Wynagrodzenia rosną najszybciej od ponad 13. lat! Jest najnowszy raport GUS

447

fabrykaGrudzień przyniósł ze sobą zauważalny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 6644,39 zł brutto, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosło ono aż o 11,2 proc. z 5973,75 zł rok temu. Wartym podkreślenia jest, że tak znacznego wzrostu wynagrodzeń nie obserwowano w Polsce od lipca 2008 roku. Dla porównania, przed rokiem (grudzień 2020 r. do grudnia 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 6,6 proc.

Przeciętny Polak zarobił w grudniu 6644,39 zł

Narastająco w okresie całego 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 5,3 proc. w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” do 14,6 proc. w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 10084,83 zł (wzrost o 9,0 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4236,31 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 12,5 proc.).

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w grudniu nie 6644,39 zł, a 4 773,43 zł.

648,49 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 99,67 zł na składkę rentową, 162,79 zł na ubezpieczenie chorobowe a 516,01 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 444 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 6644,39 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje to aż 8 005,16 zł.

Źródło: wynagrodzenia.pl

Polaków stać na coraz więcej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu ub.r. w stosunku do grudnia 2020 r. aż o 8,6 proc. (przy wzroście cen towarów o 9,0 proc. i usług o 7,6 proc.). Na uwagę zasługuje fakt, iż ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w listopadzie 2000 roku. Ceny rosły wówczas o 9,3 proc.

Mimo to, wzrost wynagrodzeń o 11,2 proc. zauważalnie przewyższa wzrost inflacji o 8,6 proc. Oznacza to, że realny, średnioroczny wzrost płac wyniósł 2,6 proc.

Warto tu jednak podkreślić, iż dane te odnoszące się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 9 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments