Islandzki biznes muzyczny domaga się większego wsparcia ze strony władz. Nowy raport opracowany przez krajowy przemysł rozrywkowy wskazuje na środki, jakie powinien szybko podjąć rząd, aby pomóc artystom przetrwać obecny kryzys.

Koronawirus niszczy artystów

Raport „Wpływ Covid-19 na islandzki przemysł muzyczny” został opracowany przez Islandzki Związek Muzyków (FIH), Islandzką Krajową Grupę IFPI (FHF), Zrzeszenie Artystów, Wykonawców i Producentów Fonograficznych (SFH), Stowarzyszenie Praw Wykonawczych of Iceland (STEF), Reykjavík Music City i Iceland Music (ÚTÓN).

trasy koncertoweW raporcie stwierdza się, że chociaż podjęto szereg środków, aby zaradzić utracie dochodów przez muzyków (chodzi np. o wiele programów, takich jak system częściowej rekompensaty za odwołane koncerty i dotacje dla firm zmuszonych do wstrzymania działalności z powodów związanych z epidemią), przyniosło to „korzyści członkom przemysłu muzycznego w bardzo ograniczonym zakresie ”.

Oczywiście, pomimo dobrej woli i szybkiej reakcji rządu, musimy znaleźć skuteczniejsze sposoby reagowania na wpływ, jaki Covid-19 wywarł na przemysł muzyczny w Islandii –  zauważają eksperci.

Przedstawiciele branży muzycznej w Islandii przedstawiają różne środki zaradcze, czerpiąc inspiracje z działań podjętych w Danii, Niemiec i Finlandii.

Pakiety pomocowe

Sugestie obejmują ustanowienie „obszernych pakietów wsparcia” dla miejsc, gdzie organizuje się koncerty, promotorów, festiwali i agentów, w tym obniżenie podatku od nieruchomości dla obiektów, rekompensatę za koszty operacyjne i inne koszty stałe przedsiębiorstw na rynku rozrywkowym. Ponadto sugeruje się utworzenie funduszu dla małych firm oraz prowadzenie przez rząd kampanii promocyjnej dla przemysłu muzycznego w Islandii.

Raport zawiera również zalecenia dotyczące działań, które mają być podjęte przez przedstawicieli branży, w tym ustanowienie „formalnego sojuszu” islandzkich promotorów koncertów i zacieśnienie współpracy między organizacjami muzycznymi w celu stworzenia stowarzyszenia reprezentującego branżę jako całość

Dokument cytuje środki podjęte w Danii w celu wspierania osób samozatrudnionych oraz w Finlandii, gdzie 700 mln euro zostało wydane na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom. Raport zaleca również, aby rząd Islandii wziął pod uwagę Niemcy, gdzie 150 mln euro zostało przeznaczone na wsparcie rynku koncertowego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments