Rząd nie pracuje nad likwidacją podatku Belki – potwierdził wiceminister finansów

Artur Soboń

W MF nie toczą się prace nad zmianami w podatku Belki oprócz tych wynikających z SRRK – napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Artur Soboń. To smutna wiadomość dla osób oszczędzających w polskim systemie finansowym.

Podatek Belki z nami pozostanie

„Obecnie w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianami zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych w zakresie innym niż wynikający z realizacji ww. strategii, a więc również mające celu całkowitą likwidację opodatkowaniu przychodów (dochodów) z oszczędności kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki – napisał Soboń.

W ramach wspomnianej strategii przewidziano jednak m.in. obniżenie stawki podatku dochodowego od dywidend, w przypadku inwestycji trwających co najmniej 36 miesięcy.

Soboń odpowiadał Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który w swoim wystąpieniu postulował likwidację lub zmianę podatku Belki. Polityk Jest zdania, że wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych mogłoby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i rozrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych.

„Wiązałoby się to z ryzykiem powstania nagłych zmian na rynku finansowym w Polsce i mogło wywołać negatywne skutki gospodarcze” – dodał Soboń.

Czym jest podatek Belki?

Podatek od dochodów kapitałowych w Polsce (potocznie nazywany podatkiem Belki) to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który w Polsce regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Został wprowadzony w 2002 roku z inicjatywy ówczesnego ministra finansów w rządzie Leszka Millera Marka Belki.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (art. 17 „Ustawy o pod. doch. od osób fiz.”):

 • odsetki od pożyczek,
 • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  – dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  – oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  – podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  – wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
 • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 • należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  – odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  – realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 • nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.
ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments