Nowe przepisy KE – trwalsze produkty nadające się do naprawy

770

Komisja Europejska ogłosiła w środę, 30 marca nowe zasady zrównoważonego rozwoju. Unijni urzędnicy stawiają na ekonomię zamkniętego obiegu. UE chce w ten sposób sprawić, aby produkty firm działających na jej terytorium – mowa tu zarówno o odzieży jak i meblach czy nawet oponach oraz detergentach – były trwalsze, a zarazem łatwiejsze do naprawy i nadające się dorecyklingu. Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym ma zatem zmniejszyć szkody dla środowiska wynikające z ograniczonej żywotności produktów.

UE chce jak najszybciej przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym inwestycje ekologiczne

Komisja Europejska opublikowała w środę, 30 marca zestaw inicjatyw, które mają przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Zgodnie z zapowiedzią zawartą w Planie działań na rzecz gospodarki cyrkularnej, Komisja Europejska proponuje nowe przepisy, dzięki którym prawie wszystkie dobra materialne na rynku Unii Europejskiej staną się bardziej przyjazne dla środowiska w całym cyklu życia – od fazy projektowania, poprzez codzienne użytkowanie, aż po ponowne wykorzystanie i wycofanie z eksploatacji.

W skład pakietu wchodzi:

 • Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów mająca na celu zwiększenie obiegu zamkniętego produktów na rynku UE, w tym wniosek ustawodawczy dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów
 • Strategia na rzecz zrównoważonych tekstyliów o obiegu zamkniętym
 • Propozycja zmiany rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych
 • Propozycja przepisów wzmacniających pozycję konsumentów poprzez zmianę dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu

We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie ekoprojektu Komisja Europejska wyznacza nowe wymagania. Ich celem jest zrównoważona produkcja wyrobów sprzedawanych na rynku Unii Europejskiej, tak by były one trwalsze, niezawodne, wielokrotnego użytku, nadające się do naprawy i recyklingu, a także energooszczędne i zasobooszczędne. Rozporządzenie ma się opierać na tym samym podejściu, co obecna dyrektywa w sprawie ekoprojektu.

Określone mają zostać ponadto wymogi informacyjne dla produktów, tak by konsumenci mogli dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów. Wszystkie wyroby podlegające regulacji będą posiadać cyfrowy paszport produktu. Informacje o produkcie mogą również przyjąć formę „klas właściwości użytkowych”, aby ułatwić porównywanie produktów, ewentualnie w formie etykiety. Funkcjonowałoby to podobnie do powszechnie uznawanej obecnie unijnej etykiety energetycznej i byłoby wykorzystywane do przyznawania punktów za naprawialność.

Jakie produkty mają zostać objęte rozporządzeniem jako pierwsze? Plakat promujący recykling plastiku

Jakie produkty zostaną objęte przepisami rozporządzenia? Jak wskazuje Komisja Europejska, wstępna ocena wykazała, że w pierwszej kolejności prace dotyczyć będą:

 • Wyrobów tekstylnych
 • Mebli
 • Materacy
 • Opon
 • Detergentów
 • Farb i smarów
 • Produktów pośrednich – takich jak żelazo, stal i aluminium.

Już niebawem konsultacje społeczne

Lista ta może jednak zostać znacznie rozszerzona – wkrótce rozpocząć się mają konsultacje społeczne na temat kategorii produktów. To pozwoli określić priorytet w ramach pierwszego planu prac dotyczącego rozporządzenia. Aby uwzględnić indywidualne cechy i specyfikę produktów, zasady będą ustalane produkt po produkcie. Jeśli jednak istnieją wystarczające elementy wspólne dla niektórych produktów (takich jak urządzenia elektroniczne lub tekstylia), można ustalić zasady obejmujące grupy produktów jednocześnie.

Kraj pochodzenia będzie bez znaczenia

Co bardzo ważne, raz ustalone zasady będą miały jednakowe zastosowanie do wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej, niezależnie od ich pochodzenia – wyprodukowanych w UE lub importowanych.

Czy nadchodzi zatem koniec czasów, w których co jakiś czas trzeba kupować nowy sprzęt elektroniczny, ponieważ obecnego nie można lub nie opłaca się naprawić? Miejmy nadzieję, że tak się stanie, a omawiane przepisy zostaną jak najszybciej wdrożone. Możemy być jednak pewni, że spotkają się one z dużym oporem największych globalnych producentów.

Sektor odzieżowy pod specjalnym nadzorem Kobieta borykająca się z nadmiarem ubrań

W ramach Strategii na rzecz zrównoważonych tekstyliów określono plany Komisji Europejskiej dotyczące wdrożenia nowych polityk mających na celu zwiększenie trwałości, naprawialności, wielokrotnego użytku i recyklingu wyrobów włókienniczych. Strategia zwraca dużą uwagę na problem fast fashion i związanym z nim z niszczeniem niesprzedanych wyrobów. Jak wynika z komunikatu KE, praktyka ta ma zostać wkrótce zakazana.

Wśród propozycji znajdują się również nowe wymogi prawne ustalające obowiązkowe minimum dotyczące włączenia do wyrobów włókienniczych włókien pochodzących z recyklingu. Strategia zakłada także wdrożenie przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów wyrobów tekstylnych oraz wprowadzenie, w ramach przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów zaplanowanej na 2023 rok, zachęt ekonomicznych mających na celu uczynienie produktów bardziej zrównoważonymi.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych

Kolejnym elementem opisywanego pakietu inicjatyw Komisji Europejskiej jest propozycja zmian w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych. Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem producenci będą zobowiązani dostarczać informacje środowiskowe o cyklu życia swoich wyrobów budowlanych.

Ponadto będą musieli oni spełnić szereg dodatkowych obowiązków, takich jak choćby wykorzystywanie materiałów nadających się do recyklingu czy przestrzeganie zobowiązań dotyczących minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

Walka z greenwashingiem Greenwashing

Działania Komisji Europejskiej koncentrować mają się także na prawach konsumentów. W tym celu KE proponuje zmianę dyrektywy w sprawie praw konsumentów, tak by zobowiązać przedsiębiorców do dostarczania konsumentom informacji na temat trwałości produktów i możliwości ich naprawy.

Komisja Europejska proponuje ponadto kilka poprawek do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Lista cech produktów, co do których przedsiębiorca nie może wprowadzać konsumentów w błąd, zostanie rozszerzona o informacje na temat wpływu produktu na środowisko, a także jego trwałość i możliwość naprawy.

Natomiast lista zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych ma zostać rozszerzona o składanie oświadczenia środowiskowego na temat całego produktu, gdy tak naprawdę dotyczy ono tylko określonej cechy wyrobu czy informowanie o wprowadzonych funkcjach ograniczających trwałość produktów.

Oznacza to, że Unia Europejska nareszcie chce podjąć konkretne działania w celu wyeliminowania greenwashingu. O tym groźnym zjawisku pisaliśmy tutaj. Według niezależnych badań dziś aż 42% oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju zawiera fałszywe lub zwodnicze informacje.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments