Eryk Łon, chyba najbardziej kontrowersyjny członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP), twierdzi, że możliwe jest dalsze cięcie stóp proc.

Stopy proc. będą jeszcze niższe?

„Bazowym scenariuszem jest utrzymanie stóp procentowych w Polsce na niezmienionym poziomie do końca kadencji obecnej RPP, ale w razie silnego pogorszenia nastrojów konsumenta możliwy byłby wniosek o cięcie stóp”

– napisał w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon.

Zapewnia, że „naturalnie należy zachować czujność w polskiej polityce pieniężnej”. Dodał też, że „wedle mego przekonania poziom stóp procentowych powinien pozostać na aktualnym poziomie do końca kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej. Jest to scenariusz bazowy”.

Jego zdaniem wszystko to może jednak ulec zmianie:

„Mogą się jednak oczywiście zdarzyć takie sytuacje, w których konieczne byłoby dokonanie dalszego złagodzenia polityki pieniężnej, w tym zredukowanie poziomu stóp procentowych. Nie wykluczam, że w przypadku pojawienia się znacznej groźby silnego spadku nastrojów konsumenckich możliwe byłoby zgłoszenie przeze mnie wniosku o obniżenie stóp procentowych naszego banku centralnego.”

Kto by się tam przejmował inflacją!

Łon nie widzi też zagrożeń dla realizacji celu inflacyjnego NBP”

„Ostatnio spadki cen ropy naftowej oraz trwający od kilku miesięcy proces umocnienia kursu złotego także działają antyinflacyjnie. Wspominam o tym dlatego, że w tej chwili nie dostrzegam żadnych poważnych zagrożeń dla realizacji celu inflacyjnego. Ma to istotne znaczenie dlatego, że zgodnie z zapisami ustawy o NBP w sytuacji braku zagrożeń dla realizacji tego celu bank centralny może skoncentrować się na wspieraniu polityki gospodarczej rządu”.

Wcześniej mówił już, że jego zdaniem Polska jako kraj wschodzący ma „niejako prawo” do nieco wyższej inflacji niż kraje dojrzałe.

Eryk Łon

Łon ukończył w 1994 studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Na tej samej uczelni uzyskał w 1998 stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy pt. Relacje między płynnością z rentownością polskich banków giełdowych w latach 1991–1996. W 1999 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dziś specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu bankowości, rynku kapitałowego, makroekonomii oraz polityki budżetowej i pieniężnej.

W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wszedł również w skład rady naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, spółki jawnej powiązanej z systemem polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). W swojej publicystyce ekonomicznej wypowiadał się m.in. przeciwko przyjęciu przez Polskę waluty euro.

W styczniu 2016 Sejm z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments