Dotacje dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej – wady i zalety

1018

Dotacje z Unii Europejskiej, w dużym stopniu wpływają na obecny rynek i sprawiają, iż przedsiębiorcy w Polsce w sektorze mikro, małych oraz średnich firm, osiągają znaczące wzrosty w zakresie konkurencyjności. Właściciele przedsiębiorstw na terenie naszego kraju, nie obawiają się starań o publiczne środki, które umożliwiają inwestowanie, dla których w normalnych warunkach wygospodarowanie funduszy byłoby raczej niemożliwe. Dla wielu przedsiębiorców, dotacje z Unii to szansa. Inni zaś dostrzegają pewne wady tego rozwiązania.

Zalety dotacji unijnych dla przedsiębiorców

Spore dotacje przyznawane w ramach różnorodnych programów operacyjnych, wpływają pozytywnie na rozwój firm, oraz poprawienie ich konkurencyjności, nie tylko na lokalnym rynku, ale również tym zagranicznym.

Fundusze z Unii, potrafią również zmusić przedsiębiorców do perspektywicznego myślenia i dokładnego zaplanowania rozwoju, co przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie otrzymanych środków.

Warto także zauważyć, iż Unia Europejska, zgodnie z horyzontalnymi zasadami, wspiera także działania mające chronić środowisko i wyrównywać szanse dostępności do pracy dla mężczyzn oraz kobiet. W efekcie, ze środków pochodzących z Unii, sfinansowano sporo prośrodowiskowych działań, których zrealizowanie przyniosło nie tylko wymierne rezultaty przedsiębiorstwom, ale także każdemu spośród obywateli.

Wady dotacji unijnych

Jedną spośród wad związanych z dotacjami unijnymi, będzie zdecydowanie procedura składania wniosku, gdzie często wymaga się abstrakcyjnej ilości dodatkowych dokumentów. Nie każdy, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności. We wnioskach o dotację, nierzadko należy zawrzeć elementy biznesplanu, prognoz finansowych, harmonogramu wydatkowania przyznanych funduszy, czy też przedstawić wskaźniki, które przedsiębiorstwo będzie miało szansę osiągnąć dzięki wsparciu. W tym przypadku, trzeba być bardzo dokładnym. Jeden niewielki błąd przy składaniu wniosku i można przekreślić szansę na otrzymanie dotacji dla swojej firmy. Niemniej jednak jest pewne rozwiązanie tej sytuacji. Wystarczy skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą nam w sporządzaniu wniosku. Wartą polecenia firmą, jest Expander dostępny pod adresem: https://www.expander.pl/dla-firm/dotacje-dla-przedsiebiorstw/, gdzie możemy liczyć na pomoc w napisaniu właściwej dokumentacji.

Kolejną wadą, może być czas, w jakim rozpatrywany jest wniosek. Niestety, ale zajmuje to dużo czasu. Chociaż instytucje zajmujące się oceną wniosku, mają pewne regulaminy, w których zawarto, ile dni konieczne jest do oceny wniosku, czas nie biegnie na korzyść właścicieli firm. Procedura nierzadko jest wydłużana, zaś przedsiębiorstwa muszą wstrzymywać inwestycje.

Następnym minusem, który jest utrudnieniem w wydatkowaniu otrzymanych funduszy, będzie niewielka elastyczność w sposobie ich wydawania. Jeśli wpiszemy we wniosku wydatek na poczet kupna reklamowych ulotek, zostanie on uznany, w wypadku gdy przedsiębiorstwo faktycznie kupi ulotki. Foldery reklamowe, które w praktyce spełniają taką samą funkcję, mogą nie być niestety zaklasyfikowane.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments