„Tani” kredyt 2% na coraz droższe mieszkania

127
Po stronie konsumenta - Bezpieczny Kredyt 2%

W 49. odcinku emitowanego na kanale Portfel Polaka programu “Po Stronie Konsumenta” adwokaci Marcin Lizurek i Karol Wenus omawiają głośny program rządowy Bezpieczny Kredyt 2%.

Kto może dostać Bezpieczny Kredyt 2%? Jakie konkretnie korzyści może przynieść ten produkt i jakie zagrożenia niesie on za sobą? Jak nie stracić dopłaty do kredytu 2%? Przekonamy się poniżej:

Czym jest Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2 procent to program rządowy, polegający na tym, że przez pewien okres kredytowania nasze zobowiązanie jest oprocentowane w wysokości 2%, powiększone o marżę banku.

Kto może wziąć Bezpieczny Kredyt 2 procent?

Bezpieczny Kredyt 2 procent może zaciągnąć osoba do 45. roku życia, która nie może – ani nie mogła w przeszłości – mieć swojego mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu. W przypadku małżeństw lub rodziców dziecka wystarczy, że warunek ten spełnia przynajmniej jeden z kredytobiorców.

O Bezpieczny Kredyt 2 procent mogą starać się również osoby, które:

 • Przed ukończeniem 18. roku życia odziedziczyły lub otrzymały w darowiźnie, a następnie zbyły jedną nieruchomość
 • Posiadają lub posiadały prawo własności maksymalnie 50% jednego lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze dziedziczenia, pod warunkiem, że nie mieszkają w tym lokalu minimum od 12 miesięcy
 • Posiadają lub posiadały prawo własności jednego lokalu mieszkalnego, który decyzją nadzoru budowlanego został wyłączony z użytkowania na skutek katastrofy budowlanej lub działania żywiołów – o ile nastąpiło to minimum rok przed złożeniem wniosku o Bezpieczny Kredyt 2%

Najważniejsze warunki Bezpiecznego Kredytu 2 procent

Bezpieczny Kredyt 2 procent w przypadku singla można zaciągnąć maksymalnie na 500 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku małżeństw lub rodziców dziecka kwota ta zostaje podwyższona do 600 tysięcy PLN.

Bezpieczny Kredyt 2 procent może być zaciągnięty na zakup mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W tym programie nie obowiązuje żaden limit cen za metr kwadratowy.

Dopłata od państwa do Bezpiecznego Kredytu wynosi różnicę między średnim oprocentowaniem kredytu o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu w wysokości 2%. Dopłata ta będzie kredytobiorcom przysługiwać przez 10 lat.

Minimalny okres spłaty Bezpiecznego Kredytu 2 procent to 15 lat. Zobowiązanie to można zaciągnąć tylko w polskim złotym. Maksymalna wysokość wkładu własnego w ramach tego programu wynosi 200 tysięcy złotych. Co ważne, Bezpieczny Kredyt można również łączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego.

Kredyty w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 procent mają być udzielane do końca 2027 roku.

Kiedy możemy stracić dopłatę do Kredytu 2%?

Dopłatę do Bezpiecznego Kredytu 2 procent możemy utracić w poniższych sytuacjach:

 • Jeśli zostaniemy prawomocnie skazani za oszustwo kredytowe
 • W ciągu 24 miesięcy od nabycia lub wybudowania kredytowanej nieruchomości nie rozpoczniemy prowadzenia w niej gospodarstwa domowego
 • W okresie przysługiwania dopłat zmienimy sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (na przykład zaczniemy w niej prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie przestaniemy w niej mieszkać)
 • Sprzedamy nieruchomość kupioną za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2% (obowiązują pewne wyjątki)
 • W okresie przysługiwania dopłat nabędziemy prawo własności lub prawo spółdzielcze do innej nieruchomości (nie dotyczy dziedziczenia)
 • W okresie przysługiwania dopłat wynajmiemy lub użyczymy kredytowaną nieruchomość
 • W okresie przysługiwania dopłat przestaniemy w kredytowanej nieruchomości prowadzić gospodarstwo domowe na minimum 12 miesięcy
 • W okresie przysługiwania dopłat udostępnimy kredytowaną nieruchomość do zamieszkania lub wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego osobie, która w ciągu roku przed otrzymaniem Bezpiecznego Kredytu wspólnie prowadziła z kredytobiorcą gospodarstwo domowe
 • Jedyny kredytobiorca spełniający warunek nieposiadania innej nieruchomości przestanie być stroną umowy o Bezpieczny Kredyt (nie dotyczy sytuacji śmierci kredytobiorcy)
 • Ogłoszono upadłość w stosunku do nas (jako kredytobiorców)
 • Nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne
 • Jeśli spłacimy kredyt przed upływem trzech lat od jego udzielenia

Co do zasady, prawo do dopłat od państwa wygasa z końcem miesiąca, w którym dana sytuacja nastąpiła.

Jakie banki wprowadziły już Kredyt 2%?

Zgodnie z listą banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o współpracy w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2 procent, na chwilę obecną następujące instytucje korzystają z tego programu i udzielają Kredytu 2%:

 • Alior Bank
 • Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS
 • Bank Pekao SA
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • PKO BP
 • SGB-Bank
 • VeloBank
 • Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Lawinowy wzrost udzielanych kredytów w związku z wprowadzeniem programu Bezpieczny Kredyt 2%

Biuro Informacji Kredytowej podało, że w lipcu 2023 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie ponad 43 tysiące potencjalnych kredytobiorców. Dla porównania, rok wcześniej ich liczba sięgnęła około 14 100. Ponadto, w porównaniu do czerwca 2023 roku liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 97,5%.

Z kolei średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w lipcu ponad 410 tysięcy złotych, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do lipca 2022 roku i o 7,4% w stosunku do czerwca 2023.

Szacuje się, że około 60% wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w lipcu to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające kredyt do kwoty 600 tysięcy złotych, w banku uczestniczącym w programie Bezpieczny Kredyt 2 procent.

Wzrost cen nieruchomości w związku z Kredytem 2%

Sprzedaż nowych mieszkań w siedmiu największych miastach w Polsce wyniosła w lipcu 5800 nieruchomości i była o 100% wyższa niż w lipcu 2022 roku. To najwyższy wynik od dwóch lat.

Jednocześnie w lipcu w siedmiu największych miastach w Polsce wprowadzono do oferty 4600 mieszkań, co jest wynikiem o 20% niższym od liczby sprzedanych lokali w opisywanym miesiącu.

W efekcie, już dziś średnia cena mieszkań w ofercie deweloperów w Warszawie wynosi prawie 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W Krakowie zaś – około 14 tysięcy PLN, a we Wrocławiu – ponad 12 tysięcy PLN. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że ceny nieruchomości obecnie rosną.

Z tego powodu, rośnie ryzyko scenariusza, w którym już wkrótce zaciągnięcie „taniego” Bezpiecznego Kredytu 2 procent nie będzie nam wystarczać na zakup wymarzonego mieszkania.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej:

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments