Wakacje kredytowe – wszystko co chcecie wiedzieć

Udostępnij

29 lipca weszła w życie ustawa dająca wielu kredytobiorcom możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Z tego powodu w 27. odcinku Po Stronie Konsumenta adwokaci Karol Wenus i Marcin Lizurek wyjaśniają, kto i pod jakimi warunkami może skorzystać z wakacji kredytowych, ile można za ich pomocą zyskać, do kiedy i w jaki sposób trzeba złożyć wniosek oraz czy banki mogą nas obciążać negatywnymi konsekwencjami w przypadku skorzystania z tego rozwiązania.

Po Stronie Konsumenta #27

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe dotyczą tylko kredytów złotówkowych, które zaciągnęliśmy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przed 1 lipca 2022 roku. Kredytobiorca może skorzystać z zawieszenia płatności rat tylko w stosunku do jednej umowy kredytu.

W tym roku kredyt zawiesić można łącznie na cztery okresy: sierpień, wrzesień i wybrane dwa miesiące w czwartym kwartale 2022. Natomiast w 2023 roku możemy również zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące, lecz po jednym w każdym kwartale.

Wniosek do banku o zawieszenie kredytu można złożyć albo w formie papierowej, albo w elektronicznej poprzez bankowość internetową. We wniosku trzeba zawrzeć oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej – że kredyt został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zawieszenie płatności rat następuje z chwilą otrzymania wniosku przez bank.

Wątpliwości interpretacyjne związane z wakacjami kredytowymi

Jak interpretować zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?

Największą wątpliwość interpretacyjną stanowi określenie “zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”. Pytanie brzmi, czy chodzi o zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w chwili zaciągnięcia kredytu czy w chwili złożenia wniosku. Mamy tu dwie możliwe wykładnie – w przypadku wykładni literalnej chodzi o cel oceniany na chwilę zawarcia umowy kredytowej. Wykładnia celowościowa dotyczy natomiast obecnej sytuacji, czyli tego czy w chwili składania wniosku służy ono zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jak interpretują to banki? mBank i Getin Bank sugerują, że chodzi o wykładnię celowościową. Pozostałe banki nie rozwiewają tego problemu. Należy zatem w uzasadnieniu składać takie oświadczenie, jak wynika wprost z ustawy.

Problematyczny termin składania wniosków

Kolejną wątpliwość stanowi fakt do kiedy wnioski mają być składane. Banki rekomendują tutaj, że wniosek należy składać do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu – do chwili, do której bank nie pobierze nam z konta danej raty; lub do godziny 22:00 dnia poprzedniego. W praktyce więc warto złożyć wniosek jak najszybciej, najlepiej właśnie przed dniem płatności raty.

Co możemy zyskać na wakacjach kredytowych?

W czasie wakacji kredytowych nie płacimy w ogóle rat, natomiast jesteśmy zobowiązani pokrywać koszty ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Okres spłaty kredytu ulega natomiast automatycznemu przedłużeniu o okres wakacji kredytowych – maksymalnie o osiem miesięcy, jeśli wykorzystaliśmy wszystkie maksimum możliwości zawieszenia kredytu.

Z wakacji kredytowych można skorzystać – i sporo zyskać – również, jeżeli problemów z bieżącą spłatą rat nie mamy, gdyż możemy dokonać wcześniejszej spłaty/nadpłaty kredytu o raty niezapłacone przez okres wakacji kredytowych. Wykorzystując mechanizm wcześniejszej spłaty kredytu za całą kwotę 8 zawieszonych rat, skrócimy nasz okres kredytowania aż o 6 lat, jeśli zaciągnęliśmy kredyt na 30 lat.

W praktyce jesteśmy w stanie więc w ten sposób zaoszczędzić ponad 100 tysięcy złotych już przy kredycie zaciągniętym na 300 tysięcy złotych – oczywiście nie uwzględniając zmian stóp procentowych i oprocentowania kredytu, gdyż ich nie można dziś przewidzieć.

Czy po przejściu na kredyt ze stałym okresowym oprocentowaniem nadal można skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno kredytów ze zmienną stopą procentową, jak i ze stałym okresowym oprocentowaniem – jak najbardziej w takiej sytuacji można zatem skorzystać z wakacji kredytowych. Inaczej wygląda natomiast kwestia kredytów konsolidacyjnymi – jeśli zostały one zawarte po 1 lipca, to nie mogą być objęte wakacjami kredytowymi.

Czy wakacje kredytowe są dostępne również dla osób, które spłacają obecnie tylko raty odsetkowe?

Tak, w takim przypadku również można wnioskować o wakacje kredytowe.

Czy nadpłacać kredyt można dopiero po wakacjach kredytowych czy można również już w trakcie?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w trakcie trwania wakacji kredytowych już nadpłacić kredyt.

Co w sytuacji, gdy kredyt na nieruchomości posiadają osoby niebędące w związku małżeńskim?

W ustawie nie ma jasnej wykładni, czy wniosek o wakacje kredytowe może złożyć tylko jeden kredytobiorca, czy muszą być to wszyscy kredytobiorcy. Jak odpowiadają na ten problem banki? PKO Bank Polski stwierdza, że wniosek może złożyć już tylko jeden z kredytobiorców. Natomiast ING Bank Śląski wymaga już tutaj pełnomocnictwa od wszystkich kredytobiorców.

Warto zatem, dla bezpieczeństwa, składać wniosek o zawieszenie rat kredytu, jako wszyscy kredytobiorcy.

Czy w przypadku kredytu zaciągniętego na budowę domu, w którym zamierza się mieszkać, to wakacje kredytowe przysługują, mimo że dom nie został jeszcze ukończony?

Jak najbardziej. W tym przypadku liczy się fakt, że kredyt został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również