Rząd przygotowuje programy socjalne dla uchodźców z Ukrainy

282

Od początku wojny w Ukrainie do Polski przyjechało już ponad milion uchodźców. Nigdy w historii współczesnej Polski nie doświadczyliśmy tak masowej migracji i to jeszcze w tak krótkim czasie. Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby sytuacja zaczęła się stabilizować. Za kilka tygodni może się okazać, że liczba uchodźców nawet się potroi. Warto również dodać, że większość uciekających przed wojną osób stanowią kobiety i dzieci.

Obecnie, ze względu na tragedię wojny, polskie społeczeństwo otworzyło swoje wielkie serce i stara się stworzyć godne warunki zamieszkania i pobytu. Jednak nie ma żadnych wątpliwości, że długoterminowe przyjęcie i zaopiekowanie się tak dużą społecznością uchodźców z Ukrainy to już zadanie państwa polskiego. Obejmie praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania państwa – edukację, ochronę zdrowia, politykę społeczną czy zatrudnienie. I będzie ono stanowić duże wyzwanie.

Prace w Sejmie nad ustawą czy warto głosować

Rząd jednak zaczął działać od razu. W poniedziałek, 7 marca, rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podczas konferencji prasowej Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, przekazała, że polityka prorodzinna naszego państwa jest przede wszystkim nastawiona na inwestowanie w rodzinę, pomoc rodzinie. Zaznaczyła także, iż obywatele Ukrainy będą tak samo traktowani jak obywatele Polski. Ponadto, już dziś – we wtorek, 8 marca, pracują nad nim posłowie. Na jakie świadczenia socjalne będą mogli już niebawem liczyć ukraińscy uchodźcy w naszym kraju?

Świadczenia socjalne dla rodzin uchodźców z Ukrainy

Zgodnie z projektowanym art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, przysługiwać ma prawo do:

  • Świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
  • Świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dofinansowania obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek

Z powyższego wynika, że ukraińscy uchodźcy będą otrzymywać co miesiąc 500 plus na dzieci, wyprawkę szkolną oraz 12 tysięcy złotych kapitału opiekuńczego. Możliwe jest także otrzymywanie zasiłku rodzinnego lub dofinansowanie pobytu w żłobku. Świadczenia na dzieci dla uchodźców z Ukrainy są dostępne, o ile przekroczyli granicę w sposób legalny i mają tego potwierdzenie.

Z kolei ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego – jak choćby do zasiłku opiekuńczego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie uwzględniało się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium RP.

Prawo do tych świadczeń będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do rejestru.

Dodatkowa pomoc dla uchodźców z Ukrainy flaga Polska, Ukraina

Ponadto, zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy pomocowej obywatelom Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego, ma przysługiwać pomoc w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 300 złotych dla każdej osoby w rodzinie. Pieniądze mają służyć na utrzymanie – pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe. Aby otrzymać te pieniądze, trzeba będzie złożyć wniosek w gminnym ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na aktualne miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Ponadto, uchodźcy z Ukrainy mają niezwłocznie uzyskać otwarty dostęp do rynku pracy w Polsce i status legalnego pobytu w naszym kraju. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments