK lub firmę pożyczkową o zamiarze przetwarzania tych informacji, dane mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez 5 lat. Tak więc nasza historia kredytowa, zarówno ta pozytywna, jak i negatywna jest widoczna w bazie BIK przez 5 lat. Po upływie okresu 5 lat od wpisania dłużnika w listę Biura Informacji Kredytowej nasze dane dotyczące nieterminowej spłaty kredytu mogą być usuwane, ale tylko na naszą prośbę.

Kiedy zatem można usunąć złą historię kredytową w BIK?

Jak można się dowiedzieć na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej, tylko w 3 przypadkach można wyczyścić historię, a raczej wpłynąć na zmiany zawartych w niej informacji:

 1. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie informacji przez kredytodawcę – usunięcie tych danych jest dostępne tylko w przypadku, kiedy kredyt został spłacony w terminie
 2. Minął okres 5 lat od spłaty kredytu niezapłaconego w terminie do 60 dni – można usunąć niekorzystne informacje z bazy BIK po tym okresie poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. W bazie danych są nieaktualne lub nieprawdziwe informacje dotyczące zobowiązań kredytobiorcy

Przypadek 1

W pierwszym przypadku możemy usunąć informacje o terminowo spłaconym kredycie. Stają się one niewidoczne dla innych banków i firm pożyczkowych. Co ważne “terminowy” odnosi się nie tylko do pożyczek spłaconych o czasie. Należą do niej także pożyczki, których opóźnienie terminu spłaty nie przekroczyło 60 dni.

Jest to dla nas bardzo korzystne, bowiem banki i niektóre instytucje finansowe nieprzychylnie patrzą na nawet kilkudniowe opóźnienie w spłacie kredytu. W tym wypadku dobrze jest więc cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Natomiast przy terminowym spłacaniu kredytów gotówkowych, jak zostało wyjaśnione wcześniej, zdecydowanie warto zostawić informacje o nich w bazie Biura Informacji Kredytowej.

Przypadek 2 Mężczyzna uwolnił się od negatywnej historii kredytowej

Natomiast w przypadku opóźnienia spłaty powyżej 60 dni, w sytuacji, kiedy upłynęło 30 dni od powiadomienia banku, musimy liczyć się z tym, że nasze zobowiązania będą niestety widoczne przez okres 5 lat – nie ma innego wyjścia. Na nasze szczęście, po upływie tego okresu możemy już cofnąć zgodę na przetwarzanie danych i usunąć z Biura Informacji Kredytowej niekorzystną historię zadłużenia.

Przypadek 3

Trzeci przypadek jest dość rzadki. Nieprawdziwe i nieaktualne informacje w BIK to wyjątkowa sytuacja. Warto wspomnieć, że Biuro Informacji Kredytowej jest tylko administratorem danych i nie ma możliwości ich samodzielnego modyfikowania. Musimy więc przesłać pismo reklamacyjne do banku, parabanku czy firmy pożyczkowej, która przesyła informacje do BIK.

Jak usunąć złą historię kredytową w BIK?

Niestety, usuwanie danych z bazy Biura Informacji Kredytowej nie wygląda w taki sposób, że jakaś profesjonalna firma – dzięki dostępowi do baz danych BIK-u – przyciskiem myszy czy kilkoma komendami wydawanymi za pośrednictwem komputera może po prostu wyczyścić niewygodne dane na temat klienta ubiegającego się na przykład o kredyt hipoteczny.

Nie warto za to płacić pośrednikom

Co prawda możemy znaleźć ogłoszenia dotyczące tego typu usług świadczone przez liczne firmy, lecz trzeba zapłacić za to niemałe pieniądze, a niewiedza powoduje, że zdesperowani dłużnicy korzystają z takiej oferty, choć nie jest ona w ogóle efektywna. Nie ma możliwości, aby zewnętrzna firma dokonała usunięcia z BIK-u negatywnych, zgodnych z prawdą informacji na temat danej osoby.

Zresztą tylko kredytobiorca może zainicjować wyczyszczenie BIK-u z nieaktualnych informacji lub błędnych danych. W praktyce więc usuwanie złej historii kredytowej w BIK przez tego typu firmy jest tylko dla nas stratą pieniędzy, bowiem niewiele różni się ono od samodzielnego usuwania danych z tej instytucji. Takie działanie odbywa się więc w następujący sposób:

Pobierz raport BIK-u i dokładnie go przeanalizuj Dane składające się na ocenę kredytową

Najpierw należy zamówić raport BIK-u z oficjalnej strony Biura Informacji Kredytowej i sprawdzić, jakie właściwie dane się w nim znajdują. Mogą być to wszelkie informacje o zaciągniętych w ciągu ostatnich lat zobowiązaniach finansowych. Niewykluczone, że przekazane przez banki czy firmy pożyczkowe dane są nieprawdziwe albo zawierają błędy. Z tego powodu należy dokładnie przeanalizować raport. W tym kroku szczegółowo sprawdzamy czy w spłaconych zobowiązaniach są zaległości czy też niezgodność danych, bowiem to właśnie te elementy decydują o wykreśleniu lub poprawieniu ich w BIK-u.

Skontaktuj się z bankiem i złóż odpowiedni wniosek

Następnie musimy skontaktować się z bankiem (lub inną instytucją finansową), który przekazał dane na nasz temat do tej instytucji, i złożyć w nim wniosek o skorygowanie tych danych. Pismo można uznać za reklamację lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bank ma 30 dni na rozpatrzenie pisma tego rodzaju. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, to reklamację uważa się za pozytywnie rozpatrzoną i nie musimy się już dłużej martwić niekorzystnymi dla nas danymi w bazie Biura Informacji Kredytowej.

Jak powinien wyglądać wniosek o usunięcie danych z BIK-u?

Nie ma jednego wzorca, według którego należy przygotować wniosek o usunięcie danych z BIK-u. Przygotowując pismo z prośbą o ich wykreślenie, należy podać w nim najistotniejsze dane. Trzeba do nich zaliczyć:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer PESEL
 • Serię i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem – najczęściej jest to dowód osobisty
 • Dane banku, do którego jest kierowany wniosek
 • Nagłówek – czyli reklamacja czy też cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Numer i datę zawarcia umowy kredytowej, której dane znalazły się w BIK-u z błędem lub są nieaktualne
 • Argumentację wniosku o usunięcie danych z BIK-u lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie
 • Podpis klienta

Wniosek o usunięcie danych z BIK-u można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną – choćby przez bankowość internetową. Jak zatem widzimy cały ten proces jest nieco problematyczny, żmudny i czasochłonny, lecz – co bardzo ważne – gdy robimy to samodzielnie, nie wymaga on od nas dodatkowych opłat.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments