Zrównoważone inwestowanie i jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa własnego kapitału

233

Nie jest żadną tajemnicą, że nadrzędnym celem inwestorów jest osiąganie wysokich i stabilnych zysków w ujęciu długoterminowym. Jednak, choć dla wielu może się to wydawać zaskakujące, tendencje inwestorów związane z globalnym rynkiem kapitałowym zaczynają się coraz wyraźniej zmieniać. Na znaczeniu zyskuje inwestowanie oparte o kryteria zrównoważonego rozwoju, określane mianem inwestowania ESG. Co więcej, ten trend jest już widoczny nie tylko na Zachodzie, ale również w Polsce.

Na czym dokładnie polega inwestowanie zgodne z kryteriami ESG? Czy za pomocą zrównoważonego inwestowania można generować ponadprzeciętne zyski i sprawić, że nasz kapitał będzie skutecznie chroniony przed gospodarczymi zawirowaniami? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy od wyjaśnienia co kryje się za akronimem ESG:

ESG – co to jest? ESG

ESG to sektor przedsiębiorstw, które troszczą się nie tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Stawiają one na zrównoważony rozwój. Konkretnie rzecz biorąc spółki ESG kładą nacisk na trzy kierunki:

 • Środowisko – z angielskiego environmental, czyli E
 • Społeczna odpowiedzialność – z angielskiego social responsibility, czyli S
 • Ład korporacyjny – z angielskiego corporate governance, czyli G.

Środowisko

Do najważniejszych czynników z grupy E zaliczają się:

 • Zmiany klimatu – ryzyka fizyczne w majątku trwałym, ryzyka przerwania łańcuchów dostaw, ryzyka związane z dostosowaniem i przekształcaniem modeli działania przedsiębiorstw związanych z nowymi regulacjami
 • Kurczące się zasoby naturalne oraz degradacja ekosystemów – prowadzi do utraty bioróżnorodności, podczas gdy działalność wielu przedsiębiorstw opiera się na dostępności do tych zasobów
 • Dostępność wody oraz jej brak – wpływa na działalność w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na wodę i zlokalizowanych na obszarach charakteryzujących się niską dostępnością wody. Na takich obszarach w razie niedostatków, priorytetem jest zazwyczaj zaspokojenie potrzeb ludności
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – związane z sankcjami prawnymi lub rosnącymi i nowymi kosztami nakładanymi na emitentów
 • Zarządzanie odpadami i innymi zanieczyszczeniami – pozwalające przedsiębiorstwom działać w ramach pozyskanych licencji i koncesji oraz zmiany związane z rosnącymi wymogami w tym zakresie.

Społeczna odpowiedzialność

Zakres czynników społecznych, które mogą mieć potencjalnie istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw, jest bardzo szeroki. Ich źródłem są zazwyczaj pojawiające się trendy. Z poziomu prowadzenia działalności gospodarczej, do kluczowych czynników z grupy S zalicza się:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe – oznacza dbałość o pracowników, ochronę przed szkodliwymi czynnikami i chorobami zawodowymi
 • Bezpieczeństwo produktów związane z odpowiedzialnością przedsiębiorstw za bezpieczeństwo nabywców
 • Dostępność produktów i usług – działania w kierunku zapewniania, że potencjalni konsumenci oraz rynki nie będą wykluczane z dostępności danych produktów lub usług
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – poprzez przyciąganie i utrzymywanie utalentowanych pracowników, oferowanie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, dbałość o produktywność i niską rotację
 • Cyberbezpieczeństwo i prywatność klientów
 • Prawa człowieka, prawa pracy, wolność zgromadzeń i zrzeszania się.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny odnosi się do dobrego i sprawiedliwego zarządzania spółką. W efekcie, najważniejsze czynniki z grupy G to:

 • Struktura zarządu i rady nadzorczej, ich efektywność i poziom niezależności
 • Unikanie korupcji
 • Odpowiedzialność podatkowa
 • Prawa akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na akcjonariuszy mniejszościowych
 • Sprawozdawczość
 • Polityka wynagrodzeń.

Inwestowanie w spółki ESG w zamyśle ma oferować akcjonariuszom nie tylko generowanie zysków, ale i spokojny sen ze względu na to, że zainwestowali oni w „dobre i uczciwe” spółki.

Czy inwestowanie zgodne z kryteriami ESG może generować ponadprzeciętne zyski? Zrównoważony rozwój

Przeprowadzono już wiele badań analizujących wpływ ESG na wyniki spółek oraz osiągane przez nie giełdowe stopy zwrotu. Wnioski mogą okazać się dość zaskakujące. Otóż, inwestowanie zgodne z kryteriami podejście doskonale sprawdza się już dziś. W ubiegłym roku fundusz ETF oferujący ekspozycję na największe amerykańskie spółki z sektora ESG osiągnął o 30% wyższe zyski niż indeks S&P 500.

Jak zatem widzimy, nie wchodzi tutaj w grę zasada “coś za coś”. Nie musimy poświęcać zysków, aby przejść na zrównoważone inwestowanie. A w przyszłości wyniki osiągane przez takie spółki mogą być jeszcze bardziej imponujące…

Inwestowanie w spółki ESG to przyszłość

Według większości analityków, kryteria ESG stanowią skuteczne narzędzie w lepszym oszacowaniu przyszłej efektywności spółek. Coraz bardziej oczywistym staje się fakt, że uwzględnienie kryteriów ESG w polityce inwestycyjnej może mieć pozytywny wpływ na efektywność portfela inwestycyjnego. Ich nieuwzględnienie może w kolei zwiększać zarówno ryzyko inwestycyjne, jak i przyczyniać się do nadszarpnięcia reputacji.

Z powyższego wynika, że wzrost popularności zrównoważonego rozwoju jednoznacznie przekłada się na rynek kapitałowy, co powinno spowodować, że w przyszłości inwestorzy będą po prostu odwracać się o spółek, które o wyżej wymienione kryteria nie dbają. Oznacza to, że uwzględnienie czynników pozafinansowych – a konkretnie zasad ESG – w tworzeniu swojego portfela inwestycyjnego powinno pozytywnie wpłynąć na ponoszony przez nas stosunek zysku do ryzyka, dlatego właśnie zrównoważone inwestowanie zaczyna być tak istotne – nasz kapitał przy takiej strategii powinien być lepiej zabezpieczony.

Na co należy uważać?

Oczywiście nie podlega żadnej dyskusji, że trzeba dokładnie weryfikować każdą spółkę przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w nią. Wiele podmiotów ogłasza, że należy do sektora ESG tylko po to, aby wpisać się w panujący obecnie trend. Natomiast fundamentalnie działania takich firm mogą nie opierać się na zrównoważonym rozwoju. Gdy prawda wychodzi na jaw, inwestorzy są do takiego podmiotu wrogo nastawieni, a spółka już raczej nieodwracalnie traci swoją renomę. Greenwashing

Na giełdzie niestety również występuje takie zjawisko jak greenwashing, dlatego rzetelne zweryfikowanie informacji zamieszczonych przez interesującą nas spółkę jest tak szalenie istotne. Więcej na temat greenwashingu, nazywanego również ekościemą, można przeczytać tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments