Zalety i wady inwestowania w farmy wiatrowe

Udostępnij

Lokowanie kapitału w odnawialne źródła energii cieszy się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem – nie tylko w przypadku dużych inwestorów instytucjonalnych, ale i tych indywidualnych. Dzieje się tak nie tylko za sprawą wydawanych przez Unię Europejską dyrektyw wspierających odejście od konwencjonalnych sposobów produkowania energii na rzecz źródeł alternatywnych czy zyskującej na znaczeniu w społeczeństwie kwestii dbania o środowisko naturalne, ale przede wszystkim ze względu na aspekty finansowe i możliwości generowania satysfakcjonujących dochodów z tych odnawialnych źródeł energii.

Jednym z alternatywnych sposobów pozyskiwania energii o bardzo dużym potencjale są farmy wiatrowe. Cieszą się one ogromną popularnością w niektórych regionach Europy. Czy inwestowanie w to rozwiązanie jest opłacalne? Jakie są wady i zalety takiego działania? Przekonamy się poniżej:

Energetyka wiatrowa w Polsce – podstawowe informacje Farma wiatrowa

Klimat dla elektrowni wiatrowych w Polsce znacznie się poprawił w ostatnich latach. Kolejny rok z rzędu podtrzymano obowiązek odkupu Zielonych Certyfikatów przez Zakłady Energetyczne, dzięki czemu ich cena wzrosła. Mamy bardzo dobre warunki wietrzne, podobnie jak Niemcy, którzy są liderem energetyki wiatrowej w Europie. Co więcej, Unia Europejska podniosła cel produkcji zielonej energii dla państw członkowskich, a eksperci przewidują ciągły wzrost cen energii w Polsce, przez następnych 15 lat. W całej Europie drożeje energia, choćby ze względu na wzrost cen praw do emisji dwutlenku węgla. Rośnie również cena węgla kamiennego, z którego pozyskujemy większość energii elektrycznej w Polsce.

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Pierwszy wiatrak produkujący energię elektryczną postawiono w Polsce w 1991 roku w Żarnowcu. W kolejnych latach następował silny rozwój energetyki wiatrowej. Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 1 marca bieżącego roku łączna moc zainstalowana farm wiatrowych wynosiła 6,71 GW. Oznacza to, że wiatr jest największym źródłem energii odnawialnej w Polsce – łączna moc OZE w naszym kraju wynosi nieznacznie ponad 12 GW. Z kolei w całym krajowym systemie elektroenergetycznym na koniec zeszłego roku moc zainstalowana wyniosła prawie 52 GW. W 2020 roku siłowni wiatrowe wyprodukowały 14,2 GWh energii, rok wcześniej było to 13,9 GWh.

Ogromny potencjał w najbliższych latach Morska farma wiatrowa

Ministerstwo Energii w strategii rozwoju sektora paliwowo-energetycznego dla Polski do 2040 roku – polityka zakłada osiągnięcie do tego czasu 32% udziału OZE – wyraźnie podkreśla, że z racji konieczności dostosowania do dyrektyw unijnych w najbliższych latach udział OZE w produkcji energii elektrycznej w naszym kraju będzie wyraźnie wzrastał. Przede wszystkim dotyczyć to będzie morskich elektrowni wiatrowych. Uruchomienie pierwszej z nich jest zaplanowane na 2025 rok. Więcej na temat morskich farm wiatrowych przeczytasz tutaj.

Co więcej, według ubiegłorocznego raportu McKinsey “Neutralna emisyjnie Polska 2050. Jak wyzwanie zamienić w szansę” – przy założeniu, że zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie około dwuipółkrotnie w 2050 roku – 73% produkowanej w Polsce energii ma pochodzić z wiatru. Pierwsze skrzypce będą grały wprawdzie morskie farmy wiatrowe, ale i lądowe będą ważnym – nawet ważniejszym niż atom – elementem systemu elektroenergetycznego. Raport zakłada, że moc zainstalowana dla morskiej energetyki wiatrowej mogłaby wynosić do 45 GW, czyli około 30% całkowitej mocy w 2050 roku. Z kolei moc lądowych elektrowni wiatrowych do 2050 mogłaby osiągnąć 35 GW, czyli 21% całkowitych mocy. Co więcej, jak wynika z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, każdy dodatkowy 1 GW mocy wiatrowych w systemie dziś obniża koszt megawatogodziny o około 20 złotych. Przyrost mocy wiatrowych złagodzi więc spodziewane w przyszłości wzrosty cen energii elektrycznej. Obecny potencjał jest więc gigantyczny.

To wszystko powoduje, że zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych będzie dalej rosnąć, a farmy wiatrowe są tutaj rozwiązaniem o największym potencjale, ponieważ w tym wariancie energię dostarcza po prostu wiatr, który teoretycznie wieje z przewidywalną siłą, jest darmowy i nieopodatkowany.

Jak działają farmy wiatrowe? Schemat działania elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe wykorzystują nowoczesne technologie w celu zapewnienia efektywnej i bezawaryjnej pracy. Wśród stosowanych rozwiązań wiele zaczerpniętych jest z przemysłu lotniczego. Dzięki temu bez problemu mogą one pracować w bardzo zróżnicowanym środowisku oraz przy zmiennej prędkości czy kierunku wiatru i wytwarzać energię elektryczną przy pomocy turbin napędzanych wiatrem. Pozyskana w ten sposób energia elektryczna jest w pełni ekologiczna, ponieważ do jej wytworzenia nie jest konieczne spalanie żadnego paliwa.

Rodzaje elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe klasyfikowane są na poszczególne rodzaje ze względu na:

 • Zastosowanie – mogą być przydomowe lub przemysłowe
 • Moc – mikro, małe lub duże
 • Lokalizację – mamy elektrownie wiatrowe lądowe lub morskie.

Na czym polega efektywne inwestowanie w farmy wiatrowe?

Coraz większą popularność na rynku usług finansowych zdobywa rozwiązanie polegające na tym, że prywatny inwestor w zamian za niewielki wkład początkowy zyskuje prawo do regularnej dywidendy wypłacanej przez spółkę celową, której zadaniem jest budowa i eksploatacja elektrowni wiatrowej. Lokowanie kapitału w elektrownie wiatrowe przez osoby prywatne nie jest w Europie niczym nowym i cieszy się popularnością zwłaszcza w Niemczech.

Form inwestowania kapitału w elektrownie wiatrowe jest kilka: począwszy od objęcia akcji w spółkach akcyjnych, umowy o udział w zysku z inwestycji aż po objęcie udziałów w spółkach celowych – zwykle w zamian za pożyczkę do spółki. Na pierwszy rzut oka, taka inwestycja wydaje się przynosić same zalety i powinna przez lata generować atrakcyjny dochód pasywny. Czy tak jest w rzeczywistości?

Zachowaj czujność i zweryfikuj spółkę inwestycyjną

Po pierwsze, pomimo braku objęcia działalności państwowymi gwarancjami, spółki inwestycyjne nagminnie obiecują potencjalnym klientom wypłatę “gwarantowanego” zysku. Inwestorzy decydując się na powierzenie swojego kapitału spółkom inwestycyjnym powinni zawsze w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dany podmiot przypadkiem nie figuruje na “czarnej liście” Komisji Nadzoru Finansowego. KNF stale monitoruje rynek usług finansowych, ostrzegając na swojej stronie internetowej przed powierzaniem środków pieniężnych podmiotom niegodnym zaufania.

Ponadto, ze względu na warunki klimatyczne i zmienność siły wiatru, ilość produkowanej przez wiatrak energii może być różna w każdym miesiącu czy roku. Inwestor powinien zachować wzmożoną czujność, gdy spółka inwestycyjna będzie gwarantować zwrot na niezmiennym, określonym poziomie.

Przeanalizuj projekt

Po drugie, proces deweloperski elektrowni wiatrowej jest wieloetapowy, wymaga sporych nakładów czasu i pieniędzy. Przyszły inwestor powinien zwrócić uwagę na to, jakich projektantów i podwykonawców spółka inwestycyjna angażuje w proces realizacji elektrowni wiatrowej. Może się okazać, że niewłaściwie zrealizowana inwestycja przyniesie zdecydowanie mniejsze zyski niż pierwotnie zakładano, dlatego reputacja i doświadczenie deweloperów przy realizacji podobnych projektów mogą mieć kluczowe znaczenie.

Inwestor powinien mieć także umożliwiony dostęp do informacji i dokumentów związanych z wykonaniem najważniejszych etapów inwestycji. Odmowa lub ograniczenie dostępu do dokumentacji projektowej przemawia przeciwko wiarygodności danej inwestycji. Warto mieć na uwadze, że czas trwania inwestycji do chwili uruchomienia elektrowni wiatrowej może wynosić nawet do pięciu lat. Na rynku nie brakuje firm obiecujących szybką i tanią realizację projektów. Jeżeli spółka celowa posiada już projekt w znacznym stopniu zaawansowania, pozwalający na oddanie elektrowni do użytku w ciągu roku czy dwóch lat – bez problemu powinna to udokumentować na prośbę inwestora.

Warto także się dowiedzieć, jakiego rodzaju turbina będzie zainstalowana. Oszczędności uzyskuje się bowiem często poprzez zastosowanie instalacji używanych lub przestarzałych technologicznie. Powoduje to wprawdzie zmniejszenie kosztów początkowych, ale może wpłynąć negatywnie na efektywność produkcji, a w konsekwencji na zyski generowane przez elektrownię.

Na zachodzie model ten świetnie się sprawdza

Z powyższego wynika, iż rozważając decyzję o inwestowaniu swoich środków w elektrownie wiatrowe należy zapoznać się z oferowanymi nam warunkami uczestnictwa w projekcie oraz wnikliwie przeanalizować postanowienia zawieranych umów. Inwestor powinien mieć świadomość, iż ze względu na specyfikę produkcji energii z odnawialnych źródeł osiągane w przyszłości zyski, a co za tym idzie wypłacane dywidendy mogą różnić się od siebie w poszczególnych latach, a zagwarantowanie ich na stałym poziomie jest wręcz niemożliwe.

Warto również przed podjęciem decyzji inwestycyjnej starannie przyjrzeć się realizowanemu projektowi elektrowni bądź farmy wiatrowej, zasięgnąć informacji o spółce inwestycyjnej oraz generalnym wykonawcy projektu. Nie zmienia to faktu, że co do zasady ten sposób lokowania kapitału od lat świetnie sprawdza się u naszych zachodnich sąsiadów i widać, że na naszym rynku również pojawiają się atrakcyjne oferty.

Zalety inwestowania w farmy wiatrowe Inżynierowie przyglądają się farmie wiatrowej

Podsumowując powyższe akapity, do niewątpliwych zalet inwestowania w elektrownie wiatrowe możemy zaliczyć:

 • Udział w zyskach w postaci dywidendy
 • Atrakcyjną formę ulokowania wolnych środków finansowych, która charakteryzuje się stosunkowo szybkim okresem zwrotu
 • Stosunkowo niski próg kapitałowy do wejścia w inwestycję
 • Bardzo długi okres rentowności inwestycji – cykliczne wymiany sprzętu i elementów wiatraków sprawiają, że farmy wiatrowe działają bezproblemowo przez wiele lat
 • Możliwość dziedziczenia zakupionych udziałów, jak i ich odsprzedaży
 • Brak konieczności obsługi inwestycji przez inwestora
 • Rentowność inwestycji dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz OZE.

Wady inwestowania w farmy wiatrowe

Wśród minusów związanych z inwestowaniem w farmy wiatrowe, powodujących pewne ryzyko inwestycyjne, wymienić należy:

 • Uzależnienie od warunków atmosferycznych – osiągane w przyszłości zyski, a co za tym idzie wypłacane dywidendy mogą w poszczególnych latach znacznie różnić się od siebie, co oznacza, że są niestabilne, zależą po prostu od siły wiatru
 • Konieczność szczegółowej weryfikacji partnera biznesowego i jego projektu, co nierzadko będzie wymagało specjalistycznej wiedzy.
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również