Tak zarabiają leśnicy – zarobki w Lasach Państwowych

1521

Niektórym las kojarzy się głównie z komarami, kleszczami i brakiem komfortu przez wszechobecną z każdej strony roślinność. Innym z kolei – z pięknem, ciszą, spokojem i fascynującym życiem leśnych stworzeń. Wydaje się, że praca w Lasach Państwowych to doskonały wybór dla tej drugiej grupy osób. Czym zajmują się i ile zarabiają leśnicy? Przekonamy się poniżej:

Praca w Lasach Państwowych – zawody

Czym zajmuje się leśniczy?

Państwowe Gospodarstwo Leśne “Lasy Państwowe” sprawuje nadzór nad lasami w Polsce, które należą do Skarbu Państwa, z wyłączeniem Parków Narodowych. Leśnicy pracują właśnie dla tej instytucji. Kierują oni leśnictwami, które są częściami nadleśnictwa, obejmującego najczęściej od 15 do 20 tysięcy hektarów. Leśniczy przemierza lasy, przebywa w leśniczówce i najczęściej sprawuje swoją funkcję przez wiele lat w jednym miejscu, przez co jest rozpoznawany i szanowany przez lokalną społeczność.

Pozostałe zawody w leśnictwie

W leśnictwie są jednak również inne zawody. Nadleśniczy to osoba, która zarządza nadleśnictwem, odpowiada za nie, pełni bardzo odpowiedzialną funkcję. Zastępcą nadleśniczego jest z kolei inżynier nadzoru, który nadzoruje nie tylko niemalże całość gospodarki leśnej, lecz także leśniczych.

Pomocnikiem leśniczego jest natomiast podleśniczy. On z kolei zajmuje się pomiarami i nadzorem nad pracami, które wykonują w lasach firmy usługowe, odbiorem drewna oraz określaniem trzebieży, czyli czynności, które mają na celu usuwanie nadmiaru drzew z drzewostanu.

Strażnik leśny to osoba, do której można się zgłosić, wiedząc o naruszeniu przez kogoś prawa. Zwalcza on kłusownictwo, niszczenie mienia czy np. kradzież drewna. Praca w lasach państwowych jako strażnik polega na patrolowaniu części obszaru, przemieszczając się samochodem lub innymi szybkimi środkami. Leśny strażnik ma prawo wystawiać mandaty, legitymować podejrzanych, czy nawet używać broni palnej w skrajnych przypadkach.

Ostatnim popularnym zawodem w leśnictwie jest gajowy. Jego zadaniem jest chronienie przydzielonej mu części lasu przed szkodami.

Zarobki w Lasach Państwowych – zasady ogólne

Płace pracowników Lasów Państwowych wyliczane są na podstawie iloczynu stawki wyjściowej określonej w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracowników. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (wysokość stawki – 1500 złotych) oraz kategorii zaszeregowania pracownika, której odpowiada ustalony współczynnik zaszeregowania. Współczynnik zaszeregowania zależny jest od zajmowanego stanowiska, wykształcenia oraz stażu pracy pracownika. Dodatkowo pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny.

Zarobki w leśnictwie

Zarobki gajowego

Ile więc wynoszą rzeczywiste zarobki leśników? Gajowy to najniższa pozycja leśnej hierarchii. Początkujący gajowy może liczyć na 2100 złotych brutto miesięcznie, ale z czasem pensja może podskoczyć do 4900 PLN.

Zarobki podleśniczego i strażnika leśnego

Podleśniczy zarabia z kolei od 2100 do 6600 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie strażnika leśnego mieści się natomiast w widełkach pomiędzy 2250 a 7400 złotych brutto miesięcznie. Starszy strażnik leśny zarabia oczywiście więcej – 2400 do 8300 PLN brutto miesięcznie. Co więcej, może on liczyć również na dodatek funkcyjny w wysokości od 300 do 750 złotych. Zakłada się, że najczęściej rzeczywiste zarobki strażnika leśnego oscylują w granicach 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Zarobki leśniczego

Czas na leśniczego. Jego zarobki także wynoszą od 2400 do 8300 PLN brutto miesięcznie, lecz oprócz nich może on liczyć na dodatek funkcyjny w wysokości od 525 do 1350 złotych. Co więcej, leśniczy otrzymuje nawet dom czy mieszkanie, za które nie zapłaci czynszu, ponieważ powinien mieszkać na zarządzanym przez siebie terenie i jest to konieczne do wykonywania pracy.

Zarobki na najwyższych szczeblach

Zastępca nadleśniczego, czyli inżynier nadzoru zarabia jeszcze więcej. Jego wynagrodzenie wynosi od 3100 do 10 300 złotych brutto miesięcznie, lecz dochodzi do niego dodatek funkcyjny w wysokości od 1500 do 3000 PLN.

Ile więc zarabia nadleśniczy? Od 3600 do 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Oprócz tego może również liczyć na dodatek funkcyjny w wysokości od 3 tysięcy do 6 tysięcy złotych.

Czas na najbardziej reprezentacyjne funkcje. Zastępca dyrektora Lasów Państwowych otrzymuje wynagrodzenie od 5100 do 14 600 złotych brutto miesięcznie. Przysługuje mu jednak jeszcze dodatek funkcyjny w wysokości 9 tysięcy PLN.

Jak nietrudno się domyślić, największe zarobki otrzymuje dyrektor Lasów Państwowych. Wynoszą one od 6600 do 16 300 złotych brutto miesięcznie. Doliczyć do nich trzeba jednak jeszcze 13 500 PLN dodatku funkcyjnego.

Wnioski

W efekcie, leśnictwo nie bez powodu uchodzi za jedną z najlepiej opłacanych branż w Polsce. Średnie zarobki w Lasach Państwowych wynoszą aż 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Warto dodać, że lasów w Polsce wciąż przybywa. Z roku na rok odnotowujemy coraz większy procent zalesienia naszej ojczyzny. Obecnie lasy stanowią 30% powierzchni kraju. Zatem pracy w leśnictwie nie brakuje. Na terenie Polski prace leśne wykonuje się głównie w Bieszczadach oraz w województwie podlaskim, lubuskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments