Polacy zarabiają przeciętnie ponad 8000 zł! Wynagrodzenia rosną zdecydowanie szybciej niż ceny

Udostępnij

Grudzień 2023 roku przyniósł ze sobą kolejny zdecydowany wzrost pensji. Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu aż 8032,96 zł brutto, co oznacza, że w ciągu zaledwie miesiąca wzrosło ono o 362,77 zł, tj. 4,7 proc. z 7670,19 zł brutto w listopadzie br., a w perspektywie roku o aż 703 zł tj. 9,6 proc. z 732996 zł w grudniu 2022 r.

Przeciętny Polak zarobił w grudniu 8032,96 zł brutto

W grudniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do listopada 2023 r. o 4,7 proc., zaś w porównaniu z grudniem 2022 r. zmieniło się ono o aż 9,6 proc. wzrastając do 8032,96 zł brutto.

Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę, iż wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Górnika, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w lipcu 2023 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3600 zł, tj. o 19,6% względem 2022 r., kiedy to wynosiło 3010 zł, co także miało wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w minionym roku.

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 82,8 proc.).

Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w grudniu 2023 r. podobnie jak w ubiegłym miesiącu odnotowano z kolei w sekcji górnictwo i wydobywanie (20136,24 zł), a najniższą w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (5639,35 zł).

Główny Urząd Statystyczny podał ponadto, że narastająco w okresie całego 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do roku 2022 r. wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 7,5 proc. w sekcji budownictwo do 16,6 proc. w sekcji górnictwo i wydobywanie, w której jednocześnie odnotowano także najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (13029,20 zł).

Najniższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano z kolei podobnie jak w poprzednich miesiącach w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (5379,42 zł).


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Przeciętny Polak zarobił w grudniu 5805,79 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w grudniu r. nie 8032,96 zł, a 5805,79 zł.

784,02 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 120,49 zł na składkę rentową, 196,81 zł na ubezpieczenie chorobowe a 623,85 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto pobrano także 502 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 8032,96 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 9678,11 zł.

Polaków stać na coraz więcej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu br. w stosunku do grudnia 2022 r. o 6,2 proc. (przy wzroście cen usług – o 8,2 proc. i towarów – o 5,5 proc.). 

Fakt ten sprawia, że Polaków realnie stać na coraz więcej. Spadek wskaźnika CPI sprawił bowiem, że wynagrodzenia rosły w szybszym tempie niż ceny.

Warto tu podkreślić jednak, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również