Ukraińska Legia Cudzoziemska – jak wstąpić?

1600

Legia Cudzoziemska kojarzy się przede wszystkim z francuską zawodową jednostką bojowa, w której mogą służyć wyłącznie obywatele obcych państw. Teraz jednak sytuacja ta może ulec zmianie. W niedzielę 27 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał bowiem wszystkich chętnych do walki po stronie Ukrainy, by przystępowali do legionu cudzoziemskiego. Wkrótce potem pojawiły się ogłoszenia dla ochotników.

Apel ukraińskiego prezydenta padł w niedzielę rano, jeszcze tego samego dnia po południu ujawniono konkrety, jak ma wyglądać ta rekrutacja. Na stronach ukraińskich ambasad i konsulatów podano maile i numery telefonów, gdzie mogliby się zgłaszać ochotnicy. Dziś wiadomo, że zainteresowanie jest gigantyczne. Dodzwonienie się pod wskazane dla ochotników numery w ostatnich dniach praktycznie graniczyło z cudem.

Jak wyglądają jednak szczegóły? Kto będzie mógł przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego? Przekonamy się poniżej:

Ukraińska Legia Cudzoziemska – jak wygląda rekrutacja? Kobieta w ukraińskim wojsku

Aby przyłączyć się do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej, należy zgłosić się do attaché ds. wojskowych ambasady Ukrainy w Polsce lub w innym kraju, w którym znajduje się ukraińska placówka dyplomatyczna. Ambasada Ukrainy w Polsce znajduje się w Warszawie w alei Szucha.

Na ten moment jednak nie znajdziemy żadnych szczegółowych oficjalnych informacji dotyczących rekrutacji do Legii Cudzoziemskiej w Ukrainie. Wiadomo natomiast, że zgodnie z prawem ukraińskim cudzoziemcy mają prawo do służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych, po podpisaniu stosownej umowy. Dlatego decydując się na służbę w Legii Cudzoziemskiej w Ukrainie, warto mieć przy sobie dowód tożsamości i paszport.

Niezbędne uzyskanie zezwolenia

Co jednak bardzo ważne, nie można podjąć służby w obcym wojsku bez specjalnego zezwolenia. Takie działanie może skutkować wymierzeniem kary do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej: obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Co trzeba dołączyć do wniosku?

Zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego, sporządzony według wzoru, złożony do właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  • Zaświadczenie właściwego naczelnika właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych
  • Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
  • Potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej

Gdzie wysłać wniosek?

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta, znajdującego się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A – budynek Biura Przepustek.

Co mają zrobić byli żołnierze zawodowi?

Z kolei, w przypadku byłych żołnierzy zawodowych wniosek (wraz z załącznikami) należy kierować do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień. Zgoda na służbę może być udzielona obywatelowi polskiemu tylko w przypadku, gdy:

  • Posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (w Polsce)
  • Nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów
  • Spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe, służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Warto również wiedzieć, że wniosek – w każdym przypadku – należy złożyć na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem służby.

Polacy nie zasilą teraz ukraińskiego Legionu Międzynarodowego… chyba, że zmienią się przepisy Ukraiński żołnierz

Niestety, na ten moment polscy ochotnicy muszą czekać na decyzję wspomnianych organów rządowych aż kilka miesięcy, więc dołączenie do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej absolutnie nie wchodzi w grę. Jednak wkrótce może się to zmienić. Jeszcze w tym tygodniu Sejm ma się pochylić nad wnioskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, zgodnie z którym zgoda na dołączenie do ukraińskiego Legionu Międzynarodowego miałaby być wydawana w ciągu trzech dni.

Ponadto, wnioski miałyby być składane w wojskowych komendach uzupełnień, a właściwe organy miałyby zrezygnować z zasięgania dodatkowych opinii. Rozpatrywanie wniosku miałoby się odbywać na podstawie danych, które wojskowe komendy uzupełnień już posiadają.

Odmowa dotyczyłaby osób uznanych za niezdolne do służby wojskowej „w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” – czyli tych, którym przydzielono “kategorię E” oraz osób karanych. Oprócz tego projektodawcy chcą, by na czas służby w Legionie Międzynarodowym obywatel dostawał urlop bezpłatny, a okres służby wliczał mu się do stażu emerytalnego.

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysztof
Krzysztof
2 miesięcy temu

Chce wstąpić