Polacy zarabiają przeciętnie niemal 7700 zł! Wynagrodzenia w końcu rosną szybciej niż ceny

Udostępnij

Listopad 2023 roku przyniósł ze sobą kolejny wzrost pensji. Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 7670,19 zł brutto, co oznacza, że w ciągu zaledwie miesiąca wzrosło ono o 125,21 zł, tj. 1,7 proc. z 7544,98 zł brutto w październiku br., a w perspektywie roku o aż 812,23 zł tj. 11,8 proc. z 6857,96 zł w listopadzie 2022 r.

Przeciętny Polak zarobił w listopadzie 7670,19 zł brutto

W listopadzie 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do października 2023 r. o 1,7 proc., zaś w porównaniu z listopadem 2022 r. zmieniło się ono o aż 11,8 proc. wzrastając do 7670,19 zł brutto.

Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę, iż wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych oraz nagród z okazji Dnia Górnika (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w lipcu 2023 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3600 zł, tj. o 19,6% względem 2022 r., kiedy to wynosiło 3010 zł, co także miało wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 27,2%).

Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w listopadzie 2023 r. podobnie jak w ubiegłym miesiącu odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie (16688,36 zł), a najniższą w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5444,54 zł).

Główny Urząd Statystyczny podał ponadto, że narastająco w okresie jedenastu miesięcy 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 7,3 proc. w sekcji Budownictwo do 17,9 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie.

– Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (12484,30 zł), a najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5349,07 zł) – wylicza GUS.


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Przeciętny Polak zarobił w listopadzie 5558,94 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w listopadzie r. nie 7670,19 zł, a 5558,94 zł.

748,61 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 111,05 zł na składkę rentową, 187,92 zł na ubezpieczenie chorobowe a 595,67 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto pobrano także 464 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 7670,19 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 9241,04 zł.

Polaków stać na coraz więcej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie br. w stosunku do listopada 2022 r. o 6,6 proc. (przy wzroście cen usług – o 8,6 proc. i towarów – o 5,9 proc.).

Fakt ten sprawia, że Polaków realnie stać na coraz więcej. Spadek wskaźnika CPI sprawił bowiem, że wynagrodzenia rosły w szybszym tempie niż ceny.

Warto tu podkreślić jednak, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również