Wynagrodzenia rosną zauważalnie szybciej niż inflacja! Jest najnowszy raport GUS

Udostępnij

Sierpień przyniósł ze sobą zauważalny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 5843,75 zł brutto, co oznacza, że wzrosło ono na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy aż o 9,5 proc. z 5767,05 zł rok temu.

Przeciętny Polak zarobił w sierpniu 5843,75 zł

Mimo, że sierpniowy wzrost wynagrodzeń o 9,5 proc. nie jest najwyższym w tym roku, to jednak wciąż pozostaje on jednym z najlepszych rezultatów od 2008 roku. Da przypomnienia, przed rokiem (sierpień 2020 r. do sierpnia 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie zaledwie 4,1 proc.

Narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 5,1 proc. w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 12,4 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,3 proc.

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w sierpniu nie 5843,75 zł, a 4208,74 zł. 570,35 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 87,66 zł na składkę rentową, 143,17 zł na ubezpieczenie chorobowe a 453,83 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 380 zł na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 5843,75 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje to aż 7040,54 zł.

Źródło: wynagrodzenia.pl

Polaków stać na coraz więcej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu br. w stosunku do sierpnia 2020 r. aż o 5,5 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,6 proc. i towarów – o 5,1 proc.). Na uwagę zasługuje fakt, iż ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w czerwcu 2001 roku.

Mimo to, wzrost wynagrodzeń o 9,5 proc. zauważalnie przewyższa wzrost inflacji o 5,5 proc. Oznacza to, że realny, średnioroczny wzrost płac wyniósł 4 proc.

Warto tu jednak podkreślić, iż dane te odnoszące się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 20072 , a liczba pracujących przekracza 9 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również