Czym jest ulga na ekspansję i jak ją wykorzystać?

271

W pełni satysfakcjonujący rozwój przedsiębiorstw nie jest możliwy bez ekspansji – na rynki zagraniczne jak i w kraju. W tym celu poszukuje się kolejnych odbiorców towarów lub usług. Taka operacja wymaga jednak znacznych nakładów finansowych. Z pomocą w tym obszarze ma przedsiębiorcom przyjść wprowadzona wraz z początkiem stycznia bieżącego roku w ramach Polskiego Ładu, ulga na ekspansję.

Na czym ona polega? Jaki jest jej cel? Kto jest uprawniony do skorzystania z niej i na jakich warunkach może tego dokonać? Przekonamy się poniżej:

Ulga na ekspansję – podstawowe informacje Plan ekspansji na zagraniczne rynki

Ulga na ekspansję przewidziana została jako zachęta dla przedsiębiorców do rozszerzenia swojej działalności gospodarczej na zagraniczne rynki. W ten sposób mogą oni z powodzeniem promować osobiste wydatki na rozszerzenie sprzedaży produktów oraz usług. Podstawowym celem ulgi jest możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wartości wydatków związanych ze zwiększeniem przychodów z tytułu zbytu tych towarów.

Co można odliczyć?

Od podstawy opodatkowania przedsiębiorca może odliczyć takie koszty jak:

  • Uczestnictwo w targach i związane z tym koszty miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych na targi zarówno dla pracownika, jak i podatnika oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla tych osób
  • Wszelkie działania o charakterze promocyjnym oraz reklamowym, w tym na zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotki dotyczące produktów
  • Dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów
  • Certyfikaty towarowe oraz rejestracje znaków towarowych
  • Przystąpienie do przetargu.

Dla kogo przeznaczona jest ta ulga?

Ulga na ekspansję jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym może z niej skorzystać zarówno podatnik opodatkowujący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jak i w oparciu na podatku liniowym.

Ile maksymalnie można odliczyć?

Należności przeznaczone na ekspansję przedsiębiorstwa mogą zostać odliczone maksymalnie dwa razy – raz jako koszty uzyskania przychodu, a następnie w ramach ulgi. W tym celu odliczeniu podlegają wszystkie wydatki o łącznej wartości do 1 miliona złotych – tyle wynosi ostateczny limit, niezależnie od tego, ile wydatków poniesiemy.

Na jakich warunkach można skorzystać z ulgi na ekspansję? Eskpansja zagraniczna firmy

Zgodnie z obowiązującym w ramach Polskiego Ładu projektem ustawy, podmiot może odliczyć wskazane koszty od podstawy opodatkowania według ściśle określonych kryteriów.

Mianowicie podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia, pod warunkiem że w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży własnych produktów, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych albo osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju – zarówno w Polsce jak i za granicą. Przy ustalaniu spełnienia powyższego warunku uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak spełnienia warunków = rozliczenie odliczonej kwoty

Jeżeli przedsiębiorca nie spełni powyższych warunków, musi dokonać odpowiedniego rozliczenia kwoty uprzednio odliczonej w ramach skorzystania z ulgi na ekspansję. Może to zrobić, składając zeznanie na koniec roku podatkowego, w którym upłynął konkretny termin do osiągnięcia przez firmę przychodów z tytułu zbycia produktów. Warto zaznaczyć, iż ulga dotyczy jedynie wydatków poniesionych w celu wzbogacenia sprzedaży towarów wytworzonych przez podatnika. Muszą one być także zbywalne na rzecz podmiotów niepowiązanych ze sobą prawnie.

Odliczenie ulgi w przypadku straty

W przypadku, gdy przedsiębiorca ponosi na koniec roku podatkowego stratę lub wielkość jego przychodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń w ramach ulgi, dokonuje się korekty odliczeń – zarówno w odniesieniu do całej kwoty, jak i tylko jej części.

Takie uzupełnienie sporządza się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie lata podatkowe przez dokładnie sześć lat. Następuje to bezpośrednio po roku, w którym podmiot skorzystał lub miał prawo posłużyć się odliczeniem w ramach ulgi na ekspansję. Oznacza to, że nadwyżka wartości przechodzi na nie dłużej niż właśnie sześć lat kalendarzowych.

Ulga na ekspansję – kontrowersje

W uldze na ekspansję istnieją pewne nie do końca logiczne ograniczenia, które już spotkały się z jednoznacznym głosem krytyki ze strony przedsiębiorców. Po pierwsze, należy pamiętać, że w ramach ulgi nie będzie można odliczyć biletów kolejowych ani innych kosztów transportu na targi poza biletami lotniczymi, które są wprost wymienione w przepisie.

Ponadto, w uldze nie można uwzględnić wydatków, które zostały poniesione przed 2021 rokiem, nawet jeżeli podatkowo zostały rozpoznane dopiero w 2022. Przepisy wprost wskazują, że ulga ta ma zastosowanie tylko do wydatków, które zostały poniesione począwszy od 2022 roku, nie odnosząc się nawet do kwestii ich podatkowego rozpoznania w danym roku.

Podsumowanie Globalna ekspansja i pieniądze

Ulga na ekspansję wprowadzona na mocy Polskiego Ładu, stanowi z całą pewnością ciekawą i korzystną opcję dla wielu przedsiębiorców, którzy pragną podbić rynki zagraniczne. Umożliwia ona zwiększenie przychodów firm, dzięki poszerzeniu swojej działalności na rynkach zagranicznych, co znacznie wpłynie na ich rozwój.

Należy jednak pamiętać, iż mamy tutaj do czynienia ze szczególnym rodzajem odliczenia od podstawy opodatkowania, jako że jest to ulga limitowana oraz jednocześnie określa konkretny warunek, którego nieziszczenie powoduje utratę prawa do ulgi. Warto dodać, że dobrym pomysłem może okazać się połączenie ulgi na ekspansję z innymi podobnymi rozwiązaniami tego typu – jak choćby ulgą B+R, o której przeczytasz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments