Zmiany w Kodeksie pracy – czy piątki będą wolne od pracy?

Udostępnij

Do Sejmu trafił projekt ustawy skracającej tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin. Zmiana norm czasu pracy ma nie powodować zmian w wysokości wynagrodzenia, co oznacza, że ma nie być ono niższe niż dotychczas otrzymywane.

Projekt nie przewiduje także ograniczeń w sposobach organizacji czasu pracy w okresie rozliczeniowym i umożliwia prowadzenie systemu pracy w trzech ośmiogodzinnych zmianach. Czy taka zmiana w Kodeksie pracy rzeczywiście może zostać wprowadzona?

Dyskusja o czterodniowym tygodniu pracy w Polsce Work-life balance

Dyskusja o czterodniowym tygodniu pracy rozgorzała w tym roku na nowo, gdy Donald Tusk zapowiedział pilotaż takiego rozwiązania po wygranej Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Następnie temat obniżonego wymiaru czasu pracy w tygodniu podchwyciła Lewica.

W efekcie, Posłowie Razem jeszcze we wrześniu zgłosili projekt zmian w kodeksie pracy zakładający stopniowe skracanie normy tygodniowej z przeciętnie 40 do 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzeń.

Skutkiem tej zmiany miałoby być zwiększenie czasu, który pracownicy mogą przeznaczyć na odpoczynek, a w konsekwencji zapobieganie wypaleniu zawodowemu i poprawa stanu zdrowia Polaków. Chodzi tu więc o wprowadzenie rozwiązania wpisującego się w modny obecnie trend work-life balance.

Dziś taki model działania testują już liczne firmy z sektora IT. Jednak coraz częściej można spotkać się z opinią, że powszechne wprowadzenie takiego krótszego tygodnia pracy musi niestety poczekać na lepsze czasy.

Dlaczego partia Razem chce skrócić tygodniowy wymiar etatu?

Uzasadnieniem do projektu jest poprawa stanu zdrowia Polaków i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Według badania przeprowadzonego w 2021 roku przez marketingową firmę Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden, aż ⅔ polskich pracowników zauważa u siebie objawy wypalenia zawodowego.

Pracownicy mają mieć więcej czasu na odpoczynek, spędzanie go z rodziną i przyjaciółmi, kontakt z naturą i aktywność fizyczną. Spodziewanymi skutkami skrócenia czasu pracy są również wzrost jej wydajności i zaangażowania w wykonywane zajęcia. Grafika przeds

Ponadto, według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za 2021 rok, polscy pracownicy pracują przeciętnie 1830 godzin w roku, co stanowi szósty najwyższy wynik wśród wszystkich państw OECD i drugi najwyższy wśród państw europejskich.

Z kolei odnosząc się do dostępnych danych ZUS, WHO, NFZ i GUS, aktualnie średnio 5 godzin i 43 minuty pracy “przepada” w tygodniu przez kiepski nastrój pracownika. W ciągu roku daje to 36 dni „udawania pracy” – możemy więc stwierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem stresu w pracy zwanym prezentyzmem. I jednocześnie daje to potwierdzenie, że sam cel projektu ustawy jest słuszny.

Czterodniowy tydzień pracy w branży produkcyjnej dziś

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie niektórzy pracodawcy wprowadzili już u siebie czterodniowy tydzień pracy. Tyle że takie rozwiązanie, oparte na obowiązującym Kodeksie pracy, ma niewiele wspólnego z rewolucją, jaką byłaby zmiana systemowa proponowana przez Platformę Obywatelską czy Razem.

Okazuje się bowiem, że dzisiaj jest to najczęściej efekt różnych działań firm, które są odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą, a zwłaszcza na rosnącą w szybkim tempie inflację, wysokie ceny energii, spadek zamówień. Efekt krótszego tygodnia pracy pracodawcy osiągają dziś na różne sposoby.

Równoważny czas pracy

Pierwszy to wprowadzenie równoważnego czasu pracy. W tym systemie dniówki zostają rozciągnięte do 12 godzin, co pozwala na skumulowanie pracy w tygodniu do czterech, a w niektórych tygodniach nawet do trzech dni. To pozwala na istotne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i ogrzewania.

Czterodniowy tydzień pracy w celu obniżenia wynagrodzenia Umowa dotycząca pracy tymczasowej

Drugi, to wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy z równoczesnym obniżeniem pracownikom wymiaru etatu, co skutkuje niższymi wydatkami na wynagrodzenia.

Na taki krok decydują się zwłaszcza te firmy, w których jest mocno odczuwalny spadek wolumenu zamówień. Jak wynika z doniesień medialnych, ostatnio takie rozwiązanie zastosowali producent okien Velux czy producent mebli Polinova.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również