Pure Biologics: Rusza oferta publ. do 0,6 mln akcji, cel: do 57 mln zł netto

403

Pure BiologicsOferta publiczna akcji Pure Biologics, obejmująca łącznie do 600 000 nowo emitowanych akcji serii E, rozpoczęła się dziś od publikacji prospektu emisyjnego, podano w dokumencie. Notowana na NewConnect spółka liczy, że rozpoczęcie notowań akcji na rynku regulowanym GPW nastąpi w grudniu 2020 roku. Pure Biologics zamierza pozyskać z emisji do 57 mln zł netto.

Pure Biologics oferuje akcje serii E w następujących transzach: i) w ramach transzy detalicznej (TD; minimalna liczba akcji w zapisie w tej transzy to 20 sztuk, a maksymalna – 40 000 sztuk) – do 100 000 sztuk, ii) w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych (TII) – do 500 000 sztuk.

O ile wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 26,62% podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 26,62% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, podano w prospekcie.

Na 12-20 listopada zaplanowano road show. Cena maksymalna ma zostać opublikowana 20 listopada, budowanie księgi popytu zaplanowano na 23 listopada, na ten sam dzień również – ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.

Zapisy na akcje oferowane (zarówno w TII i TD – w dniu 30 listopada 2020 roku zapisy do godz. 17.00) mają odbyć się w dniach 24-30 listopada, a przydział akcji oferowanych – 3 grudnia. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji serii E na rynku regulowanym – ok. 14 dni od przydziału akcji oferowanych, podano w prospekcie.

Pure Biologics zamierza pozyskać z emisji akcji oferowanych wpływy netto w wysokości do 57 mln zł, poinformowano też w dokumencie.

„Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii E na realizację następujących celów: (i) finansowanie wkładów własnych na realizację projektów PB001 (MultiBody), PB003 (PureActivator), PB004 (PureBIKE), PB002 (AptaPheresis), PB005 (AptaMG) (kluczowe projekty) w ramach zawartych umów o dofinansowanie, (ii) finansowanie rozwoju zaplecza laboratoryjno–badawczego emitenta oraz (iii) finansowanie projektów badawczo-rozwojowych stanowiących rozszerzenie niektórych z kluczowych projektów o nowe wskazania zastosowania klinicznego oraz finansowanie nowych projektów badawczo-rozwojowych opartych o nowe cele molekularne, na które emitent nie uzyskał dofinansowania ze środków publicznych” – czytamy dalej.

Na finansowanie wkładów własnych na realizację kluczowych projektów spółka chce przeznaczyć do 47,8 mln zł środków z emisji, na finansowanie rozwoju zaplecza laboratoryjno-badawczego – do 4,6 mln zł, zaś cel trzeci – do 4,4 mln zł.

Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments