Dzień Inwestora Indywidualnego

W których zawodach kobiety zarabiają najlepiej?

Udostępnij

O istnieniu nieszczęsnej luki płacowej – z angielskiego gender pay gap – wszyscy doskonale wiedzą. Według badania Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w Polsce było aż o 20% wyższe niż kobiet. Oznacza to, że panie zarabiają na tych samych stanowiskach średnio o 1000 złotych mniej. To niestety znacznie gorszy wynik niż światowy, gdzie uśredniony gender pay gap wynosi niecałe 10%.

Co ciekawe znajdują się jednak zawody, w których kobiety na ogół zarabiają więcej. Według ekspertów jest ich jednak tylko dziewięć. O jakich zajęciach mowa? Przekonamy się poniżej. Pierwsze z nich to:

Reżyseria i produkcja Reżyserka

Reżyserka

Reżyserka to autorka dzieła scenicznego lub filmowego odpowiedzialna za jego całokształt, inicjator spektaklu, filmu, widowiska muzycznego bądź estradowego. Reżyserka tworzy produkcje na podstawie scenariusza. Ma kontrolę nad wyborem członków obsady filmu, projektem produkcji i decyzjami na temat całokształtu produkcji filmu. Reżyserka także prowadzi próby, kieruje obsadą i ekipą oraz współpracuje z aktorami, celem uzyskania idealnego wykonania. W prawie Unii Europejskiej reżyserka filmu jest postrzegany jako autorka filmu.

Producentka

Producentka to główna inwestorka w procesie produkcji filmu lub serialu, zatrudniająca wszystkie potrzebne osoby do jego produkcji i zapewniająca sprzęt oraz środki materialne. Po wyprodukowaniu filmu lub serialu jest właścicielką praw autorskich i główną beneficjentką ewentualnych dochodów z jego sprzedaży. Wpływ producentki na kształt artystyczny filmu lub serialu może być bardzo różny. Zależy to w głównej mierze od stosunków między nią, reżyserem, scenarzystą, aktorami i innymi osobami realizującymi film. Aby uniknąć tak dużego wpływu producenta na efekt artystyczny, niektórzy reżyserzy zostają producentami własnych filmów lub zakładają własne wytwórnie filmowe.

Handel hurtowy i detaliczny

Handel hurtowy zajmuje się zakupem dużych partii towarów od producentów, zmianą wielkości sprzedawanych partii i asortymentu (sortowanie, pakowanie, kompletowanie asortymentów towarowych), a następnie odsprzedażą punktom sprzedaży detalicznej.

Handel detaliczny polega natomiast na realizacji sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, w sklepach, kioskach, na straganach i kramach, przez dostawę do mieszkań jest ostatnim najważniejszym ogniwem obrotu towarowego. Sprzedaż odbywa się do odbiorcy finalnego (konsumenta) dla zaspokojenia jego osobistego, niekomercyjnego użytku.

Ochrona kontrolująca podróżujących

Pracowniczki ochrony kontrolującej podróżujących mają za zadanie przeprowadzać kontrolę osób i bagażu w portach lotniczych i morskich oraz w niektórych muzeach i budynkach administracji państwowej. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej ochrona ta oznacza ona stosowanie technicznych lub innych środków w celu identyfikacji i wykrywania przedmiotów zabronionych.

Kontrola bezpieczeństwa może zostać przeprowadzona w sposób manualny lub przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Zazwyczaj używa się do tego celu: bramki wykrywającej metale oraz skanera bagażu. Na niektórych lotniskach pojawiły się także skanery ciała. Przed przystąpieniem do kontroli bezpieczeństwa należy wyjąć wszystkie metalowe przedmioty, jak: klucze, zegarki, telefony komórkowe, bilon i umieścić je w specjalnym pojemniku na taśmie urządzenia rentgenowskiego wraz z bagażem podręcznym. W przypadku odezwania się alarmu bramki, pracownik ochrony ma prawo poprosić o zdjęcie obuwia i elementów odzieży, i prześwietlić je urządzeniem rentgenowskim.

Pomoc społeczna Pracowniczka pomocy społecznej

Pomoc społeczna to jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  • Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (zasiłek celowy, zasiłek okresowy)
  • Pracy socjalnej
  • Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pedagogika specjalna Nauczycielka w szkole specjalnej

Pedagogika specjalna to dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania, a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. To właśnie w szkołach specjalnych nauczycielki są szczególnie cenione i w efekcie zarabiają więcej od nauczycieli.

Zarządzanie transportem i magazynowaniem Specjalistka do spraw transportu i magazynowania

Specjalistka do spraw transportu i magazynowania planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami.

Do zadań specjalistki do spraw transportu i magazynowania należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz specjalistka podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów przy możliwie najniższych kosztach.

Doradztwo młodzieżowe Kobieta pracująca w doradztwie młodzieżowym

Zadaniem pracowniczki doradztwa młodzieżowego jest prowadzenie konsultacji indywidualnych z młodzieżą, identyfikowanie jej skłonności i preferencji zawodowych, pomoc w dokonywaniu wyborów dalszych ścieżek edukacji, pogłębianie wiedzy młodzieży o zawodach, planowanie kariery nastolatków, zapoznanie ich z ofertą edukacyjną i kryteriami przyjęcia do szkół.

Praca w myjni

Pracowniczki myjni zajmują się czyszczeniem samochodów klientów. Czyszczenie obejmuje zarówno mycie karoserii i okien od strony zewnętrznej jak i wszystkich elementów wewnątrz pojazdu. Czyszczenie może się odbywać albo w myjniach ręcznych, albo automatycznych.

Praca w myjni ręcznej Kobieta pracująca w myjni ręcznej

W myjni ręcznej do czyszczenia poszczególnych elementów samochodu operator używa odpowiednich kosmetyków samochodowych (szamponów, sprayów, past, wosków) oraz urządzeń (myjka pod ciśnieniem, odkurzacz samochodowy, maszyny piorące, suszarki samochodowe). Wszystkie czynności związane z myciem samochodu na zewnątrz i wewnątrz są wykonywane osobiście przez pracowniczkę. Systematycznie i dokładnie myje ona zarówno wnętrze obejmujące tapicerkę, deskę rozdzielczą, dywaniki, elementy gumowe i plastikowe, wnętrze bagażnika, wnętrze schowka wewnętrznego, jak i zewnętrzną karoserię, koła, podwozie i szyby samochodu, także silnik, w zależności od życzenia klienta. Usługa, oprócz mycia, może obejmować również pastowanie i polerowanie karoserii samochodu.

Praca w myjni automatycznej

W myjni automatycznej zakres obowiązków jest inny. Operatorka obsługuje urządzenia myjące samochód, dba o odpowiednie przygotowanie samochodu do mycia, podprowadza samochód do odpowiedniego punktu, w którym maszyny myjące będą miały optymalny dostęp do całości zewnętrznych elementów samochodu.

Praca na zmywaku

Szukając pierwszej posady bez doświadczenia lub chcąc szybko zarobić jakiekolwiek pieniądze, wiele osób decyduje się na pracę na zmywaku. To również popularne stanowisko za granicą, które wybierają głównie pracownicy nieposługujący się danym językiem obcym. Dla niektórych zmywanie naczyń w restauracji ma negatywne konotacje, bowiem stereotypowo utarło się, że jest to praca poniżej kwalifikacji. Rzeczywiście, aby objąć tę posadę, nie trzeba posiadać doświadczenia i specjalnych umiejętności, natomiast tak jak w każdej innej pracy, tak i tutaj należy wykazać się zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Praca na zmywaku to propozycja zatrudnienia jest kierowana głównie dla osób, które są gotowe do natychmiastowego podjęcia się pracy. To korzystna opcja dla wszystkich, którzy stracili swoje źródło utrzymania i szukają zatrudnienia. Na tę posadę często decydują się także nowicjusze na rynku pracy, którzy mogą zdobyć pierwsze doświadczenie i chcą spróbować swoich sił w branży gastronomicznej. Jak wygląda praca na zmywaku w restauracji? Oprócz zmywania naczyń osoba na tym stanowisku często odpowiada za dbanie o porządek w kuchni i na zapleczu restauracji. Grafika prezentująca istnienie luki płacowej

Choć wydaje się to zaskakujące, właśnie na tej posadzie, przeznaczonej zwykle dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy, kobiety zarabiają więcej. To już ostatnia pozycja na liście zawodów, w której panie osiągają większy dochód. Miejmy nadzieję, że z każdym rokiem ta lista będzie coraz dłuższa, a gender pay gap będzie się tylko zmniejszać, ponieważ obecnie wielkość luki płacowej jest absolutnie nieakceptowalna i zatrważająca.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również